V tomto článku najdete přehled nejběžnějších klávesových zkratek, které můžete ve Windows 8 využívat.

 

Ovládací tlačítka

 Win + C

 Zobrazí ovládací tlačítka (a také datum, čas, stav napájení a sítě).

 Win + F

 Umožňuje prohledávat soubory.

 Win + W

 Umožňuje prohledávat nastavení.

 Win + Q

 Umožňuje prohledávat spuštěnou aplikaci (pokud to aplikace umožňuje).

 Psaní na úvodní obrazovce

 Hledá aplikace.

 Win + H

 Otevře ovládací tlačítko Sdílet.

 Win + I

 Otevře ovládací tlačítko Nastavení (plus umožňuje přístup k nastavení úvodní obrazovky/konkrétní aplikace a nápovědě).

 Win + K

 Otevře ovládací tlačítko Zařízení.

 

Nové rozhraní Windows 8

 Win

 Zobrazí úvodní obrazovku nebo naposledy používanou aplikaci (mačkáním se přepíná).

 Win + Tab

(uvolněte Tab, opakujte)

 Spustí další aplikaci (rotuje Windows 8 aplikacemi, plocha se chová jako jedna aplikace).

 Win + Tab (uvolněte Tab, opakujte), Delete

 Zavře aplikaci na pozadí.

 Win + Z

 Zobrazí příkazy aplikace.

 Alt + F4

 Zavře aktivní aplikaci.

 Ctrl + Alt + Del

 Umožňuje přistupovat k příkazům a nástrojům: uzamknout, přepnout uživatele, odhlásit se, změnit heslo, Správce úloh, Usnadnění přístupu a možnostem vypnutí počítače.

 Win + . (vyžaduje rozlišení 1366 x 768 či vyšší)

 Přichytí aplikaci napravo. Přesune oddělovač napravo. (Plocha se chová jako jedna aplikace.)

 Win + Shift + .

 Přichytí aplikaci nalevo. Přesune oddělovač nalevo. (Plocha se chová jako jedna aplikace.)

 Ctrl + -

 Oddálí (zmenší) úvodní obrazovku.

 Ctrl + =

 Zobrazí úvodní obrazovku v původní velikosti.

 Šipky, mezerník, Tab

 Přesouvá mezi aktivními dlaždicemi, vybírá je, mění fokus.

 Page Down

 Posouvá dlaždice úvodní obrazovky doleva.

 Page Up

 Posouvá dlaždice úvodní obrazovky doprava.

 

Práce s plochou

 Win + D

 Zobrazí plochu.

 Win + E

 Spustí Průzkumník souborů.

 Win + I

 Zobrazí ovládací tlačítko Nastavení (plus příkazy Ovládací panely, Přizpůsobení, Informace o počítači a Nápověda (týkající se plochy).

 Win + R

 Otevře aplikaci Spustit.

 Win + X

 Zobrazí seznam užitečných příkazů pro správu počítače

 Win + T

 Prochází spuštěnými aplikacemi na ploše.

 Alt + Tab

(uvolněte Tab, opakujte)

 Otevře další aplikaci (rotuje mezi aplikacemi, každá aplikace spuštěná na ploše má své zastoupení).

 Alt + 1 až 9

 Spustí aplikace připnuté na hlavním panelu.

 

Práce s Internet Explorerem

 Ctrl + Tab

 Prochází spuštěnými záložkami.

 Ctrl + Shift + P

 Spustí procházení se službou InPrivate.

 Ctrl + T

 Otevře novou záložku.

 Ctrl + F4

 Zavře aktivní záložku.

 Backspace

 Přejde zpět na předchozí webovou stránku.

 Shift +  Backspace

 Přejde dopředu na předchozí webovou stránku.

 Tab

Shift + Tab

Enter

 Prochází dopředu položkami na webové stránce.

 Prochází zpět.

 Aktivuje vybranou položku.

 Ctrl + P

 Vytiskne stránku.

 

Další užitečné zkratky

 Win + P

 Zobrazí možnosti pro zobrazení na druhém monitoru.

 Win + L

 Zamkne počítač.

 Win + ,

 Zobrazí náhled plochy

 Win + O

 Otáčení zamykací obrazovky (pokud to počítač umožňuje)

 Win + U

 Centrum usnadnění přístupu.

 Win + Enter

 Spustí program Předčítání.

 Win + =

 Zvětšení pomocí lupy.

 Win + -

 Zmenšení, když je lupa zapnutá.

 Win + V

 Prochází oznámeními.

 Win + Shift + V

 Prochází oznámeními opačným směrem.