Společnost Microsoft 3.10.2011 představila nové funkce své bezplatné e-mailové služby Hotmail, které pomohou uživatelům lépe si uspořádat veškerou došlou poštu. Nově budou moci jediným kliknutím filtrovat newslettery, přiřazovat e-mailům kategorie, plánovat pravidelné čištění schránky, prioritizovat zprávy a využívat přizpůsobitelnou rychlou nabídku pro provádění nejčastějších úkonů s e-maily. Nové funkce budou uživatelům v jednotlivých zemích včetně České republiky dostupné během několika následujících týdnů.

„Hotmail byl ještě před pěti lety kritizován za malou kapacitu, pomalost, špatnou podporu mobilních uživatelů nebo vysoký podíl spamu. Dnes se stal díky takřka neomezené kapacitě, podpoře všech hlavních mobilních platforem, desetinásobnému zrychlení a méně než tříprocentnímu podílu spamu v došlé poště opět jednou z nejmodernějších freemailových služeb na světě. Nyní chceme uživatelům pomoci čelit záplavě různých newsletterů či obchodních nabídek, ke kterým se v průběhu času sami přihlašují a jejichž objem pak nezvládají efektivně zpracovat,“ říká Tomáš Koška, ředitel on-line divize pro střední a východní Evropu společnosti Microsoft.

První z pěti nových funkcí, které pomohou uživatelům došlé zprávy efektivně zpracovávat, patři inteligentní filtrování newsletterů, které jim umožní newslettery jedním kliknutím označit a smazat nebo se od jejich odběru kompletně odhlásit.

Další novinkou jsou kategorie a pokročilá správa složek, které umožní uživatelům přiřazovat zprávám různé kategorie přímo v doručené poště namísto jejich archivování ve složkách. 

Třetí novou funkcí je možnost naplánovat pravidelné automatické čištění e-mailů od vybraných odesílatelů, které odstraní e-maily určitého stáří nebo zachová pouze poslední zprávu od daného odesílatele. Další novinkou jsou vlaječky, které umožní zobrazit zprávy s vysokou prioritou v horní části¨doručené pošty.

Poslední, pátou novinkou je rychlá nabídka, která se zobrazí u každého e-mailu po najetí kurzorem myši. Jejím prostřednictvím mohou uživatelé zprávy jediným kliknutím rychle mazat, označit je vlaječkou a podobně. Uživatelé mohou nabídku sami přizpůsobit nejčastěji používaným funkcím.

Vedle pěti nových funkcí pro třídění pošty oznámil Microsoft také nastavení služby SkyDrive jako výchozího programu pro připojování příloh, fotografií a souborů k e-mailům. Představil také novou aplikaci, která umožní přistupovat jednoduše ke svému účtu Hotmail všem uživatelům zařízení s mobilním systémem Android.

E-mailovou službu Hotmail dnes na celém světě každý měsíc aktivně používá více než 350 milionů lidí. Službu si můžeme sami vyzkoušet registrací na stránkách www.hotmail.cz.

Pro více informací o chystaných novinkách Hotmailu navštivte tyto stránky (v angličtině): It’s time to give Hotmail another look.