V dnešní uspěchané době každý člověk počítá, jak mu minuty a hodiny ubývají pod rukama a přeje si, aby jeho den měl alespoň 40 hodin. Ono zvládnout veškeré pracovní a školní činnosti a ještě mít čas na zábavu není žádná legrace.  Právě proto se lidé snaží šetřit co nejvíce času při každodenních činnostech, jako je třeba uklízení (pořídí se robotický vysavač), při mytí nádobí (pořídí si myčku) a při dalších činnostech, jako je psaní SMS, e-mailů nebo chatování.

Lidé začali používat zkratky (akronymy), díky kterým rychleji napíší požadované slovo nebo skupinu slov, případně vyjádří momentální psychické rozpoložení. Je proto dobré se seznámit s těmi nejpoužívanějšími zkratkami, abychom vůbec věděli, co lidé okolo nás píší.

Nejpoužívanější anglické akronymy:

2U to you Tobě
4U for you Pro tebe
A/S/L Age/Sex/Location Věk/pohlaví/místo
AFAIK As far as I know               Jak já vím
ASAP As soon as possible Co nejdřív
BRB Be right back Budu hned zpět
BTW By the way Mimochodem
F2F Face to face Tváří v tvář
FAQ Frequently asked questions Často kladené otázky
FYI For your information Pro tvou informaci
GR8 Great Super
IMO In my opinion

Podle mě

IMHO In my humble opinion  Podle mého skromného názoru
L8R Later Později
LOL Laughing out loud Směju se nahlas
OMG Oh my God Můj ty bože
PLS Please Prosím
SRY Sorry Promiň
THX Thanks Děkuju
U2 You two Ty také
WTF What the f*** O co jde?
XMAS Christmas Vánoce

 

Vybrané české akronymy:

ANAU Až naprší a uschne
Ď Děkuji
Domácí úkol
JJ Jo, jo
JPP Jedna paní povídala
JTM Jen tak mimochodem
MMCH Mimochodem
MMT Moment
MSF Měj se fajn
NJN No jó no
NZ Není zač
O5 Opět
SK8 Skate
Z5 Zpět

 

Vybrané české akronymy, které by se neměly používat, ale používají :)

JSNTV   Já se na to vyse..
JTNP Je to na pí..

 

Používání těchto zkratek se nám nemusí líbit, nicméně to je tak asi vše, co s tím uděláme. S nástupem technologických hraček do našich životů dochází i k pronikání těchto akronymů do běžné komunikace a je zapotřebí se vyzbrojit alespoň základní znalostí.