Chcete-li zobrazit všechna zařízení připojená k počítači, použít jedno z nich nebo vyřešit problémy se zařízením, které správně nefunguje, otevřete složku Zařízení a tiskárny, která se nachází v nabídce Start.Zařízení a tiskárny

V okně Zařízení a tiskárny lze provádět řadu akcí, které se liší podle zařízení. Jedná se zejména o tyto hlavní úlohy:

  • Přidání nového bezdrátového nebo síťového zařízení nebo tiskárny do počítače

  • Zobrazení všech externích zařízení a tiskáren připojených k počítači

  • Kontrola správné funkce určitého zařízení

  • Zobrazení informací o zařízeních, například značky, modelu a výrobce

Nabídka pro počítačPři kliknutí pravým tlačítkem myši na ikonu v okně Zařízení a tiskárny máte možnost výběru ze seznamu úkolů, které jsou různé v závislosti na schopnostech zařízení. Můžete si například prohlédnout data, která se tisknou na síťové tiskárně, zobrazit soubory uložené na jednotce USB Flash nebo otevřít program od výrobce zařízení. U mobilních zařízení, která podporují novou funkci Device Stage systému Windows, můžete z nabídky pravého tlačítka myši otevřít také specifické funkce zařízení v systému Windows, například funkce pro synchronizaci s mobilním telefonem nebo změnu vyzvánění.

 

 

 

Na obrázku můžete vidět seznam úloh a nastavení, která jsou z jednoho místa dostupná pro stolní počítač.