Pokud se vám nepodaří v počítači najít některý soubor nebo pokud jej nedopatřením změníte či odstraníte, můžete jej obnovit ze zálohy (používáte-li nástroj pro zálohování systému Windows) nebo se můžete pokusit o jeho obnovu z některé předchozí verze. Jako předchozí verze se označují kopie souborů a složek, které systém Windows ukládá automaticky jako součást bodu obnovy. Předchozí verze se někdy označují také jako stínové kopie.