V hlavním panelu, většinou je umístěn v pravém dolním rohu, najdete systémové informace. Jedná se o panel jazyků, stav baterie, Centrum akcí a sítí, nastavení zvuku a také datum a čas. Po kliknutí levým tlačítkem myši na aktuální datum a čas se zobrazí kalendář a hodiny. Málo uživatelů systému Windows 7 ví, že je možné si přidat další hodiny. To se hodí například ve chvíli, kdy máte děti, kamarády, známé nebo kolegy v jiném časovém pásmu a nejste si přesně jistí, kolik je tam hodin. Například z důvodu změn letního a zimního času. Tato funkce se pak hodí v případě, kdy se dohodnete, že si zavoláte v určitou hodinu. Stačí vám najet myší na systémový panel, kliknout si na čas a datum a zobrazí se vám kromě aktuálního času v místě, kde právě jste i čas v dalším místě.

Jak na to?

1. Klikněte levým tlačítkem myši na datum a čas

2. V dialogovém okně, které se vám zobrazí, vyberte „Změnit nastavení datumu a času“ (Change date and time settings ...)

3. V dalším dialogovém okně vyberte záložku „Další hodiny“ (Additional Clocks)

4. Můžete přidat 2 další hodiny, včetně vlastního popisu. Dále můžete zaškrtnou, zda-li se mají zobrazit či nikoliv.

5. Potvrďte volbu tlačítkem Použít nebo OK.

Jak to v praxi může vypadat?

Více hodin

Jaké jsou další možnosti systému Windows 7 na zobrazení časů v různých destinacích?

Kromě možnosti přidání si dalších hodin do systémového panelu jsou ještě k dispozici hodiny v podobě Miniaplikace (Gadget). Tu si jednoduše přidáte tak, že kliknete na plochu pravým tlačítkem myši, z nabídky vyberete Miniaplikace a přidat si můžete hned několik hodin z různým designem. Podrobnosti jsou popsány v tomto článku.