Přetažením myší můžete snadno uspořádat okna. Přetažením okna na horní okraj obrazovky jej maximalizujete a přesunutím zpět z horního okraje získá okno svou původní velikost. Přetažení dolního okraje okna maximalizuje jeho výšku. Kopírování souborů nebo porovnávání obsahu dvou oken je snadné, stačí přetáhnout okna na opačné okraje obrazovky. Jakmile se kurzor dotkne okraje, okno automaticky změní velikost a zaplní polovinu obrazovky.