Jste počítačově gramotní?

Jste počítačově gramotní?

  • Comments 1
  • Likes

ECDL Otázka, která v mnoha mladých lidech vyvolává nepochopení, pousmání či opovržení. „Jasně že jó…, dyť u počítače sedim furt, na síti najdu všecko a skajpovat nebo mejlovat je v poho, proč se ptáš, vo co de?“, odpoví vám třeba právě váš syn. V duchu polemizujete sami se sebou, „Panebože, co z toho kluka bude, od rána do noci sedí u počítače, stále tam něco dělá, sice tomu moc nerozumím, ale asi je to něco důležitého“. Každou chvíli slyšíte, jak mluví technickou řečí vyvolávající ve vašich očích respekt.

Většina mladých lidí si myslí, že jejich znalosti, schopnosti a dovednosti při používání počítače jsou na velmi dobré úrovni a že je nemůže nic překvapit. Pravdou je, že tito lidé jsou velmi často opravdu zkušení a bravurně zvládají prolézání Internetu a mezilidskou komunikaci všeho druhu. Někdo si tvoří vlastní webové stránky, někdo dovádí své fotografické výtvory k dokonalosti. Někdo se jen baví tím, že stále přestavuje počítač a metodou pokusů a omylů opakovaně instaluje veškerý software, ke kterému se dostane. Tyto jejich znalosti a dovednosti jsou však ve většině případů úzce zaměřené pouze na tu či onu oblast využívání počítače.

Počítač je samozřejmě nástroj pro zábavu a pro komunikaci, ale také pro práci. Dnes už je v podstatě jedno, jestli budoucnost našich potomků bude spojena s podnikáním nebo zaměstnáním…, a vůbec už téměř nezáleží na druhu zaměstnavatele, oblasti nebo oboru. Státní správa, školství, průmysl či obchod, věda nebo doprava, všude najdete počítače a téměř všichni zaměstnavatelé předpokládají, že budete umět s počítačem zacházet. Některé studie dokonce tvrdí, že během několika let bude 90% všech pracovních pozic vyžadovat znalost práce s počítačem.

A jsme u toho. Co si myslíte, že znamená pojem „Znalost práce s počítačem“? Kdo to ví? Je vůbec možné shrnout představy všech zaměstnavatelů do jednoho pytle a nějak je definovat? A potřebujeme je vůbec nějak definovat?

Vzhledem k rozmanitosti počítačů, počítačových programů, jejich aplikací a účelů, pro které se dají počítače využívat, je prakticky nemožné, aby na otázku „Umíte pracovat s počítačem?“ bylo možné seriózně odpovědět. A i kdyby, tázající bude mít stejně téměř vždy poněkud jinou představu.

Z tohoto pohledu je přijímací pohovor do zaměstnání vlastně hra, která nemá jasná pravidla. Když se budete tvářit sebevědomě a občas prohodíte nějaký ten odborný počítačový termín, možná na neznalého personalistu zapůsobíte a nakonec práci získáte. Dost možná bude ale někdo z vás po pár týdnech překvapen, že neumíte to, co zaměstnavatel předpokládal. Obvykle pak následuje rozčarování, neúspěch a deprese na straně jedné, anebo rozčarování a zbytečné neočekávané a vysoké investice do školení na straně druhé.

A jak z toho ven? Na to už přišli jiní…, tak asi před dvaceti lety ve skandinávských zemích, které jsou v očích mnoha z nás příkladem vysoké životní úrovně a sociálního standardu. Prostě definovali obsah pojmu „umět pracovat s počítačem“ jinak řečeno „počítačovou gramotnost“ a jedním dechem vymysleli i způsob, jak zjistit, že uchazeč o zaměstnání je nebo není počítačově gramotný. No a pak už zbylo jen celé to nějak pojmenovat, a tak se narodil mezinárodní koncept počítačové gramotnosti ECDL (European Computer Driving Licence), v mimoevropských zemích známý jako ICDL (International Computer Driving Licence).

Co je tedy ECDL?

ECDL je mezinárodně uznávaná, objektivní, celosvětově standardizovaná a nezávislá metoda pro ověřování počítačové gramotnosti běžných uživatelů výpočetní techniky. Koncept ECDL zjišťuje pomocí praktických testů, zda je libovolná osoba schopna využívat základní informační a komunikační technologie alespoň na takové úrovni, která odpovídá mezinárodně dohodnuté definici počítačové gramotnosti.

… a jak je definována počítačová gramotnost?

Počítačová gramotnost nespočívá v technické znalosti konkrétního počítače, detailní znalostí Windows nebo konkrétního počítačového programu. Na první pohled to může vypadat divně, ale ani účetní bravurně obsluhující účetní program, ani obchodník denně komunikující elektronickou poštou, ale ani technik z IT oddělení nemusí být počítačově gramotní. Jejich odborná znalost může napovědět, ale odpověď na základní otázku nedá. Tito lidé mají obvykle velmi dobré, ale jen selektivní znalosti práce s počítačem.

Počítačově gramotný člověk musí mít nejméně takové znalosti a dovednosti, které rovnoměrně pokrývají všechny oblasti počítačové gramotnosti, a to do hloubky uvedené v ECDL Sylabu. ECDL Sylabus je veřejně dostupný, mezinárodně jednotný, jednoduchý a strukturovaný katalog znalostí a dovedností, které byly shledány dohodou národních informatických společností jako potřebné pro základní práci s počítačem (http://www.ecdl.cz/zakladni_moduly.php).

Počítačově gramotnému člověku je v zásadě jedno, v jakém prostředí a s jakými programy pracuje. Vždy ví a očekává, že aplikace pro zpracování textu musí umět formátovat odstavce a tisknout, stejně tak je mu jasné, že poštovní program musí být schopen odeslat přílohu a že někde v nabídkách tabulkového procesoru určitě najde funkci pro automatický součet hodnot v tabulce.

Počítačově gramotný člověk má ucelenou a věcně správnou představu o tom, co počítače a počítačové programy dokážou, k čemu slouží, k čemu se nehodí, ale také co je a co není při práci s počítačem bezpečné, kde jsou rizika práce s počítačem, kde mají počítače nezastupitelnou úlohu a co, jak rychle a jak efektivně je pravděpodobně možné s využitím moderních ICT řešení dosáhnout.

K čemu slouží ECDL testování?

Obecně řečeno…, především ke zvyšování počítačové gramotnosti uživatelů informačních a komunikačních technologií.

Původním a v minulosti jediným účelem konceptu ECDL bylo testovat počítačové znalosti a dovednosti uchazečů o zaměstnání a těm úspěšným vydat mezinárodně platný certifikát, který má pro budoucího zaměstnavatele jasnou vypovídací schopnost o znalostech a dovednostech uchazeče v oblasti používání počítače jako nástroje. Tento účel měl a stále má svůj smysl, zejména v oblasti realizace politiky zaměstnanosti, rekvalifikací a při prvním vstupu na trh práce.

V dnešní době je ale stále častěji ECDL testování vnímáno jako přirozená součást jakéhokoli vzdělávacího procesu v oblasti ICT. Díky standardizaci, objektivitě a nezávislosti procesu testování a hodnocení je jednoduchým a efektivním nástrojem pro ověření získaných znalostí a dovedností. Nezanedbatelný není ani vliv ECDL testování na vzdělávané osoby, které s vědomím, že na konci školení budou skládat ECDL testy, věnují školení mnohem větší pozornost. Tento fakt sám o sobě zásadně zkvalitňuje výsledky samotného vzdělávání.

Jak se na ECDL testy připravit?

Koncept ECDL nestanovuje, jakou formou má člověk požadované znalosti a dovednosti získat. Testy samotné jsou částečně „edukativní“, tj. v průběhu ECDL testů se testovaná osoba dokáže řadě věcí naučit. To ale samozřejmě často nestačí.

Prakticky všechna akreditovaná testovací střediska (http://www.ecdl.cz/strediska.php), která se současně zabývají vzděláváním v oblasti ICT, se jasně shodují na tom, že neexistuje jednotná a nejefektivnější metoda, jak naučit lidi pracovat s počítačem. Mnoha lidem vyhovuje prezenční forma školení, řada lidí jsou samouci a stráví mnoho času nad vhodnou literaturou, mnozí pak rovnou zkouší, „co to udělá“, metodou pokusů a omylů.

V posledních několika letech se začala výrazněji prosazovat metoda elektronického učení, tzv. e-learning. V užším slova smyslu jde o využívání nejrůznějších programových produktů a nástrojů, které naplněny konkrétním vzdělávacím obsahem pomáhají často interaktivní a praktickou formou uživatele počítače vzdělávat. Výhodou tohoto systému vzdělávání je bezesporu mimo jiné velmi dobrá dostupnost vzdělávacího obsahu, zvláště je-li vzdělávané osobě zpřístupněn prostřednictvím sítě Internet.

Kombinace vhodného e-learningového vzdělávacího nástroje a testů ECDL je pak tou nejlevnější a nejrychlejší cestou jak v oblasti informačních a komunikačních technologií účinně a smysluplně vzdělávat.

Jste počítačově gramotní?

Zjistěte to dříve, než to bude zjišťovat váš budoucí zaměstnavatel :-). Bližší informace najdete na www.ecdl.cz a www.ecdl.org. Nově také můžete svojí počítačovou gramotnost ověřit na systému Windows 7.

Ing. Jiří Chábera, manažer ECDL-CZ při České společnosti pro kybernetiku a informatiku

Comments
  • Velmi zajímavý článek!

Your comment has been posted.   Close
Thank you, your comment requires moderation so it may take a while to appear.   Close
Leave a Comment