Většina uživatelů mobilních počítačů si zvykla na uspávání počítače, tzv. Režim spánku (Sleep mode), který provede rychlé uspání počítače a zároveň umožňuje jeho opětovné rychlé probuzení v řádu jednotek vteřin. Ve výchozí nabídce je možnost tlačítka nastavena na vypnutí, což je ale u mobilního počítače podle našich zkušeností méně častý způsob. Uživatelé notebooků používají právě Režim spánku jako mnohem častější způsob vypínání svého počítače. Je tedy dobré si podle svých preferencí nastavit výchozí hodnotu tak, abyste nemuseli zbytečně klikat.

Jak na to?

1. Stačí kliknout pravým tlačítkem myši na tlačítko Vypnout (Shut Down) v nabídce Start.

Nabídka Vlastnosti

2. Objeví se nabídka Vlastnosti (Properties).

3. V dialogovém okně vyberte záložku Nabídka Start (Start Menu).

4. Z nabídky vedle textu Akce při stisknutí tlačítka napájení (Power button action) vyberte požadovanou volbu vypínání, případně jiné vychozí nastavení tlačítka, např. uzamčení.

Vlastnosti Hlavního panelu a nabídky Start

5. Tuto volbu potvrďte tlačítkem OK nebo Použít (Apply).

Následně se vám zobrazí v nabídce Start vaše požadovaná volba vypínání. Tímto způsobem si zase ušetříte pár kliků myši, které v součtu za rok mohou představovat pár minut vašeho času.