Jak vytvářet a sdílet motivy systému Windows 7

Jak vytvářet a sdílet motivy systému Windows 7

  • Comments 2
  • Likes

Systém Windows 7 zahrnuje několik motivů, které umožňují změnit pozadí plochy, barvu okna a zvuky pomocí jednoho kliknutí. Tyto motivy se nacházejí v ovládacím panelu Individuální nastavení, ke kterému se lze snadno dostat pomocí kontextové nabídky plochy, jíž zobrazíte kliknutím pravého tlačítka myši na plochu.

Ovládací panel Individuální nastavení
Obrázek 1: Ovládací panel Individuální nastavení


Kontextová nabídka plochy
Obrázek 2: Kontextová nabídka plochy

Například motiv Architektura je tvořen šesti tematickými fotografiemi, které se mění v daném intervalu, a dále pak barvou okna „Příšeří“ a zvukovým schématem „Pohled na město“.

Motiv je tvořen pozadími plochy, barvami oken a zvuky.
Obrázek 3: Motiv je tvořen pozadími plochy, barvami oken a zvuky.

Chcete-li získat další motivy sytému Windows 7, můžete pomocí odkazu Získat další motivy online přejít do online galerie.

Odkaz Získat další motivy online

Obrázek 4: Odkaz Získat další motivy online

Vytváření motivu

Vytváření a sdílení vlastních motivů je snadné. Z ovládacího panelu Individuální nastavení můžete změnit libovolnou vlastnost motivu.

Kliknutím na jednotlivé položky změníte nastavení motivu.
Obrázek 5: Kliknutím na jednotlivé položky změníte nastavení motivu.


Například lze začít kliknutím na Pozadí plochy. Tento ovládací panel nově podporuje práci s knihovnami obrázků a umožňuje vytvářet prezentaci. Zvolíte-li v menu umístění obrázků „Knihovna obrázků“, zobrazí se všechny obrázky v knihovně včetně podsložek. Chcete-li vytvořit prezentaci, vyberte více než jeden obrázek. Můžete například vybrat vaše oblíbené obrázky z dovolené a použít je jako pozadí plochy.

Vybírání obrázků, které budou součástí motivu.
Obrázek 6: Vybírání obrázků, které budou součástí motivu.

Kromě pozadí můžete také nastavit i barvy oken a zvuky. Stačí kliknout na příslušnou položku dole v ovládacím panelu Individuální nastavení. K dispozici je 16 přednastavených barev oken, lze také vytvořit vlastní barvu. Systém Windows 7 zahrnuje 14 zvukových schémat, která pokrývají různé hudební tradice. Pokud vám to nestačí, můžete použít vaše vlastní zvuky.

Změnit barvu okna nebo zvukové schéma je snadné.

Změnit barvu okna nebo zvukové schéma je snadné.
Obrázek 7: Změnit barvu okna nebo zvukové schéma je snadné.

Po změně pozadí plochy, barvy okna nebo zvukového schématu se vytvoří „Neuložený motiv“, který zahrnuje vaše nastavení. Pokud jste s novým motivem spokojeni, kliknutím na „Uložit motiv“ zajistíte, že natrvalo zůstane k dispozici mezi vašimi motivy.

Volba „Uložit motiv“
Obrázek 8: Volba „Uložit motiv“

Sdílení motivů

Po uložení nastavení ve vašem počítači je možné, že budete chtít motiv přenést do jiného počítače nebo jej sdílet s přáteli či kolegy. Sdílet motivy lze kliknutím pravým tlačítkem na příslušný motiv a zvolením “Uložit motiv a sdílet jej”. Jakmile napíšete název souboru a vyberete složku, kam chcete umístit balík motivů, systém Windows zahrne všechna vaše vlastní pozadí plochy, zvuky, kurzory myši a ikony do souboru ve formátu .themepack, který lze otevřít na každém počítači se systémem Windows 7.

Příprava motivu pro sdílení s ostatními.
Obrázek 9: Příprava motivu pro sdílení s ostatními.

Sdílení pomocí Windows Live

Jakmile vytvoříte přenosný balík motivů, je snadné jej zdarma nahrát do úložiště Windows Live Skydrive a umístit odkaz ke stažení na blog Windows Live Spaces. Jakmile přátelé a kolegové přejdou na systém Windows 7, budou moci váš balík používat na jejich počítačích.

Odkaz na blogu ke stažení balíku motivů uloženého na Windows Live Skydrive.
Obrázek 10: Odkaz na blogu ke stažení balíku motivů uloženého na Windows Live Skydrive.

Sdílení pomocí domácí skupiny

V Průzkumníku Windows lze vytvořit knihovnu motivů. Z počítačů v domácí skupině tak můžete přistupovat ke sdílenému úložišti a zvolený balík motivů aplikovat jediným kliknutím myši.

Knihovna motivů sdílená v domácí skupině.
Obrázek 11: Knihovna motivů sdílená v domácí skupině.

Motivy využívající RSS kanál s obrázky

Systém Windows 7 nabízí navíc možnost vytvořit si motiv, který načítá obrázky ve formátu JPEG nebo PNG z kompatibilního RSS kanálu, který používá prvek “enclosure”.

Pro vytvoření takového motivu postupujte následovně:

  1. Použijte RSS šablonu z webu MSDN.
  2. Šablonu zkopírujte do Poznámkového bloku.
  3. Nahraďte {themename} názvem motivu, který se má objevit v ovládacím panelu Individuální nastavení.
  4. Nahraďte {rssfeedurl} úplnou cestou ke kompatibilnímu RSS kanálu s obrázky.
  5. Soubor uložte s příponou “.theme”.

Vytvořený balík motivů využívající obrázky z RSS kanálu je připraven.

Možnosti využití motivů

Motivy systému Windows 7 lze využít mnoha způsoby. Domácí uživatelé si například mohou vytvořit vzpomínkový motiv na dovolenou. Pro firmy zase vzniká příležitost pro propagaci jejich značek. A třeba svatební fotografové mohou svým klientům jako bonus připravit právě motiv systému Windows 7.

Těšíme se, až nám ukážete, jak motivy využíváte právě vy!

Jan Šteberl 

Comments
  • Jak změnit barvu ikon na ploše ve Windows 7?

  • Motiv mi nelze uložit.Vždy když chci dát jiný obrázek změní se mi i obrázek uloženého motivu. CO stím prosím ?

Your comment has been posted.   Close
Thank you, your comment requires moderation so it may take a while to appear.   Close
Leave a Comment