Interview with a Turkish Wiki Ninja: Ugur Demir @Ed Price Special guest and demand!

Interview with a Turkish Wiki Ninja: Ugur Demir @Ed Price Special guest and demand!

  • Comments 13
  • Likes


Uğur Demir Profile

Who are you, where are you and what do you do? What are your specialty technologies?

Hi, I’m Ugur Demir. I have been working for 7 years as a professional in the computing industry. Previously, I worked in consulting firms. Now, I’m working on prominent technology company in Turkey, on System Engineer. Since before, consulting origin to have been worked on many projects and I have continued to take new projects,for
this scopes. My areas of interest and expertise, Unified Communication (Exchange Server, Lync Server, BES Server, Active Directory). Also on Cloud and System Center Family at my work continues. But, Microsoft Exchange System’re very special for me

Merhaba, ben Uğur Demir. Profesyonel anlamda 7 yıldır IT sektörü içerisindeyim. Danışmanlık kökenli biriyim. Şuan da Türkiye’nin önde gelen bir teknoloji firmasında System Engineer olarak görev almaktayım.Danışmanlık kökenli olduğum için birçok projede görev aldım ve görev almaya da devam etmekteyim. İlgi ve uzmanlık alanım ise Unified Communication ( Exchange Server, Lync Server, Bes Server, Active Directory ). Ayrıca Cloud ve System Center Ailesi üzerine de çalışmalarım devam etmekte. Ancak Exchange Server’ın benim için yeri çok ayrı. 

 

What are your big projects right now?

Actually, I’m a lot of installation and migration projects realized. But most important for me in my early projects, one of Turkey's leading company in the pharmaceutical industry Cloud Exchange and, likewise a big portfolio management companies, installation and setup comes Cloud Exchange. Following this, now that I
have worked with technology companies and, BES Server and Lync Server integration is to come.

Aslında birçok kurulum ve migration projesi gerçekleştirdim.Ancak benim için en önemli projelerimin başında, Türkiye’nin önde gelen ilaç sanayi firmalarından birine Cloud Exchange kurulumu ve yine büyük bir portföy yönetim şirketine Cloud Exchange kurulumu gelmektedir. Bunu takiben ise yine çalışmış olduğum şirkete Lync Server ve Bes Server entegrasyonu gelmektedir.

 

Besides your work on TechNet Wiki, where do you contribute?

As well as Technet Wiki, I’m writing and sharing my knowledge and experience, on my personal blog and the other web sites.

 

Technet Wiki’nin yanı sıra www.cozumpark.com, www.mcitp.gen.tr, http://social.technet.microsoft.com/Forums/tr-TR/home  ve www.ugurdemir.net kişisel blogumda bilgi birikimlerimi ve tecrübelerimi paylaşmaktayım.

 

What is TechNet Wiki for? Who is it for?

I think The Technet Wiki like a published library. And the days have passed, with the sharing of IT professionals continues to grow.

Technet Wiki açık bir kütüphane gibi, gün geçtikte biz IT uzmanlarının paylaşımı ile de daha da büyümektedir.

 

What is it about TechNet Wiki that interests you?

The Technet Wiki, primary information resource for all IT professionals. Because, in here, who shared and written, Microsoft personnel as the sharing of first-hand, as well as knowledge of the experts working on Microsoft technologies and share their experiences as the place where I see. As time progresses, The Technet Wiki for Turkey contents also think that more will come your way.

Wiki tüm IT uzmanlarının öncelikli kaynağı. Çünkü burada paylaşılanlar ve yazılanlar gerek Microsoft personelllerinin paylaşımı olarak birinci ağızdan, gerekse Microsoft teknolojileri üzerine çalışan uzmanların bilgi birikim ve tecrübelerini paylaştığı yer olarak görmekteyim. Zaman ilerledikçe Technet Wiki Türkiye içeriğinin de daha fazla yol kat edeceğini düşünüyorum.

 

What are your favourite Wiki articles you’ve contributed?

My favorite article on Microsoft  Technet Wiki for Turkey,

http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/21464.exchange-2010-transport-rule-ile-subject-bazl-mail-kopyalarnn-farkl-kullanclara-gonderilmesi-tr-tr.aspx

I has been cause of a problem I had experienced was an event, so I have prepared than.

Bugüne kadar Wiki üzerinden yazdığım makalelerden favorim http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/21464.exchange-2010-transport-rule-ile-subject-bazl-mail-kopyalarnn-farkl-kullanclara-gonderilmesi-tr-tr.aspx  Yaşadığım bir sorundan dolayı tecrübe ettiğim bir olaydı, bu nedenle hazırlamıştım.

 

What are your top 5 favourite Wiki articles?

 

Who has impressed you in the Wiki community, and why? 

Since the past, I was recognize as subscribers on the Internet. TechNet Wiki community to call me upon invitation I accepted this offer. Then I began to share in here and more will be coming soon. I’m following and loving to wiki blogs through my friends.

Geçmişten bu yana paylaşımcı biri olduğum için, Technet Wiki topluluğunun beni aralarına davet etmesi üzerine bu teklifi kabul ettim. Akabinde ise buradan paylaşımlara başladım ve devam da edeceğim. Wiki üzerinde arkadaşlarımın paylaştıkları sayesinde de onların tecrübelerini de okumuş incelemiş oluyorum.

 

What does success look like for TechNet Wiki?

I think, by the working IT professionals, demand to see so many of the Technet Wiki is a great success. And this it will be continue. I am honor and proud of being in this team.

IT sektöründe çalışan uzmanlar tarafından Technet Wiki’nin bu kadar çok rağbet görmesi bence büyük bir başarıdır ve böylede devam edecektir. Bu ekip içerisinde olmaktan ise onur ve gurur duymaktayım.

 

Best regards, Ugur Demir

Teşekkürler Uğur Demir

 

Comments
Your comment has been posted.   Close
Thank you, your comment requires moderation so it may take a while to appear.   Close
Leave a Comment