Michael Hildebrand tərəfindən yazılmış maraqlı məqalələr

Michael Hildebrand tərəfindən yazılmış maraqlı məqalələr

  • Comments 5
  • Likes

Hörmətli Oxucular !

İlk bloq məqaləmdə hər birinizi salamlayıram. Bildiyimiz kimi bu günki mövzumuz araşdırmlar zamanı təsadüf etdiyimiz, xoşladığımız digər dillərdə yazılmış məqalələr olacaq. Bir neçə ay öncə rastlaşdığım   tərəfindən yazılmış sadə və açıqalayıcı bir neçə məqaləni sizinlə paylaşmaq istərdim.

1.  Welcome to Server Manager … 2012-style adlı məqaləyə nəzər yetirdiyimiz zaman Windows Server 2012 ilə tam yenilənmiş Server idaretmə Paneli (Server Manager) haqqında geniş informasiya verilir. Windows Server 2012 məhsulu ilə yeni tanışlığa başlayan mütəxəssislər üçün gözəl bir qaynaqdır. Diqqətimi çəkən nöqtələrdən biri isə Windows Server 2000-nin idarəetmə lövhəsidir. Windows Server sahəsində ömür vermiş mütəxəssiləri bir anlıq keçmiş xatirələrə geri götürür. 

2.  tərəfindən yazılmış və diqqətmi çəkən digər məqalə Windows Server 2012 – The New and Improved Group Policy Management Console adlanan məqalədir. Məqalədə Windows Server 2012 tərəfindən Group Policy İdaretmə Panelinin təkimlləşdirilməsi və yenilənmiş imkanları haqqında söz açılır. Incələminizi tövsiyə edirəm.

3. Başqa bir məqalə isə yenə  tərəfindən yazılmış məqalədir . Məqalə belə adlanır: Who Moved the DNS Cheese? Auditing for AD-Integrated DNS Zone and Record Deletions. Çox maraqlı və vacibli mövzdur. Günümüzdə istər digər mövzularda istərsədə təhlükəsizlik məsələlərində  Audit vacibli bir mövzudur. Bu məqalədə DNS tərəfində bəzi hallarda ehtiyac olan dəyişkiləri incələmək üçün bəzi Audit metodları incələnib.

 

Qeyd edim ki, müəllifin məqalələri az gözə çarpasada ümumi baxışda mövzuların tam dərindən əhatəli yazıldığı nəzərdən qaçmır. Bu günlük mövzumuza burda sonlandırıram. Başqa bir bloq yazısında görüşənədək. 

Comments
Your comment has been posted.   Close
Thank you, your comment requires moderation so it may take a while to appear.   Close
Leave a Comment