Welcome to the Monday Interview with a Wiki Ninja! Today's Wiki Ninja is...

Osman Shener Profile

 

Who are you, where are you, and what do you do? What are your specialty technologies?

I live in Cambridge, UK and work for CSR (Cambridge Silicon Radio) as a Senior IS Engineer. My MVP expertise area is SPD&S (Software Packaging, Deployment & Servicing). I do and support internal IS projects, support internal customers and our IS teams worldwide. Although I’m somewhat of a generalist, at the moment I work on MS System Centre family, Security/Network, Setup/Deployment and MS SQL products in majority.

Turkish : Cambridge – Ingiltere’de yaşıyorum ve CSR (Cambridge Silicon Radio) firmasında Kıdemli Bilgi Sistemleri Mühendisi olarak calışıyorum. MVP ünvan alanım SPD&S (Software Packaging, Deployment & Servicing). Firma içi projeler yapmakta, diğer projelere, iç müşterilere ve Dünya çapında dağınık olan diğer bilgi sistemleri takımlarımiza destek vermekteyim. Bir çok teknoloji ve konuda bilgi ve deneyimim olmakla beraber, şu anda ağırlıklı olarak MS System Centre family, Security/Network, Setup/Deployment ve MS SQL ürünleri ile daha çok calışmaktayım.

 

What are your big projects right now?

Currently I am working on a setup and deployment project to implement an infrastructure for our global OS migration and deployment project. I use SCCM, MDT, DB, scripting and some other related technologies to create automated, customized and centrally managed deployment system that can be used globally and meet localization requirements of our remote offices as well.

I am studying ICT Degree at university and preparing content for Microsoft Virtual Academy. I am also planning to upgrade my MCITP certification to re-born MCSE.

Turkish : Şu anda tüm firma genelinde kullanılacak olan global işletim sistemi yayma ve yükseltme projesi üzerine çalışıyorum. Projede SCCM, MDT, DB, kodlama ve diğer konu ile ilgili teknolojileri kullanarak, kullanıcı müdahelesi gerektirmeyen, merkezi olarak yönetilebilen ve uzak ofislerdeki farklı dil ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistem kurmaktayım.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında lisans eğitimime devam etmekte, Microsoft Virtual Academy için içerik hazırlamakta ve MCITP sertifikasyonumu yeniden doğan MCSE’e yükseltmeyi planlamaktayım.

 

Besides your work on TechNet Wiki, where do you contribute?

I am one of the admins of SiteBuilders.org, which can be the oldest and still popular mail-list based group in Turkey, mainly used to get help about Microsoft products and IT issues. Occasionally we organize free seminars for our members or events to meet and socialize. I am also moderating a few MS TechNet Forums in Turkish. I have a personal blog that I blog generally how-to’s when I experience a problem and can’t find the adequate or direct answer on the internet.

Turkish: SiteBuilders.org adında mail listesi tabanlı bir kullanıcı topluluğunun yöneticilerinden biriyim, Türkiye’deki en eskilerden ve aynı zamanda halen popüler olan grup genelde Microsoft ürünleri ve genel bilişim teknolikileri alanında yardım arayanlar tarafından kullanılmakta. Zaman zaman üyelerimize ücretsiz seminerler düzenlemekte veya buluşmalar organize edilmektedir. Ayrica MS Tehnet forumlarında bir kaç forumun moderatörlüğünüde yapmaktayım. Kişisel blogumda ise genelde tatmin edici cevap bulamadığım sorunlarla ilgili nasıl yapılır yaziları yazmaktayım.

 

What is TechNet Wiki for? Who is it for?

It’s a great and living technical resource for everybody, so anybody can join and help to make it bigger, better and more useful.

Turkish : TechNet Wiki herkesin kulanımına açık çok büyük ve yaşayan bir kaynak; isteyen herkes katkıda bulunabilir ve onun daha kapsamlı ve faydalı olmasına katkı sağlayabilir.

 

What do you do with TechNet Wiki, and how does that fit into the rest of your job?

It’s a great resource for me to look when I need, as articles go beyond the standard technical descriptions by reflecting knowledge and experiences of other users.

Turkish: İhtiyacım olduğunda çok faydalı bir kaynak sayarak başvurmaktayım, çünkü diğer meslektaşlarımın bilgi ve deneyimlerinide içerdiğinden normal teknik dokumanların ötesinde kullanışlı bir kaynak.

 

What is it about TechNet Wiki that interests you?

Wiki topics are like living organism so they enhance by time and provide more in-depth and practical information. I love to idea of seeing growing articles and being surprised when I re-visit an article.

Turkish: Wikiler canlı organizmalar gibi, zamanla gelişmekte, daha detaylı ve aynı zamanda pratik bilgiler sunmakta. Bir yazıyı tekrar ziyaret ettiğimde onun zamanla ne kadar değiştigini ve geliştiğini görüp şaşırmak güzel.

 

What are your favourite Wiki articles you’ve contributed?

My favourite is the one about NetBootGUIDs, it provides very simple but not easily locatable and tested how-to information about cleaning pre-staging properties from computer objects. I have written it to solve specific deployment problems when WDS used to create computer accounts.

Turkish : Favorim NetBootGUID hakkında olan diyebilirim, cok basit ancak kolay bulunamayan bir nasıl yapılır bilgisi içermekte AD’de WDS tarafından yaratılmıs bilgisayar objelerinde bulunan bu değeri temizlemek icin, bununla ilgili bir sorun yasadığımda araştırmış ve yazmıştım.

 

What are your top 5 favourite Wiki articles?

System Center 2012 Configuration Manager Survival Guide

System Center 2012 Configuration Manager Best Practices

SQL Server Performance Survival Guide

System Center 2012 Integration Guide - Operations Manager

Windows PowerShell Survival Guide

 

Who has impressed you in the Wiki community, and why?

Not someone, everyone in the Wiki impressed me! Knowledge grows when shared.

Turkish: Birisi değil, herkes etkiledi. Bilgi paylaştıkça çoğalır.

 

What does success look like for TechNet Wiki?

Becoming one of the most respected and visited authoritative resource for technical contents will be the success.

Turkish: TecnNet Wiki’nin saygı gören ve çok başvurulan referans bir kaynak hale gelmesi başarısı olacaktır.

 

Thank you Osman, for the interview and for your great contributions to the Turkish community on TechNet Wiki!

 

Turkish Ninja Serhad

Blog: http://serhadmakbuloglu.com/

Twitter: @smakbuloglu