January, 2014

 • Microsoft keskustelee Maailman talousfoorumissa teknologian yhteiskunnallisesta vaikutuksesta, yksityisyydensuojasta, nuorisotyöllisyydestä ja Big Datasta

  Microsoft osallistuu parhaillaan Maailman talousfoorumiin Sveitsin Davosissa. Puheenvuoroissaan yhtiö esittelee näkemyksiään maailmantalouden edistämiseksi teknologisten innovaatioiden, yhteiskuntapolitiikan ja yrityskansalaisuuden näkökulmasta.

  Tänään yhtiö julkaisi tulokset maailmanlaajuisesta kyselystä, jossa selvitettiin henkilökohtaisen teknologian vaikutuksia nykyelämään ja -yhteiskuntaan. Kysely tehtiin kymmenessä maassa: Brasiliassa, Intiassa, Japanissa, Kiinassa, Meksikossa, Ranskassa, Saksassa, Turkissa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Vastaajia oli yli 10 000.

  Tutkimuksen mukaan ihmiset ympäri maailman kokevat henkilökohtaisen teknologian ruokkivan innovaatioita yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. Eniten myönteistä vaikutusta teknologialla koetaan olleen liike-elämään, opetukseen, tuottavuuteen ja taloudellisten mahdollisuuksien parantamiseen. Erityisesti kehitysmaissa nähdään henkilökohtaisen teknologian olevan perusta taloudellisten vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseksi. Tutkimusraportti on ladattavissa täältä.

  Microsoftin lakiasiainjohtaja Brad Smith osallistui Maailman talousfoorumin viralliseen The Big Brother Problem -sessioon, jossa käsiteltiin yksityisyydensuojaa. Paneelikeskustelu on katsottavissa videotallenteena. Smith on myös julkaissut Microsoft on the Issues -blogissa kirjoituksen, jossa hän kannustaa luomaan kansainvälisen yleissopimuksen valtioiden pääsystä yksityisiin tietoihin.

  Microsoft osallistui Davosissa myös keskusteluihin nuorisotyöttömyydestä. Yhtiön yhteiskuntasuhteiden johtaja Lori Forte Harnickin mukaan panostukset teknologiakasvatukseen ovat tärkeitä yhä pahenevan nuorisotyöttömyyden ratkaisemisessa. Hän kirjoittaa, että haaskaamme maailman nuorissa piilevän potentiaalin, jos emme tarjoa heille teknologisia välineitä, taitoja ja koulutusta. Hän jakaa näkemyksensä blogikirjoituksessa sekä mielipidekirjoituksessa Huffington Post -verkkolehdessä.

  Microsoft esitteli Davosissa myös skenaariodemoja yhteiskunnallisista oivalluksista, joita Big Data -teknologia mahdollistaa. Demovideoissa näytetään mitä kaikkea Maailman talousfoorumin tuottamasta valtavasta 148 maata kattavasta tietomäärästä voi saada irti. Excel-muodossa oleva tieto käsiteltiin Microsoftin Power BI -työkaluilla.

 • Tärkeimmät Windows XP -ajankohdat: Windows XP:n virusturvatiedot päivittyvät kesään 2015 asti, mutta muut päivitykset päättyvät jo 8.4.2014

  15.1. Microsoft kertoi pidentävänsä Windows XP:n virusturvatietojen tukea 14.6.2015 saakka, mutta muistutti samalla, että Windows XP:n tuki päättyy ennalta ilmoitetun mukaisesti 8.4.2014.

  Hyvän turvallisuustason tarjoaa vain sellainen ympäristö, jossa pidetään jatkuvasti ajan tasalla virustorjuntaa, palomuuria ja myös itse käyttöjärjestelmän tietoturvapäivityksiä. Yksi kolmesta Windows XP:n tietoturvan tukijalasta on katkeamassa tänä keväänä, minkä takia Microsoft haluaa korostaa asian tärkeyttä ja kiireellisyyttä.

  Microsoft on vuodesta 2011 saakka tiedottanut, että lähes 12-vuotiaan Windows XP -käyttöjärjestelmän tuki päättyy 8.4.2014. Ainoastaan Microsoftin Windows XP:n virusturvatietojen päivitysten ilmoitettiin jatkuvan kesään 2015 saakka. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos jatkaa Windows XP:n käyttämistä tuen päättymisen jälkeen huhtikuussa 2014, tietokone toimii kyllä, mutta se saattaa ilman tietoturvapäivityksiä altistua tietoturvariskeille. Sitä mukaa kun ohjelmisto- ja laitteistovalmistajat optimoivat tuotteitaan uusimpia Windows-versioita varten, yhä harvemmat sovellukset ja laitteet toimivat Windows XP:n kanssa. Windows XP:n virusturva toimii edelleen 14.6.2015 asti, jonka jälkeen virusten tunnistetietoja ei päivitetä uusien virusten varalta.

  Lisätietoja Microsoft antimalware -tuesta Windows XP:llä sekä Windows XP -tuen päättymisestä.

 • Uusi Microsoft-keskus Brysseliin – lisää panoksia nuorten tukemiseen

  Brysselissä vietetään tänään uuden Microsoft-keskuksen avajaisia sekä YouthSpark-hankkeen ensimmäistä vuosipäivää Euroopassa.

  Microsoftin uusi keskus on huipputeknologian kohtaamispaikka, jossa voi tutustua yhtiön uusimpiin ratkaisuihin niin yrityksille, julkiselle sektorille kuin kuluttajille. Keskus toimii myös hautomona start-up-yrityksille. Lisäksi Microsoft edistää keskuksesta käsin eurooppalaisten nuorten IT-taitoja, yrittäjyyttä ja tietojenkäsittelyoppia.

  YouthSpark-hanke on ensimmäisen toimintavuotensa aikana tarjonnut koulutus-, työllistymis- ja yrittäjyysmahdollisuuksia 22,3 miljoonalle eurooppalaiselle nuorelle. Tänään Microsoft ilmoitti jatkavansa kumppanuuttaan kolmen eurooppalaisen nuorisojärjestön kanssa sekä niiden taloudellista tukemista: Euroopan nuorisofoorumi (YFJ), Telecentre Europe sekä Junior Achievement Young Enterprise (JA-YE). Suomessa yhteistyö on näkynyt erityisesti paikallisen Nuori Yrittäjyys ry -jäsenjärjestön kanssa.

  Microsoftin tavoitteena on luoda 4 500 korkeatasoista harjoittelu- ja oppisopimuspaikkaa Euroopassa vuoteen 2016 mennessä. Yhtiö sitoutuu tarjoamaan tietoteknistä koulutusta ja digitaalisia työkaluja 46 miljoonalle eurooppalaiselle nuorelle seuraavan kahden vuoden aikana. Lisäksi Euroopassa käynnistetään useita nuorisohankkeita.

  Lue lisää lehdistötiedotteesta. Lisätietoja YouthSpark-ohjelmasta Euroopassa täällä.

 • Stora Enso Metsä: CRM:n rooli metsäteollisuudessa kasvaa

  Strora Enson Suomen puunhankinta, Stora Enso Metsä, otti keväällä 2012 käyttöön Microsoftin Dynamics-ohjelmistoon pohjautuvan CRM-järjestelmän puun ostotoiminnan hallintaan. Aikaisemmin käytössä ollut räätälöity asiakasjärjestelmä viritettiin uudelle tasolle. Asiakasrekisterin lisäksi CRM-järjestelmä tarjoaa nyt ajantasaista tietoa niin ostotoiminnan johtamiseen, puukaupan suunnitteluun ja toteutukseen kuin seurantaan.

  Stora Enso Metsän asiakkuuspäällikkö Ulla Sarsilan mukaan CRM:n merkitys metsänomistajayhteistyölle ja toiminnan johtamiselle kasvaa jatkuvasti – se on operatiivisen toiminnan ytimessä. Puukauppa on ihmiskeskeistä toimintaa, jossa henkilökohtaisilla kontakteilla ja luottamuksella on suuri merkitys. Ilman työkaluja puunmyyjien erilaisia tarpeita olisi mahdoton ottaa huomioon.

  Suomessa on 737 000 metsänomistajaa, joista noin 100 000 on Stora Enso Metsän asiakkaita. Puuta hankitaan vuosittain kymmeniltä tuhansilta erilaisilta metsänomistajilta. Kyse ei ole vain puuraaka-aineen ostamisesta, vaan myös sen korjaamisesta metsistä ja kuljetuksista tehtaille. Puut täytyy korjata sovitun mukaisesti, oikeasta paikasta oikealla tavalla. Uuden CRM-järjestelmän avulla yhtiössä pystytään tallentamaan tarvittavat tiedot ja välittämään ne puunhankinnan koko ketjulle, kuten metsäkoneurakoitsijoille ja kuorma-autoyrittäjille.

  Microsoft Dynamics -tuotteen valintaan vaikutti erityisesti Microsoftin tarjoaman CRM-järjestelmän monipuolisuus sekä yhteensopivuus Microsoftin muiden käytössä olevien tuotteiden kanssa. Stora Enso Metsä toteutti CRM-hankkeen yhdessä CGI:n kanssa.

 • Lukiolaiset ohjasivat opettajia uusiin työtapoihin

  Perjantaina 17.1. Espoon Etelä-Tapiolan lukiossa opiskelijoista tuli opettajia yhden päivän ajaksi. Lukiolaisten vetämissä työpajoissa opettajille kerrottiin oppilaiden näkemyksiä siitä, kuinka tietotekniikkaa tulisi hyödyntää opetuksessa. Tilaisuuden toteutti lukiolaisten kanssa Innokampus Oy kumppaneinaan Microsoft ja Asus.

  Tilaisuuden tarkoituksena oli myös auttaa opettajia ottamaan tietotekniikka haltuun sähköistyviä ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen. Ylioppilaskirjoitusten suunnittelijoille tapahtuma tarjosi suuntaviivoja ja esimerkkejä siitä, miten lukiolaiset suunnittelisivat opetusta ja opiskelua.

  Microsoftin Partners in Learning -ohjelmapäällikkö Marianna Halonen kertoi olevansa iloinen opettajien uuden oppimisen innostuksesta. Kokemusten perusteella konseptia kannattaa hyödyntää laajemmin muissakin kouluissa teknologian käyttöönottamisessa. Osallistuneet lukiolaiset saivat myös aiheeseen liittyvät sertifikaatit mahdollista jatkoa ajatellen.

  Iltapäivän aluksi oppilaat pitivät opettajille yhteisen, lyhyen tuokion Windows 8 -käyttöjärjestelmän perusominaisuuksista. Tänään opettajina toimineet lukiolaiset Jere Mäki ja Mikko Hyppölä (kuvissa) kertoivat, että uusissa laitteissa eniten opinnoissa on ilahduttanut muun muassa OneNote. Tulevaisuuden osalta he toivovat, että oppilailla ja opettajilla olisi samanlaiset laitteet käytössä sekä kaikki tieto sähköisesti jaettuna.

  Lukiolainen Alvari Poikola (alimmassa kuvassa) sanoi, että Windows 8 -käyttöjärjestelmää on yksinkertaisempaa käyttää kuin aikaisempia versioita: ennen käyttöjärjestelmä oli tietokonetta varten, nyt se on ihmistä varten.

  Tilaisuutta seurasi paikan päällä myös useampi media.

  Lue lisää Innolukion lehdistötiedotteesta.

 • Uusi raportti kuvaa kyberturvallisuuden haasteita kehitysmaissa

  Microsoft on julkaissut Security Intelligence Report (SIR) -erikoispainosten sarjassa uuden The Cybersecurity Risk Paradox -raportin. Tutkimuksessa Microsoft on selvittänyt kytköksiä yhteiskunnallisen kehityksen ja tietoturvan keskinäisistä suhteista kansallisella tasolla pitkällä aikavälillä. Erityisesti on tutkittu, miten kyberturvallisuuden tila muuttuu maissa, jotka teknologisten valmiuksien osalta ovat kehitysvaiheessa. Tutkimuksessa havaittiin tieto- ja viestintätekniikan nykyaikaistamisesta juontuva paradoksi.

  Internetin käytön lisääntyminen ja kypsempi teknologinen kehitystaso korreloivat globaalilla tasolla paremman tietoturvan kanssa. Maissa, joissa teknologinen kehitystaso on alempi, vaikutus on kuitenkin päinvastainen: Internetin käytön lisääntyessä haittaohjelmien määrä kasvoi. Teknologisessa kehityksessä näyttäisi olevan tietty vaihe – käännekohta – jossa maa saavuttaa tarpeeksi kehittyneen tason haittaohjelmien kasvun hillitsemiseksi. Käännekohdan jälkeen tapahtuva verkkoyhteyksien kasvu korreloi siis paremman tietoturvan kanssa, kuten teknologisesti kehittyneemmissä maissa.

  The Cybersecurity Risk Paradox -raportin tavoitteena on auttaa viranomaisia ymmärtämään poliittisten päätösten vaikutuksia kyberturvallisuuteen. Tarkastelemalla miten eri maat ohittavat käännekohdan, on tunnistettu useita toimenpiteitä, joita viranomaiset voivat tehdä kyberturvallisuuden parantamiseksi:

  1. luoda kansallinen kyberturvallisuusstrategia, jossa asiat asetetaan tärkeysjärjestykseen
  2. koordinoida uhka- ja haavoittuvuusvaroituksia julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön avulla ja luoda toimintavalmiuksia
  3. valistaa kansalaisia osaamisen lisäämiseksi
  4. investoida kyberturvallisuutta edistävään tutkimukseen ja teknologiaan
  5. ajatella globaalisti, hyödyntäen kansainvälisiä standardeja yhteentoimivuuden parantamiseksi.

  Suomessa teknologiset valmiudet ovat kehittyneet ja maailmanlaajuisesti katsottuna tietoturvan riskit ovat täällä melko pienet. Silti on hyödyllistä ymmärtää tietoturvan piirteitä globaalilla tasolla kansallista kyberturvallisuutta kehitettäessä.

  Suomi pyrkii olemaan maailmanlaajuinen edelläkävijä kyberuhkiin varautumisessa. Suomi voisi aktiivisesti viranomaisten ja yritysten yhteistyönä edistää kehittyvien maiden kyberturvallisuuden valmiuksia ja parantaa näin kyberturvallisuutta globaalilla tasolla. Tämä tutkimus antaa hyvän pohjan sovittaa esimerkiksi kehitysyhteistyön puitteissa tehtävää kyberturvallisuuden kehittämistyötä kunkin kohdemaan kehitystasoon.

  Lue lisää Microsoft on the Issues ja Microsoft Security -blogeista. Raportti on ladattavissa täältä.

 • Microsoftin vuosi 2013 videolla

  Uusi vuosi on käynnistynyt ja on hyvä hetki vilkaista mennyttä vuotta. Meillä Microsoftilla nähtiin huikean tapahtumarikas vuosi 2013.

  Microsoftin suunnitelma ostaa Nokian Devices and Services -liiketoiminta oli Suomen näkökulmasta vuoden suurimpia uutisia. Julkistimme myös merkittävän määrän uutuustuotteita, kuten Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän ja Surface 2 -tabletit sekä uusia pilviratkaisuja yrityksille. Vietimme Skypen 10-vuotisjuhlaa ja avasimme uuden Cybercrime Center -tietoturvakeskuksen.

  Katso Microsoftin vuoden 2013 tärkeimmät virstanpylväät oheisesta videostamme!