TechNet UK

Useful tools, tips & resource for IT professionals including daily news, downloads, how-to info and practical advice from the Microsoft UK TechNet team, partners and MVP's

November, 2013

UK TechNet Flash Newsletter
Featured
 • Karlstad utsedd till Sveriges IT-kommun 2013

  När Microsofts Marie Ygge delade ut priset Sveriges IT-kommun 2013 var det Karlstad Kommun som tog hem segern, för sitt framgångsrika arbete med att utveckla och förbättra kommunens verksamheter och service med hjälp av IT. Priset delades ut under Kvalitetsmässans invigningsgala på GöteborgsOperan igårkväll .

   

  Ur juryns motivering: ” För att kunna erbjuda värmlänningarna en så god service som möjligt har Karlstad lagt grunden för en bred samverkan i hela länet, som hjälper till att bygga det goda samhället samtidigt som man kan sänka kostnaderna och öka effektiviteten.”

   

  Till Sveriges IT-kommun utses den kommun som har lyckats bäst med att använda IT och digitaliseringens möjligheter för att utveckla kommunen som helhet. Priset är en statyett och 50 000 kronor.

   

  Bakom utmärkelsen står Sveriges Kommuner och Landsting, Kvalitetsmässan, Digitaliseringskommissionen, Microsoft, VINNOVA, IT&Telekomföretagen och Dagens Samhälle.

   

  Läs mer om utmärkelsen och Kvalitetsmässan.

 • Microsoft utser årets partner 2013

  I går hölls Microsofts årliga partnerevent på Folkets Hus i Stockholm och dagens höjdpunkt var när årets partner 2013 utsågs. De priser som delas ut av Microsoft är uppdelade i åtta kategorier, och vinnarna har tagits fram bland Microsofts närmare 4 000 samarbetspartner i Sverige. Grattis till alla vinnande partner!

  Årets Cloud Partner: Avanade Sweden AB

  Motivering: Avanade har framgångsrikt drivit försäljning och implementation av Office 365 hos många strategiska kunder. Kunderna har gett Avanade höga betyg för sin kompetens kring migreringslösningar och för den snabbhet man genomfört projekten med.

  Årets Voice Partner: Cellip

  Motivering: Cellip AB är ledande inom Enterprise Voice för Lync med ett stort antal installationer. Man har t ex infört lösningar för extern telefoni helt byggd på Lync. Man har som första operatör lanserat Lynch365 Telefoni som är integrerat med Office 365.

  Årets SMB Partner: Dustin/IT-Hantverkarna Sverige AB

  Motivering: Dustin/ITH är en ledande partner i SMB-segmentet som framgångsrikt kompletterat sin affär med fokus på Office 365. Här har man nu över 500 aktiva kunder. Under det senaste kvartalet har man också lyckats flytta över 40 000 användare till Windows 8 och ett modernare arbetssätt.

  Årets Device- och App Partner: Touchtech AB

  Motivering: Touchtech har på kort tid etablerat sig som en ledande kunskapsaktör inom moderna gränssnitt. Man har byggt lösningar baserade på den allra senaste tekniken vare sig det varit Windows 8, Windows Phone 8, Xbox 360, Pixelsense eller Kinect för PC. Touchtech
  har alltid haft kunderna högst upp på agendan och vunnit deras hjärta och deras fulla tillit. Stora svenska och internationella bolag vilar på den kunskap som man  levererar på ren Microsoft teknik.

  Årets Cloud OS Partner: Lumagate AB

  Motivering: Lumagate har under året framgångsrikt vunnit ett stort antal affärer baserat på Microsofts plattform för moderna datacenter. Lumagate ligger mycket långt framme vad gäller kompetens på Cloud OS.

  Årets Collaboration Partner: Altran Sverige AB

  Motivering: Altran har vunnit ett flertal större affärer inom collaboration. Man har bl a levererat en modern hybrid-lösning baserad på Office 365, Azure och SharePoint 2013 till en stor internationell kund. För att möjliggöra ökad mobilitet har man också anpassat SharePoint-lösningar med hjälp av responsiv design och för enheter som Windows Phone 8 och Microsoft Surface.

  Årets BI Partner: Acando AB

  Motivering: Acando har med konceptet Acando Business Insight paketerat Microsofts produkter SQL Server,Office och Sharepoint till ett framgångsrikt kunderbjudande inom Business Intelligence. Man har lyckats med att driva både volym av affärer men också funnit nya unika lösningar på kundens problem.

  Årets Business Solutions Partner: CGI Sverige AB

  Motivering: CGI har levererat helhetslösningar under begreppet Microsoft Business Platform Provider till ett antal större kunder. Man har lyckats kombinera Dynamics, Office365, Windows Intune och Windows Azure till en komplett lösning för såväl affärstöd som IT-plattform.

 • Lab Ops part 9 - an Introduction to Failover Clustering

  For many of us Failover Clustering in Windows still seems to be a black art, so I thought it might be good to show how to do some of the basics in a lab and show off a few of the new clustering features of Windows server 2012 R2 in the process.

  Firstly what is a cluster? It’s simply a way of getting one or more servers in a group to provide some sort of service that will continue to work in some form if one of the servers in that group fails. For this to work the cluster gets its own entry in active directory and in DNS so the service it’s running can be discovered and managed.  Just be clear all the individual servers in a cluster (known as cluster nodes) must be in the same domain.

  So what sort of services can you run on a cluster? In Windows Server 2012R2 that list looks like this..

  cluster roles

  Note: Other roles from other products like SQL Server can also be added in. Notice too that virtual machines (VMs) are listed here and running them in a cluster is how you make them highly available. 

  All of these roles, but one, can be run from guest clusters; that is a cluster built of VMs rather than physical servers and it is also possible to have physical hosts and VMs combined in the same cluster – it’s all Windows servers after all. The exception to this is when you want to make VMs highly available -  the cluster must only contain physical hosts and this is known as a host or physical cluster. 

  Making a simple cluster is easy, it’s just a question of installing the failover clustering feature on each node and then joining them to a cluster. When you add in the feature you can add in failover cluster manager but if you have been following this series you’ll have access to this on your desktop as the point of Lab Ops is to remotely manage where possible and also make use of PowerShell.  So In my example I am going to create 2 x VMs (fileserver2 & 3) from my HA FileServerCluster Setup local.ps1 script which adds in the clustering feature (from this xml file).

  Note: my SSD drive where I store my VMs is E: s you will need to edit my script if you want to follow along

  Having run that I could then simply run a line of PowerShell on one of those servers to create a cluster..

  New-Cluster -Name HACluster -Node FileServer2,FileServer3 -NoStorage -StaticAddress 192.168.10.30

  Note the –NoStorage switch. This cluster has just got my two nodes in and that’s it.  For some clustering roles such as SQL Server 2012 AlwaysOn this is OK but most roles that you put into a cluster will need access to shared storage, and historically this has meant connecting nodes to a SAN via ISCSI or Fibre Channel.  This applies to host and guest clusters, but for the latter guest VMs will need direct access to this shared storage. That can cause problems in a multi-tenancy setup like a hoster as the physical storage has to be opened up to the VMs for this to work, and even if you don’t work for one of those then this will at least cut across the separation of duties in many modern IT departments.  

  There’s another problem with this cluster; it has an even number of objects in it. If one of the nodes fails it will restart and think it “owns” the cluster but the other node already has that ownership and problems will occur.  So for most situations we want an odd number of objects in our cluster and the “side” of a cluster that has the majority after a node failure will own the cluster.  This democratic approach to clustering means that there is no one node that is in charge of the cluster, and this enables the Windows Server to support bigger clusters than VMware who use the older style of clustering that Microsoft abandoned after Windows Server 2003.

  So having built a simple cluster I need add in more objects and work with some shared storage.   If you look at the script I used to create FileServer2 & 3 there’s a couple of things to note:

  I have created 7 shared virtual hard disks and these are attached to both FileServer2 and FileServer3 and if I run this PowerShell

  Get-VMHardDiskDrive –VMName “FileServer2”,”FileServer3” | Out-GridView

  you can see that..

  disks

  Also If I look at the settings of FileServer2 in Hyper-V manager there’s a switch to confirm these disks are shared ..

  shared vhdx settings

  This is new for Windows Server 2012R2 and for production use the shared disks (VHDX only is supported) must be on some sort of real shared storage. However there is also a spoofing mechanism in R2 to allow this feature to be evaluated and demoed and this is in line 272 of my script ..

  start-process "C:\windows\system32\FLTMC.EXE" -argumentlist "attach svhdxflt e:"
  Note you’ll need to rerun this after every reboot of your lab setup.

  Now that my two FileServer VMs are joined in a cluster (HACluster) I can use one of these shared disks as a third object in the cluster. To do that I need to format it add it in as a cluster resource and then declare it’s use as a quorum disk, and I’ll be running this script from one of the cluster nodes..

  #Setup (Initialize format  etc. )the 1Gb Quorom disk 
  $QuoromDisk = get-disk | where size -EQ 1Gb
  Initialize-Disk $QuoromDisk.Number -PartitionStyle GPT
  set-disk $QuoromDisk.number -IsOffline 0
  New-Partition -DiskNumber $QuoromDisk.Number -DriveLetter "Q" -UseMaximumSize
  Initialize-Volume -DriveLetter "Q" -FileSystem NTFS  -NewFileSystemLabel "Quorum"  -Confirm:$false
  #Add in the quorum disk to the cluster, and then set the quorum mode on the cluster
  start-sleep -Seconds 20
  Get-ClusterAvailableDisk -Cluster $ClusterName | where size -eq 1073741824 | Add-ClusterDisk -Cluster $ClusterName
  $Quorum = Get-ClusterResource | where ResourceType -eq "Physical Disk"
  Set-ClusterQuorum -Cluster $ClusterName -NodeAndDiskMajority $Quorum.Name
  Using a disk like this as a third object is only one way to create that odd number of objects (called Quorum). You can just have three physical nodes or use a file share. In my case if a node fails the node that has ownership of this disk will form the cluster, and the failed node will then re-join the cluster rather than try to rebuild an identical cluster when it is recovered

  That’s where I want to stop as there are several ways I can use a basic cluster like this and I’ll be covering those in individual posts. 

  If you want to build the cluster I have described so far all you need is an evaluation edition of Windows Server 2012R2.  and go through part 1 & Part 2 of this series.

 • Backup the best defense against (Cri)locked files

  Crilock – also known as CryptoLocker – is one notorious ransomware that’s been making the rounds since early September. Its primary payload is to target and encrypt your files, such as your pictures and Office documents. All of the file types that can be encrypted are listed in our Trojan:Win32/Crilock.A and Trojan:Win32/Crilock.B descriptions.

  Crilock affected about 34,000 machines between September and early November 2013.

  Once Crilock encrypts your file types, they are rendered unusable. The malware shows a message that covers your desktop and demands you pay a ransom to have access to your files again. The ransom can be paid with various online currencies such as BitCoin, CashU, MoneyPak, Paysafecard, and Ukash. Once you pay, the malware author will supposedly give you back the private keys used in encryption. However, we don’t recommend doing this as there is no guarantee that paying will lead to recovering your documents and, in effect, you’re giving criminals some of your hard-earned money.

  Crilock message

  Figure 1: The message that Crilock might display on your desktop

  Crilock document upload

  Figure 2: Crilock asks you to upload your encrypted documents and recover them for a fee

  The Crilock authors have even setup an online payment scheme on the Tor network where affected people can upload their encrypted files for recovery.

  Crilock encrypts your files using an AES-256 key that is unique to each file and then encrypts the file-specific AES key using a 2048-bit RSA public key. This is similar to the GpCode ransomware, which first came out in 2006 and used the same technique, but with RC4 first, and then 1024-bit RSA for encrypting the per-file key.

  Crilock can be downloaded onto your computer by exploits or malware. For instance, we have seen Upatre download Zbot, which in turn downloads Crilock. Upatre has been heavily spammed in the past few months, and spam runs can be an effective way to distribute malware. This is discussed in detail in the blog post Upatre: Emerging Up(d)at(er) in the wild.

  As shown in the chart below, Crilock has predominantly affected English-speaking countries, although it does have a comparatively small presence in non-English speaking locations as well. Every Crilock variant we’ve seen so far has a ransom message written only in English.

  Crilock affected countries graph

  Crilock affected countries map

  Figure 3: Crilock-affected countries from September 2013 to early November 2013

  Can you recover your documents without paying?

  In some cases, you can recover previous versions of encrypted files. However, the following conditions must be in place:

  • System Restore Point must have been turned on before you were infected with Crilock.
  • You must already have detected and removed Crilock, and there can be no traces of it on your PC.
  • Your files must be on the same PC you're using to recover them (that is, the files aren't on a network or removable drive).

  SkyDrive for Windows 8.1 also has a means of restoring previous versions of Microsoft documents. Similar to System Restore Point, you can look at the version history and recover files from a previous state.

  Right-click on the file to see available version history

  Figure 4: Right-click on the file to see available version history

  Restore file from older known working versions

  Figure 6: Restore file from older known working versions

  You can find more information about restoring previous file versions below:

  We’ve also added signatures based on Crilock behaviors to our antimalware products. This detection, Behavior:Win32/Crilock.A, can detect an infection before it infects and encrypts files.

  Crilock is not the first malware to extort money by encrypting files and it certainly won’t be the last. However, you can help prevent Crilock and other malware, from infecting your PC by:

  • Keeping your operating system and antivirus product up-to-date.
  • Being careful about which files you download (and where you download from).
  • Being cautious about which attachments and links you open.

  Ransomware such as Crilock also emphasizes the importance of backing up your files on a regular basis. You can back up files by enabling System Restore, using manual syncing methods, or even by manually moving your files to a separate drive.

  Marianne Mallen and Karthik Selvaraj
  MMPC

 • Microsoft Next: Välkommen till Microsofts huvudkontor 27-28 november

  Den 27-28 november bjuder vi in dig till vår hemmaplan med tvådagarskonferensen Microsoft Next. Ny teknik förändrar hur vi jobbar och utmanar våra tankesätt. Vilken roll får kontoret när vi inte längre behöver vara där? Vad kommer morgondagens medarbetare att kräva av sin arbetsgivare? Det Nya Arbetslivet handlar lika mycket om ledarskap och kultur som de tekniska lösningarna.

  Eventets första dag riktar sig till tekniska beslutsfattare. Under dagen presenterar och demonstrerar vi rykande färska produkter, tjänster och tekniker inom affärsområdet Server & Cloud. Produkter och tjänster som nyss lanserats och som är del av dagen är Windows Server 2012 R2, System Center Server 2012 R2, Windows Azure, Windows Intune och SQL Server 2014.

  Under eventets andra dag vänder vi oss till dig som ansvarar för marknadsföring, försäljning, HR eller ekonomi. Vi bjuder på spännande talare, inspirerande sessioner och relevanta kundcase. Du kommer också få tillfälle att göra ett studiebesök med rundvisning på vårt kontor i Akalla där vi visar hur vi på Microsoft har skapat vår vision kring Det Nya Arbetslivet. Ett tillfälle till ny värdefull kunskap, inspiration och erfarenhetsutbyte som du inte får missa.

  AGENDA ONSDAG 27 NOVEMBER - NYA LÖSNINGAR INOM SERVER & CLOUD

  • Modern Datacenter – För dig som jobbar med infrastruktur och vill lära dig mer om hybrid-moln baserade på Hyper-V, Windows Server 2012R2 och System Center Server R2.
  • People-Centric IT – ”Any Device – Anywhere…”, möjliggör arbete från vilken plats som helst med full säkerhet och managering av IT över Windows, iOS och Android via bland annat Windows Intune. Vi går också igenom nyheter i RDS/VDI i Windows Server 2012 R2.
  • Data Insights – ”Any Data – Any Size…”, oavsett typ av data och hur stora datamängder du har så finns det en lösning lokalt eller i molnet. Hadoop, SQL Server och Power BI är del av det vi går igenom.
  • Modern Apps – Med Windows Azure, Visual Studio 2013 och SQL Server 2014 får du helt nya möjligheter att utveckla applikationer med hög prestanda och kvalitet som spänner över alla typer av klienter. ALM i molnet (Visual Studio Online) eller lokalt (TFS) oavsett om applikationerna är skrivna i .NET, Java eller andra programmeringsspråk.

   AGENDA TORSDAG 28 NOVEMBER - DET NYA ARBETSLIVET

  • Per Schlingmann, varumärkesstrateg & kommunikationsrådgivare och en av hjärnorna bakom Nya Moderaterna, ger föreläsningen Att förändras är att vinna (och ha roligt på vägen dit). De verksamheter som har modet och förmågan att gå före och förändra och förnya sig är de som blir vinnarna – men hur går det till?
  • Hur skapar man en social företagskultur? Brit Stakston, kommunikationsstrateg och expert på sociala medier, talar i sin föreläsning Det sociala företaget - det sociala ledarskapet om hur ledare kan stötta den sociala utvecklingen och vända det till en fördel.
  • Missa inte heller chansen att besöka Sveriges Bästa Arbetsplats bakom kulisserna. Under dagen får du möjlighet att hänga med på rundvandringar på vårt kontor där vi visar hur vi på Microsoft har realiserat Det Nya Arbetslivet.
  • Vi avlutar dagen med Leo Razzak, 26 år gammal och sommarpratare 2013  - en fantastisk inspiratör och en av Sveriges mest anlitade föreläsare inom jämställdhets- och integrationsfrågor - en energikick ni inte får missa! 
  Konferensen är kostnadsfri, anmäl dig här idag!
 • Norrtäljeskola en av 80 skolor i världen att utses till mentorskola

   Som en av 80 skolor i världen, och som enda svenska skola, utses Rodengymnasiet i Norrtälje kommun till mentorsskola i Microsofts internationella utbildningssatsning.
   
  -        Rodengymnasiet använder inte bara teknik i skolan på ett innovativt sätt. De har också fått utmärkelsen för sin passion för innovativt lärande och för att man på ett föredömligt sätt på ett strategiskt vis bygger hållbar skolutveckling i vardagen, säger Eva Pethrus, ansvarig för Partnerskap i Lärande på Microsoft.
   
  -        Vi är mycket glada över utmärkelsen! Våra duktiga lärare har alla hjälpts åt för att göra detta möjligt, säger Katarina Björk, rektor på Rodengymnasiet.
   
  Utnämningen innebär att lärare, elever och skolledare på Rodengymnasiet kommer att delta i internationella nätverk och kompetensutveckling som Microsoft anordnar. De får bland annat en inbjudan till Microsofts utbildningsforum i Barcelona i mars, för att dela med sig av sina lärdomar och inspireras av andra.
   
  Microsoft har utsett 80 mentorsskolor som representerar ledarskap och innovation i klassrummet, och som är fast beslutna att förbereda eleverna för 21st Century Learning. 250 mentorsskolor var nominerade från 75 länder.
   
  Ytterligare information om Microsofts syn på utbildning och vad som görs för att stötta lärande runtom i världen finns i Anthony Salcitos blogginlägg.
   
  Kontakt:
  Katarina Björk
  Rektor, Rodengymnasiet
  0176-717 64
 • Varför jobbar inte du hemma idag?

  Det var precis vad vi frågade stockholmarna i morgonrusningen! Som en start på nedräkningen till nästa års Jobba hemma dag ville vi ta del av stockholmarnas tankar kring att jobba hemma. Sedan bad vi våra främsta experter ge sina bästa råd hur man kan lösa de utmaningar som uppstår med hemmaarbete.

  Företagskultur och ledarskap
  Ett hinder för att jobba hemma kan vara förknippat med företagskultur och ledarskap. Synen på att jobba hemma är likställt med en dag utan produktivt jobb. Det är en av anledningarna till att många väljer att resa till och från och jobbet varje dag. Trots att det i teorin är okej att jobba hemma enligt företagspolicyn. 
  (Please visit the site to view this video)

  Verktygen som gör det möjligt att jobba överallt
  Med de verktyg många av oss har idag kan nästan alla jobba utanför kontoret. Det viktiga är egentligen inte var vi jobbar utan att vi får jobbet gjort. Vi måste alla testa oss fram och hitta det sätt som passar oss bäst för jobba produktivt. 
  (Please visit the site to view this video)

  Få ihop livets alla delar genom möjligheten att jobba hemma
  Att jobba hemma eller utanför kontoret ibland kan hjälpa oss att få ihop livspusslet. Vi kan spara tid genom att slippa restiden eller vara hemma för att emot hantverkare under arbetstid. Att minska resandet är inte bara en vinst för den enskilda personen utan också för miljön och samhället.
  (Please visit the site to view this video)

  Jobba hemma-dagen är ett initiativ från Microsoft som manifesterar fördelarna med flexibelt arbete. Ett flexibelt kontorsarbete har fördelar för såväl företag som medarbetare – det ger ökad produktivitet och enklare vardag.

  Läs mer, gör testet med tidspararen och anmäl ditt företag till Jobba hemma dagen 2014!

 • Licensing Logic: What Am I Actually Getting by Licensing Office 365?

  Welcome to the first in the series of ‘Licensing Logic’. A series of exclusive articles brought to you from the Microsoft Licensing team, specifically for our TechNet audience,

  Office 365 is a brand. But we have a challenge to overcome by using that name. Our challenge is that the Office name is so synonymous with Word, Excel, PowerPoint and so on that customers and resellers can get confused with what Office 365 actually is.

  clip_image002In a nutshell Office 365 is either the Office suite of client applications (Word, etc.) or online cloud services such as Exchange, SharePoint and Lync or both of those.

  Below is a table containing most of the commercial Office 365 options (aka plans) you can buy along with a summary of whether that plan includes cloud services and the Office client. A high-level list of what’s included can be found on office.microsoft.com.

   

   

  Office 365 Small Business

  Office 365 Small Business Premium

  Office 365 Midsize Business

  Office 365 ProPlus

  Office 365 K1

  Office 365 Enterprise E1

  Office 365 Enterprise E3

  Office 365 Enterprise E4

  Office Client?

   

  clip_image004

  clip_image004[1]

  clip_image004[2]

     

  clip_image004[3]

  clip_image004[4]

  Cloud Services?

  clip_image006

  clip_image007

  clip_image006[1]

   

  clip_image007[1]

  clip_image007[2]

  clip_image008

  clip_image008[1]

   

  The best place to determine the detailed feature demarcation between those plans is via the Office 365 Service Descriptions on TechNet.

   
    clip_image010

   

  Licensing is straightforward with Office 365. Whatever Office 365 plan you have, the licence is per-user. This is a big difference from on premise Office which remains per-device. If you have Exchange, Lync or SharePoint on premise you can choose to licence access to these on a per-device or per-user basis or even to mix and match but the Office 365 cloud services are only per-user.

  Why is this? One of the principles of cloud computing is anywhere access and typically the user will travel more than the device. I want to access my services at home, at work, at the airport, around my mum’s house. One in five men have participated in a conference call whilst on the toilet (according to research on Wtop.com). It makes sense to licence the user because they can access from any device. I can email from any device, IM and join a video-conference from any device (that supports Lync), get to my files and sites and business intelligence in SharePoint from any device. And if the Office 365 plan includes the Office client, then that can be locally installed on up to 5 devices concurrently and these can be a mix of Windows, Mac, corporate machine or personally-owned PCs.

  One other important aspect to Office 365 licensing is the concept of a USL or User Subscription licence. Most Microsoft server software requires a Client Access Licence (CAL) to enable access to the software’s features. Windows Server, Exchange Server, Lync Server and SharePoint Server all require CALs. Office 365 is no exception but we call a CAL a USL because you only subscribe to online services, they’re not perpetual unlike CALs which you don’t need to buy again every year. The monthly, per-user cost of Office 365 includes all the USLs you need however the Enterprise Office 365 plans also include an implicit CAL whereas Midsize Business and Small Business plans do not.

   
    clip_image013


  Why is this important? If you have a hybrid infrastructure with some on premise Exchange, Lync or SharePoint servers then your users will need CALs to access those as well as USLs to access their Office 365 services. Having implicit access rights granted within the USL means you do not need to maintain CALS for those users who are covered by an Office 365 plan (one which includes cloud services). This is detailed in the Product Use Rights document for each of the on-premise servers, an example of which is the Exchange Server 2013 Standard requirements below showing that an Office 365 E1, E3 or E4 USL is fine for access but doesn’t list Midsize or Small Business USLs.

  In summary, Office 365 is a big beast which can encompass the Office client suite, cloud services or both depending on which Office 365 plan you have. Each plan differs in individual features but is broadly licensed the same way; per-user. A bonus of subscribing to the Enterprise plans that include cloud services is they allow the licenced user access to on premise Exchange, Lync and SharePoint servers without needing a separate CAL.

  Join the monthly licensing spotlight call to keep yourself current with updates and changes. Register for the call here using the invite code: A863B6, or why not come to one of our Customer Product and Programme Fundamentals event held in our London office, register here.

   

   

 • Golfanläggningar lyfter med molnet

  Golfservices Norden arbetar sedan starten 2011 med att ge golfanläggningar nöjdare medlemmar samt att öka anläggningarnas lönsamhet. För att detta ska vara möjligt är en väl fungerande IT-plattform en föruts ättning.

  Golfservices har valt att erbjuda golfanläggningarna Office 365 eftersom det ger både lägre driftkostnader och enklare hantering för anläggningarna.

  - Golfservice erbjuder golfanläggningarna analysstöd, utbildningsstöd och support. Många av anläggningarna har ett nätverk med upp till tio år på nacken. Det är både kostsamt och tidskrävande menar Carl-Johan Ekman, vd på Golfservices Norden.

  För att kunna erbjuda anläggningarna den bästa IT-plattformen gjorde Golfservice under 2012 en undersökning för att se vilka leverantörer och produkter som fanns på marknaden.

  - Det viktigaste var att lösningen bidrog till att främja lönsamhet, kommunikation och kunde fungera som en grund för vårt koncept. Microsoft Office 365 möter de krav som vår BI-plattform ställer. Med Office 365 kan användarna dela information och få tillgång till lösningen via telefoner, plattor och datorer. Det är precis vad vi vill erbjuda så det var en bra matchning, fortsätter Carl Johan Ekman.

  Intresset för Golfservice har ökat sedan de började erbjudande Office 365, enligt Carl-Johan Ekman uppskattas konceptet och anläggningarna köper tjänster i högre utsträckning än förr.

  - Men även kalkylen lockar. Att köra Office 365 kostar under 250 kronor per månad och användare för en anläggning, vilket kan jämföras med de 60 000 kronor som en ny server kostar med uppsättning och underhåll. Med elkostnader blir det en kostnad på cirka 2 500 kronor i månaden, påpekar Carl-Johan Ekman.

  It-företaget Allieros introducerade Office 365 för Golfservice. För Alliero är det ett naturligt val av IT-plattform.

  - Lösningen ligger i molnet och man slipper det extra jobb som egna servrar kan innebära. Det blir lättare att interagera med andra i affärssystemet vilket leder till effektivisering, säger Allieros Tobias Lindstedt. Dessutom leder det till en minskad miljöpåverkan eftersom elförbrukningen minskar.

   Läs mer om varför Golfservices Norden erbjuder Office 365 till golfanläggningar i Norden

 • EMET 4.1 を公開 ~ 構成ファイルや管理機能の強化

  こんにちは、村木ゆりかです。

   

  Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET) の新しいバージョン EMET 4.1がリリースされました。

  今回は EMET 4 からのマイナー アップデートであるため、緩和策の大きな変更はありませんが、構成ファイルや管理機能の強化を行っています。

  ぜひ新しいバージョンをダウンロードし利用してみてください。

   

  入手先

  ダウンロード センターで公開しています。

  以前のバージョンを利用している場合、EMET 4.1 のインストールを行うことで、自動的に構成を引き���いでアップグレードが行われます。以前のバージョンをアンインストールする必要はありません。

   

  ユーザー ガイド

  現在、英語版のユーザーガイドが公開されています。

  日本語版のユーザーガイドは近日公開予定です。公開時には本ブログでお知らせします。

  <11/28 追記>

  EMET 4.1 日本語版ユーザーガイドを公開しました。こちらからダウンロードしてください。

    

  主な変更点

  ・既定のプロファイルの構成内容の変更

  ・リモートデスクトップを提供しているサーバー上でのEMETサポートを追加

  ・イベントログ機能の強化。特にマルチユーザーで利用している端末において正しく事象を把握できるようイベントログを改善

  ・アプリケーション互換性の改善。これまでに報告されているいくつかの誤検知の修正

   

  サポート対象の OS

  Windows XP Service Pack 3 以降

  Windows Vista Service Pack 1 以降

  Windows 7 すべてのサービスパック

  Windows 8

  Windows Server 2003 Service Pack 1以降

  Windows Server 2008 すべてのサービスパック

  Windows Server 2008 R2 すべてのサービスパック

  Windows Server 2012

   

  * Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 は未サポートです。

   

  サポート ライフサイクル

  EMET 4.1 は、EMET 4.0 と同じライフサイクルポリシーが適用されます。すなわち、新メジャーバージョン (EMET 5) がリリースされてから 12 か月後にサポートが終了します。

   

  関連ブログ記事

  脆弱性緩和ツール
  EMET 4.0 リリース

  EMET 4 日本語版ユーザー ガイドを公開しました

   

  関連リンク

  Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET)

   

  マイクロソフト Security Research & Defense 公式ブログ Introducing Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET) 4.1