TR Exchange Blog

GBS Türkiye Exchange Server Desteği

Browse by Tags

Related Posts
  • Blog Post: Exchange 2013 Yeni Rol Mimarisi

    Exchange 2007 ve Exchange 2010 da donanımsal kısıtlamalar yüzünden Exchange'I 5 role ayrılmıştı. Bunlardan 3 tanesi zorunlu olmak üzere (*) şu şekilde sıralanırlar: Edge Transport Hub Transport (*) Mailbox (*) Client Access (*) Unified Messaging Bu roller birbirlerine...