TR Exchange Blog

GBS Türkiye Exchange Server Desteği

Browse by Tags

Related Posts
  • Blog Post: Edge Subscription nasıl yapılır?

    Exchange Server 2007’de Edge Transport sunucusu, gerekli Active Directory datasını tutmak için ADAM yani Active Directory Application Mod’u kullanır. Bu datanın içerisinde, Accepted Domains, Recipients, Safe Senders, Send Connectors ve Hub Sunucularının listesi bulunmaktadır. Burada yapılan replikasyon...