Exchange 2010 SP1 için Ru8, Exchange 2010 SP2 için Ru5 v2 ve Exchange 2007 SP3 için Ru9 11 Aralık 2012 de yayınlandı. Ilgili Exchange blog sayfası: http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2012/12/11/released-update-rollup-5-v2-for-exchange-2010-sp2-exchange-2010-sp1-ru8-and-exchange-2007-sp3-ru9.aspx

Exchange 2007 SP3 Ru9 ile gelen en önemli fix EdgeTransport.exe işleminin tekrarlanan toplantı isteğini işlerken crash etmesidir. Sunucu sadece bir defa oluşan ancak tekrarlanan toplantıyı işlerken bu problemi vermektedir. Bunun nedeni AppointmentReccurenceBlob özelliğinin bu tip toplantı istekleri için desteklenmemiş olmasıdır. Bu nedenle InvalidOperationException hatası alınarak EdgeTrasnport.exe crash ediyor.

Bu koşulda event loglara düşecek olası hatalar:

 

Time: Time

ID: 10003

Level: Error

Source: MSExchangeTransport

Machine: Computer

Message: The transport process failed during message processing with the following call stack: System.InvalidOperationException: Property AppointmentRecurrenceBlob is not permitted on meeting occurrences.

 

Time: Time

ID: 4999

Level: Error

Source: MSExchange Common

Machine: Computer

Message: Watson report about to be sent to dw20.exe for process id: Process ID, with parameters: E12, Build Type, Version Number, edgetransport, M.E.D.Storage, M.E.D.S.OccurrencePropertyBag.InternalSetValidatedStoreProperty, System.InvalidOperationException, XXXX, Version Number. ErrorReportingEnabled: False

Güncellemeyle ilgili daha detaylı bilgiye http://support.microsoft.com/kb/2748658 buradan ulaşabilirsiniz.

Exchange 2010 SP2 UR5 v2 ile de gelen önemli fixler var bunlardan sık karşılaştıklarımız şunlar; 

Gönderici attığı epostanın bazı alıcılara iletilmesine rağmen iletim listesindeki herkes için iletilemedi (NDR) mesajını alması. Bunun nedeni  Hub Transport sunucunun dışarıya email atılırken 3rd party smart-host ile route ederken Delivery Service Notification (DSN) tablosundan yanlış alıcıları eklemesidir. Detaylı bilgi için http://support.microsoft.com/kb/2748767

 

Microsoft Exchange Replication servisinin Exchange 2003 den Exchange 2010 a mailbox taşınırken aralıklarla crash etmesi. Bunun sebebi Excange 2010 CAS sunucunun tamamlanmış
taşıma talebini silerken o esnada olan taşıma işlemini düzgün işleyememesidir.

Event loglara düşebilecek olası hatalar:

 

Log Name:      Application

Source: MSExchange Mailbox Replication

Date: Date

Event ID:      1121

Task Category: Request

Level:     Error

Keywords:    Classic

User:      N/A

Computer: Computer

Description: The Microsoft Exchange Mailbox Replication service was unable to process a request due to an  unexpected error.

Request GUID:GUID 

Database GUID: GUID

Error: MapiExceptionNotFound: Unable to open entry ID. (hr=0x80004005, ec=-1601)

 

Log Name:      Application

Source:      MSExchange Common

Date: Date

Event ID:      4999

Task Category:General

Level:        Error

Keywords:     Classic

User:         N/A

Computer: Computer

Description: Watson report about to be sent for process id: Process ID, with parameters: E12, Build Type,Version Number, MSExchangeMailboxReplication,
M.Exchange.MailboxReplicationService, M.E.M.MoveBaseJob.<BeginJob>b__c, System.NullReferenceException, XXX, Version Number.

ErrorReportingEnabled: True

 

Log Name:      System

Source: Service Control Manager

Date: Date

Event ID:      7031

Task Category: None

Level:        Error

Keywords: Classic

User:         N/A

Computer: Computer

Description: The Microsoft Exchange Mailbox Replication service terminated unexpectedly. It has done this XX time (s). The following corrective action will be taken in XX
milliseconds: Restart the service.  

Fix ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz http://support.microsoft.com/kb/2727802.

 

Bir diğer önemli mesele Exchange 2010 Mailbox server Store.exe servisinin VSAPI (virus scanning API) tabanlı antivirus yazılımı kullanımı sonucunda crash etmesidir. Bunun sebebi Exchange sunucunun yanlışlıkla noktalı virgül işaretini bazı VSAPI 2.6 protokolünün kullandığı bazı property lere koymasıdır. Bu nedenle üstesinden gelinemeyen kural dışı bir durum oluşur ve store.exe crash eder.

Event loglara düşebilecek olası hatalar:

 

Log Name:      Application

Source: Application Error

Date:     Date

Event ID:      1000

Task Category: (100)

Level:        Error

Keywords:     Classic

User:         N/A

Computer:      Computer

Description:Faulting application store.exe, version Version, time stamp TimeStamp, faulting module mdbrest.dll, version Version, time stamp TimeStamp, exception code 0xc0000005, fault offset
Offset, process id ProcessID, application start time Time.

Fix in detaylarına buradan ulaşabilirsiniz http://support.microsoft.com/kb/2716145.

C. Sinem Tosun