Exchange üzerinde bulunan verilerin yedeklenmesi (backup) ve geri yüklenmesi (restore) başlıbaşına çok önemli bir konudur.  Bir yedeğin sağlıklı alınması kadar restore işleminin başarılı bir biçimde yapılabilmesi de test edilmesi gereken önemli bir işlem. Exchange desteği olan (aware) diye adlandırdığımız yazılımlar exchange writer'ları kullanarak VSS teknolojisi ile yedek alırlar.

Yedekleme esnasında karşılaşılan sorunların büyük bölümünün nedeni, yazılımların uyumsuzluğu ya da bu yazılımlardaki yanlış bir ayar olabilmektedir. Bunun tespiti için, yani yedek alma sırasında sorunun VSS Writer’dan mı, disk sisteminden mi ve/veya yedekleme yazılımından mı kaynaklandığını anlayabilmek için Betest aracını kullanabilirsiniz.

BETEST, Windows SDK yada Volume Shadow Copy Service SDK 7.2 (sonraki versiyonlarda mevcut) içerisinde bulunan yardımcı bir araçtır. Aracı kolaylıkla bulabilir ve kurabilirsiniz. Kurulum işlemini exchange sunucunuza yada herhangi bir windows sunucuya yapmanızı önermeyiz. Bir desktop makinaya kurulum yapıldıktan sonra ilgili kütüphaneden BETEST aracı test yapılacak ortama taşınıp ve test yapılabilir.

Betest ile ilgili hatırlatmak istediğimiz önemli nokta, bu yazılımın sadece test amaçlı kullanılmasıdır. Bu programı hiçbir zaman normal bir yedekleme yazılımının ikamesi olarak kullanmayın. DPM gibi bir yedekleme yazılımınız yoksa Exchange Server yedekleri için Windows Server Backup’ı da kullanabilirsiniz 

Betest ile yedekleme yapmak için uygulamanız gereken adımlar:

Volume Shadow Copy Service SDK 7.2’yi aşağıdaki web adresinden indirip kurulumunu gerçekleştirin.

           http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0b4f56e4-0ccc-4626-826a-ed2c4c95c871&displaylang=en

 

İşleme başlamadan önce, Exchange Writer’larının durumunu kontrol etmek gerekecektir. Bunun için komut satırında “VSSadmin list writers” komutunu çalıştırın. Eğer komutu çalıştırdığınız sunucuda sadece aktif durumda veritabanı varsa,
Microsoft Exchange Writer’ın listelendiğini göreceksiniz:

 

Pasif kopya da bulunuyorsa, Microsoft Exchange Replica Writer’da ayrıca listelenecektir.

 

Listelenen writerlar ile ilgili özellikle dikkat edilmesi gereken iki bilgi, State ve Last error durumlarıdır. Bunların sırasıyla Stable ve No error olmaları gerekmektedir.

 

Eğer bu writerlardan bir tanesi Failed olmuş ise, Information Store ya da Replication Servisini yeniden başlatarak, State’in Stable duruma geçmesini sağlayabilirsiniz. Information Store’un yeniden başlatılmasının kullanıcıların mailbox bağlantılarını kesintiye  uğratacağı unutulmamalıdır.

Bu adımda, Betest’in yedekleme konfigürasyonunu alacağı Components.txt dosyasını oluşturacağız. Bunun için öncelikle Notepad programını açın.

Components.txt içerisindeki konfigürasyon dosyasının genel formatı aşağıdaki gibidir. Bunu alacağımız veritabanına uygun olarak değiştireceğiz.

"<WriterId>":
"<component-logical-path>" {"target" # "new
target", ...}, ..."<component-logical-path>" :
'"<subcomponent-logical-path>,...";

WriterId, Vssadmin list writers komutuyla gördüğümüz Writer Id’nin karşısındaki guid değeridir.

 

Geri kalan bölümlere ise, yedeği alınacak veritabanının mantıksal lokasyonu ve GUID’i girilmektedir. Yedeğini alacağınız veritabanının GUID’ini aşağıdaki komutla Exchange Management Shell üzerinden öğrenebilirsiniz: 

Get-mailboxdatabase “database--ismi” | fl guid

 

Aşağıda, aktif bir veritabanı için oluşturulan Components.txt dosyası görülmektedir.

 

"{76fe1ac4-15f7-4bcd-987e-8e1acb462fb7}":"Microsoft Exchange Server\Microsoft Information Store\Mailbox1\a03774fa-434a-49cd-8f99-79d932f5be71";

 

Yukarıda, "{76fe..." Writer’ın idsi, "mailbox1" sunucunun ismi, "a0377..." veritabanının GUID numarasıdır. Eğer veritabanı pasif kopya ise, Microsoft Information Store’dan sonar birde Replica eklenmelidir:

 

"{76fe1ac4-15f7-4bcd-987e-8e1acb462fb7}":"Microsoft Exchange Server\Microsoft Information Store\Replica\Mailbox1\a03774fa-434a-49cd-8f99-79d932f5be71";

 

Yedekleme testini, aynı anda birden fazla veritabanı için yapmak isteyebilirsiniz. Bunun içinde, her bir veritabanının mantıksal path bilgisini, tırnak içerisinde ve virgülle ayırarak eklemeniz gerekmektedir:

 

"{76fe1ac4-15f7-4bcd-987e-8e1acb462fb7}":"Microsoft Exchange Server\Microsoft Information Store\Replica\MailboxSunucu\5df67a32-5f44-4585-ad0e-962b70f399d3","Microsoft Exchange Server\Microsoft
Information Store\Replica\MailboxSunucu\35e64d4a-7c6b-41f8-a720-068d2798b908","Microsoft Exchange Server\Microsoft Information Store\Replica\MailboxSunucu\5afe57ab-c14d-4bf9-8a69-78691fad5a33";
 

 Dosya içeriğini yukarıda belirtildiği şekilde hazırladıktan sonra bunu Components.txt adıyla, C:\Program Files (x86)\Microsoft\VSSSDK72\TestApps\betest\obj\amd64 klasörü altına kaydedin.

Komut satırında betest’in kurulum klasörüne geçin. Betest, varsayılan olarak aşağıdaki lokasyonda bulunur:

 

 C:\Program Files (x86)\Microsoft\VSSSDK72\TestApps\betest\obj\amd64 


Aşağıdaki komutu çalıştırın  

BETEST.exe /B /E /T 1 /S output.XML /C components.txt /D c:\betest > output.txt

Yukarıda komutta "c:\betest" yedeklerin oluşturulacağı path, output.txt ise yedekleme durumunun görüleceği ve yedekleme işlemi bittiğinde oluşacak olan log dosyasıdır. Sarıyla işaretlenen lokasyonu
istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki resimde, Betest tarafından yedeği alınan veritabanı için oluşturulmuş klasörler görülmektedir.

 

Yedeğin alınması sırasında hatayla karşılaşılması halinde, sorunun Exchange Writer’dan kaynaklandığı söylenebilir.  İşlem sonucunda oluşan Output.txt dosyasını, inceleme yapılması için Microsoft Teknik Destek Merkezine iletebilirsiniz.

Burak Petekkaya