Exchange 2003 /2007 veya 2010’da duran organizasyonunuzu değişik nedenlerden dolayı farklı bir organizasyona taşımak zorunda kalabilirsiniz. Böyle bir durumda Exchange 2010 bize Cross-Forest Move Request özelliği sayesinde iki farklı organizasyon arasında mailbox move işlemi yapmamıza olanak sağlamaktadır.

Forestlar arası migration işlemi için ortamın en az Exchange 2003 SP2 seviyesinde olması gerekmektedir.

Bu makalede Exchange 2003 ortamından 2010 ortamına mailbox migration işleminin nasıl yapıldığını göreceğiz. Öncelikle test yapımızdan bahsedelim:

Source domain: Exchange 2003 – Margiestravel.com

Target domain: Exchange 2010 – Exchange2010.net


 

Bu makalede Exchange 2003 domain’indeki My Users OU’su içerisindeki User1, User2 ve User3 kullanıcılarını Exchange 2010’da Migrated from e2k10 OU’suna mailboxları ile birlikte taşıyacağız.

 

 Taşınacak kullanıcıların mailbox ve item adetleri Exchange System Manager üzerinden;

 

 

Yapılması gereken ilk işlem source domain’de bulunan kullanıcıların mail-enabled user olarak, gerekli attribute’ları da içeren bir şekilde target domainde yaratılması. İki yöntem kullanılabilir:

1-    ILM (Microsoft Identity Lifecycle Manager) kullanarak forest’lar arası Galsync yapmak.

2-    AD tool’ları ve bir script vasıtası ile user’ların yaratılması ve mail-enabled user olarak işaretlenmeleri.

Biz bu makalede ikinci yöntemi kullanacağız. Bunun için ilk olarak Exchange kurulumu ile gelen bir script ve ADMT aracını kullanarak kullanıcıları SID’leri ile birlikte target domain’e migrate edeceğiz.

Migration işlemi için iki domain arasında iki yönlü trust kurulması ve domain’ler arası isim çözümlemesinde sorun olmaması gerekiyor. Trust ve DNS forwarding konusunda aşağıdaki makaleyi referans alabilirsiniz:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc778851(v=WS.10).aspx

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc773370(v=ws.10).aspx

Bundan sonraki işlem Exchange 2003’deki mailbox-enabled user’ların Active Directory ve mailbox attribute’larını Exchange 2010 ortamına kopyalayıp, orada da bu user’ların oluşmasını sağlamak.
Bunun için Exchange kurulumu ile gelen Prepare-MoveRequest.ps1 script’ini çalıştırmak gerekiyor.

Script’I target forest’ta çalıştırmak gerekiyor. Script source ve target forest’daki organizational admin credentiallarına gereksinim duyduğu için öncelikle Get-Credential ile username/password bilgilerini geçici olarak tanımlamamız gerekiyor.

2010 domain’i için gerekli credentialları $LocalCredentials olarak tanımladık, credentialların domain\username şeklinde, domain adı ile birlikte girilmesi gerekmektedir:

 

2003 domain’i için gerekli credentialları $RemoteCredentials olarak tanımladık:

 

Exchange 2003 domainindeki (Margiestravel.com) User1’i, diğer domaine gerekli attribute’ları ile kopyalayıp Exchange 2010 domaininde (Exchange2010.net) "Migrated from E2K3" OU’su altına migrate edelim.

*Komutu Exchange 2010 domaininde çalıştırdığımız için komutta geçen RemoteForest 2003 domainini, LocalForest ise Exchange 2010 domainine işaret etmektedir.

**Script, default Scripts klasörü altında yer aldığı için (C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\Scripts) EMS’de bu lokasyondan komutu çalıştırmayı unutmayın.

Prepare-MoveRequest.ps1 -Identity User1@Margiestravel.com -RemoteForestDomainController MTravel-DC.margiestravel.com -RemoteForestCredential $RemoteCredentials -LocalForestDomainController Exch2k10-DC.Exchange2010.net -LocalForestCredential $LocalCredentials -TargetMailUserOU "Migrated from E2K3"

 

Target forest’ta “Migrated from E2K3” OU’suna baktığımızda User1’in bazı attribute’lar ile birlikte disabled olarak geldiğini görebilirsiniz: Taşınan attribute'lar ; legacyExchangeDN, mail, mailnickname, msExchmailboxGuid, proxyAddresses, X500, targetAddress, userAccountControl, userprincipalName

 

 

EMC’dan baktığınızda ise mail-enabled user olarak object yaratılmış durumda. Henüz mailbox-enabled user değil. Attribute’lardan SIDHistory’e baktığınızda bu alanın boş olduğunu göreceksiniz, çünkü bahsi geçen script SID’leri migrate edemez, sadece mailbox move işlemini yapabilmek için gerekli olan attribute’ları migrate eder. SID History’nin ADMT ile migration sonrası geldiğini göreceğiz.

Peki bu script ile tüm kullanıcıları veya belli bir OU altındaki kullanıcıları toplu olarak nasıl migrate ederim?

Makalemize devam edeceğiz..

Sevgi Sifyan