Exchange Server 2010 ile birlikte gelen yeni özelliklerden birisi de, Outlook Web App içerisinden yapılabilen OCS bağlantısıdır. Bu sayede Office Communicator üzerinde bulunan kullanıcı listenize ulaşabilir, mevcudiyet bilgisini görünteleyebilir ve anlık mesajlaşma yapabilirsiniz.

Bu bağlantının gerçekleştirilebilmesi için en az Office Communicator Server 2007 R2 olmalıdır. Exchange Server 2010 ve OCS arasındaki bağlantı için aşağıdaki Dll’lerin Client Access Server üzerinde bulunması gerekmektedir. Bu dosyalar Exchange Server 2010 ile birlikte gelmemekle beraber http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135129 adresinden temin edilebilir (msi paketi).

CWA DLL

OCS DLL

SIP DLL

Outlook Web App üzerinden OCS kullanımında bazı sınırlamalar mevcuttur. Örneğin, chat sırasında dosya alma ve gönderme yapamazsınız ve ses ve görüntü paylaşımı için Office Communicator’a ihtiyaç bulunmaktadır.

Nasıl yapılandırılır ?

Exchange Server 2010 ve OCS 2007 R2 arasındaki bağlantı için aşağıdaki 3 adımın gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

1.     OCS 2007 R2’nin hazırlanması.

2.     Exchange Server 2010 Client Access Server’ın yapılandırılması.

3.     OCS 2007 R2 kullanıcı yapılandırılması.

 

1.     OCS 2007 R2’nin hazırlanması.

Buradaki ilk adım OCS 2007 R2 server ile Exchange Server 2010 OWA IM entegrasyonu arasında trust kurulmasıdır. Bunun için OCS 2007 R2 üzerinde server isminin özelliklerinde Front End Properties bölümüne girilir ve burada Host Authorization bölümünde Exchange Server 2010 CAS server’ın FQDN ve IP bilgisi  eklenir. Burada yapılması gereken bir nokta Throttle As Server ve Treat As Authenticated kutularının işaretlenmesidir. Eğer bir NLB yapısından bağlanılıyor ise burada virtual isminde eklenmesi CAS sunucu üzerinde yapılacak bağlantının başarılı olması açısından önemlidir.

2.     Exchange Server 2010 Client Access Server’ın yapılandırılması.

Exchange Server 2010 Client Access Server üzerinde ise Web.Config dosyasında ilgili bağlantı için bazı değişikliklerin ve eklemelerin yapılması gerekmektedir. Burada gerekli bileşenler:

a.     Exchange Server 2010 ve OCS 2007 R2 arasındaki iletişim için gerekli sertifika.

b.     IM entegrasyonu aktif edilmesi

c.     IIS restart edilmesi.

 

a.     Exchange Server 2010 ve OCS 2007 R2 arasındaki iletişim için gerekli sertifika.

Sertifika bilgisi olarak Issuer ve Serial Number gerekmektedir. Bu bilgileri get-exchangeCertificate | fl ile alabilirsiniz.

b.     IM entegrasyonu aktif edilmesi

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135129 adresinden indirilen msi dosyası kurulur. Kurulum ardından vcredit_x64.exe, UcmaRedist.msi ve CWAOWASSP.msi çalıştırılır.

Web.config dosyası içerisinde ise aşağıdaki değişiklikler yapılır.

<add key="IMPoolName" value="" />
<add key="IMCertificateIssuer" value="" />
<add key="IMCertificateSerialNumber" value=""/>

Bu bölümlere gerekli bilgiler çift tırnak içerisinde yazılır ve kaydedilir.

Ardından OWAVirtualDirectory üzerinde InstantMessaging enable edilmelidir.

Set-OwaVirtualDirectory –identity “<servername>\owa (Default Web Site)” –InstantMessagingType:ocs –InstantMessagingEnabled:$true

Bu aşamadan sonra Web.Config dosyasındaki yapılan değişikliğin aktif olması için IIS restart edilmesi gerekmektedir.

 

Eğer sertifika Serial Number ile ilgili bir yanlışlık yapmadı iseniz, Outlook Web App üzerinden OCS bağlantınız artık çalışıyor.

Kullanıcıların bu özelliği kullanmaları için gerekli yetkilendirmelerini ise Segmentation ile yapabilirsiniz. Segmentation ile ilgili detaylı bilgiler diğer bir blog içerisinde olacaktır.

Volkan Günaydın