Exchange Server 2007 üzerinde felaket (disaster) senaryolarından dönüşte en çok kullanılan Exchange Management Shelll cmdlet’i move-mailbox ile kullanılan –configurationonly parametresi idi. Bu parametre ile tamamen yok olmuş bir database’in kullanıcılarının başka bir yeni açılmış database üzerinde taşınmaları sağlanabiliyordu.

Burada fiziksel bir move işlemi olmamakta, sadece mailboxların yeni lokasyonları belirtilmektedir. Bu parametre ayrıca Exchange Server 2007 ile birlikte gelen “Database Portability” sayesinde, elimizde “clean shutdown” şeklinde olan bir mailbox store database’in başka bir server üzerinde mount edilmesi sonrasında, Outlook’ların açıldıklarında bu yeni sunucuyu kullanabilmelerini sağlıyordu.

Bu özellikle bilgi işlem tarafında yapılan SLA (Service Level Agreement) anlaşmalarında belirtilen sürelere riayet edilmesini kolaylaştıran bir özellik olması açısından da önemlidir.

Exchange Server 2010’a geldiğimizde artık move-mailbox cmdlet’inin yerini new-moverequest cmdlet’i aldı. Bununla birlikte, bu cmdlet parametreleri arasında -configurationonly parametresi bulunmamaktadır. Elbette Exchange Server ürün ekibi böyle önemli bir özelliği devre dışı bırakacak değillerdi. Exchange Server 2010 üzerinde yukarıda anlattığımız özelliği aşağıda gösterdiğim şekilde kullanabilirsiniz.

Örnek durum:

Tüm mailboxlar DB1 adlı database’de iken bunları DB2’ye taşımak istiyorsunuz.

Get-Mailbox –Database DB1 | Set-Mailbox -Database DB2

Yukarıda verdiğim örnek dışında ihtiyacınıza göre, farklı senaryolar için set-mailbox cmdlet’ini kullanabilirsiniz.

 

Volkan Günaydın