Public Folder’lar Exchange Server dünyamızda yoğun olarak yönetimini yaptığımız bileşendir. Public Folder’larun günlük yönetiminde Exchange Management Shell (EMS), kullanılması işlerimizi biraz daha çabuklaştırabilir düşüncesi ile aşağıda bazı ipuçlarını sizinle paylaşacağım.

Bildiğiniz gibi Public Folder’ların oluşturulması için öncelikle organizasyonumuzda bir Public Folder (PF) veritabanı’nın bulunması gerekmektedir.  Peki şimdi EMS ile bu nasıl gerçekleştirilir buna bakalım.

New-PublicFolderDatabase

 

Bu cmdlet ile aşağıdaki gibi PF oluşturulur.

New-PublicFolderDatabase –Name “PFDBName” –StorageGroup “Second Storage Group”

 

EMS üzerinde yukarıdakikomut çalıştırıldığında, database dismounted olarak oluşur.

Bu PF Database’i mount etmek için ise aşağıdaki komut çalıştırılır.

Mount-Database –Identity “PFDBName”

 

Şu anda boş bir PF Database oluşturmuş olduk. Bu PF database’in bazı özelliklerini değiştirmek istersek bunuda aşağıdaki cmdlet ile yapıyoruz.

Set-PublicFolderDatabase

 

Aşağıdaki örnek komut Retention ayarlarımızı düzenlemek içindir.

Set-PublicFolderDatabase -Identity "ServerName\PFDBName" -DeletedItemRetention 07.00:00:00 -RetainDeletedItemsUntilBackup $true -EventHistoryRetentionPeriod 14.00:00:00 -ItemRetentionPeriod unlimited

 

Aşağıdaki örnek komut ile de PF database içindeki tüm public folder’ların storage quota değerlerini set ediyoruz.

Set-PublicFolderDatabase -Identity PFDBName -IssueWarningQuota 2000MB -QuotaNotificationSchedule "Sun.3:00 AM-Sun.3:15 AM, Tue.3:00 AM-Tue.3:15 AM, Thu.3:00 AM-Thu.3:15 AM"

 

İkinci olarak oluşturduğumuz PF database içerisine Public Folderların nasıl oluştuğuna bakalım.

New-PublicFolder –Name “PFName”

Public Folder’lar içerisinde bir de mail enabled public folderlar bulunmaktadır. Burada iki farklı cmdlet kullanıyoruz.

Set-PublicFolder (Mail enabled değil)

Set-MailPublicFolder (Mail enabled)

 

Aşağıdaki birkaç örnekte Public Folder’ların nasıl düzenlendiğini göreceksiniz.

Set-PublicFolder -Identity "\test" -UseDatabaseQuotaDefaults: $False

Set-PublicFolder -Identity "\test\deneme" -StorageQuota 10MB

 

Peki bu aşamada bir public folder nasıl mail enabled yapılır.

Enable-MailPublicFolder –Identity “\test”

Bu mail enable public folder’ın özellikleri aşağıda görüldüğü gibi değiştirilebilir.

Set-MailPublicFolder -Identity "\test" -PrimarySmtpAddress test@test.test

Set-MailPublicFolder -Identity "\test" -SendStorageQuota 200MB

 

Son olarak Pulic Folder’ların özelliklerinin görüntülenmesinin nasıl yapılacağına değineceğim.

Get-PublicFolder

 

Tüm sistem folder’larının görüntülenmesi için:

Get-PublicFolder -Identity \NON_IPM_SUBTREE -Recurse | Format-List Name

 

Public Folder’lar ile ilgili yukarıda verdiğim bilgilerin faydalı olacağını umarak diğer bir konuda görüşmek üzere diyorum.

 

Volkan Günaydın