Exchange Server 2007 ile birlikte gelen önemli özelliklerden biriside Autodiscover servisidir. Bu servisin amacı, client’ın otomatik olarak tüm ayarlarının sağlanmasıdır. Bu özelliğin çalışması için Microsoft Office Outlook 2007 versiyonu gerekmektedir. Autodiscover servisi, e-mail adress ve password kullanımı ile client’a, iç ağdan ve dış ağdan yapılacak bağlantılarda gerekli bağlantı adreslerini (oab,ews vb..), kullanıcı mailbox bilgisini ve outlook anywhere ayarlarını gönderir.

Tüm bu özellikleri sağlayan Exchange Server 2007 rolü, Client Access Server (CAS) rolüdür. CAS server ilk kurulduğunda, IIS üzerindeki default web site içerisinde, Autodiscover adında bir virtual directory oluşur. Ayrıca,  Service Connection Point (SCP) adında bir de Active Directory objeside, CAS server kurulumu ile birlikte gelir. Bu SCP objesi, forest bazında tüm yetkili Autodiscover service URL’lerini içerir.

Autodiscover servisi kendine gelen istekleri Outlook Provider’a gönderir. Outlook Provider üzerinde 3 konfigurasyon ayarı bulunmaktadır. Bunlar,

WEB: Bu ayar, kullanıcının Outlook Web Access için kullanacağı en iyi URL’yi içerir.

EXCH: Exchange RPC protokolünün referans ayarları için kullanılır. Exchange servislerinin iç URL’leri ve port ayarları için kullanılmaktadır.

EXPR: Outlook Aynwhere tarafından kullanılan Exchange HTTP protokolü ayarları için kullanılır. Exchange server’a internet üzerinden erişen kullanıcıların, external URL’lerini ayarlamak için kullanılır.

Set-OutlookProvider cmdlet ile ilgili değişiklikler yapılabilir.

Örneğin, en çok karşılaşılan sorunlardan birisi wildcard sertifika kullanımında yaşanmaktadır. Internet üzerinden yapılan outlook anywhere bağlantısında,  client aşağıdaki hatayı alabilir.

autodiscover 

Bu sorunun giderilmesi için Outlook profil ayarlarında, Connection bölümünde msstd:* şeklinde tanımlama yapıldığında sorun giderilir. Bununla birlikte çok fazla kullanıcı da bu ayarın yapılması bu şekilde mümkün değildir. Exchange Management Shell üzerinde aşağıdaki komut kullanılarak tüm clientların bu ayarı alması sağlanabilir.

Set-OutlookProvider –Identitiy EXPR –CertPrincipalName msstd:*.domain.com

Outlook 2007 clientlar, her outlook açıldığında, her exchange bağlantısı kesintiye uğradığında ve belirli aralıklarla Autodiscover servisine bağlantı kurarlar. Eğer outlook client 60 dakika sonra tekrar bağlantı kuramaz ise 5 dakika aralıklar ile tekrar bağlantı kurmayı dener.

Bazı durumlarda Outlook ile Autodiscover servisi arasında sorun yaşanabilir ve bir çok fonksiyon doğru çalışmayabilir. Bu gibi durumlarda Outlook üzerinde aşağıdaki ayar ile Autodiscover servisinin kullanılması tetiklenir.

Outlook 2007 üzerinde, Tools ve sonra Account Settings seçilir. E-mail account penceresinde, E-mail tabı seçilir ve Repair tıklanır.

 

Autodiscover servisinin iç URL bilgisini değiştirmek için Set-ClientAccessServer cmdlet’i kullanılır.

Set-ClientAccessServer –Identity <CASserveradı> -AutodiscoverServiceInternalUri https://autodiscover.domain.com/autodiscover/autodiscover.xml

Outlook Anywhere dış host adının, autodiscover servisi için ayarlamada kullanılacak cmdlet aşağıdaki gibidir.

Enable-OutlookAnywhere –Server Serveradı –ExternalHostname “mail.domain.com” –ExternalAuthenticationMethod “Basic” –SSLOffloading:$False

Offline Adres defterinin dış URL’sinin autodiscover servisi için set edilmesinde ise aşağıdaki cmdlet kullanılır.

Set-OABVirtualDirectory –identity “serveradı\OAB (Default Web Site)” –externalurl https://mail.domain.com/OAB -RequireSSL:$true

 

Autodiscover servisi, Exchange Server 2007 ile birlikte gelen ve özellikle düzgün bir şekilde konfigüre edildiğinde, sistem yöneticilerinin işini çok kolaylaştıracak bir özelliktir. Burada her sistemin kendine özgü şartlarının gerektirdiği durumlar gözönüne alınarak gerekli düzenlemelerin yapılması önemlidir. Bu konuda çok daha fazla bilgi için http://technet.microsoft.com üzerinde Autodiscover için arama yaptığınızda detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

Volkan Günaydın