TR Exchange Blog

GBS Türkiye Exchange Server Desteği

Edge Subscription nasıl yapılır?

Edge Subscription nasıl yapılır?

  • Comments 1
  • Likes

Exchange Server 2007’de Edge Transport sunucusu, gerekli Active Directory datasını tutmak için ADAM yani Active Directory Application Mod’u kullanır.

Bu datanın içerisinde, Accepted Domains, Recipients, Safe Senders, Send Connectors ve Hub Sunucularının listesi bulunmaktadır. Burada yapılan replikasyon şifreli olarak gerçekleşmektedir ve tek yönlüdür.

Yani ADAM servisinden, Active Directory’e doğru bir replikasyon bulunmamaktadır. İlk replikasyon tüm datanın replikasyonunu sağlar ve ardından belirlik aralıklarla ki bu aralık ürün ile birlikte eğer değiştirmezseniz, konfigürasyon datası her saat, recipient datası ise her 4 saatte bir gerçekleşir.

Aşağıda Edge Subscription olarak adlandırılan işlemin nasıl gerçekleştirildiğini adım adım göreceksiniz.

İlk olarak, Edge Transport rolünün bulunduğu sunucu üzerinde Edge Subscription xml dosyası oluşturulur. Bu işlem için kullanacağımız Exchange Management Shell komutu: New-EdgeSubscription.

Bunun için Edge Transport sunucusu üzerinde, Exchange Management Shell açılır ve aşağıdaki komut çalıştırılır.

New-EdgeSubscription –file “C:\EdgeSubscriptionFile.xml”

 

Bu komut çalıştırıldığında xml dosya ile birlikte, ADAM servisi için kullanılacak user account oluşur.

 

Oluşan bu xml dosyasını, Hub Transport rolünün olduğu sunucuya taşımanız ve bu dosyayı Edge Sunucu üzerinden silmeniz gerekmektedir.

Şimdi sıra, bu dosyanın Hub Transport sunucu üzerine import edilmesi adımındadır. Exchange Management Console üzerinde, Organizaton Configuration ardından Hub Transport seçilir ve Edge Subscriptions tıklanır.

Actions bölümünde, New Edge Subscription seçilir.

new edge subscription

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Burada açılan wizard içerisinde, Active Directory Site seçilir ve bir önceki adımda oluşan Subscription dosyasının yolu gösterilir.

 

AD Site

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İşlem tamamlandığında FINISH seçilerek subscription işlemini tamamlamış olursunuz.

Eğer bu işlemi GUI üzerinden değilde, Management Shell üzerinden yapmak isterseniz:

New-EdgeSubscription –FileName:”C:\EdgeSubscriptionFile.xml” –Site:”Default-Firts-Site-Name”

 

Bu işlemin ardından subscription tamamlanmış olmaktadır. Senkronizasyon için beklemek istemiyorsanız, bu işlemi aşağıdaki komut ile tetikleyebilirsiniz.

Hub Transport sunucu üzerinde aşağıdaki komut ile bu işlemi yapabilirsiniz.

Start-EdgeSynchronization

Son olarak, Test-EdgeSynchronization komutu ile senkronizasyon işlemini test edebilirsiniz.

 

Volkan Günaydın

Comments
  • İyi Bir Anlatım Olmuş Sohbet İçeriğini Beğendim.....

Your comment has been posted.   Close
Thank you, your comment requires moderation so it may take a while to appear.   Close
Leave a Comment