Kui Exchange 2010 RTM versioonile tehti upgrade SP1 peale, siis võib esineda järgmine viga juhul, kui lisate või eemaldate EMC abil mailbox store koopia DAG-s (või kasutate PS käske Add-MailboxDatabaseCopy või Remove-MailboxDatabaseCopy).

Lisamisel (Add-MailboxDatabaseCopy DB01 -MailboxServer MBX2) võite näha sellist viga:

WARNING: An unexpected error has occurred and a Watson dump is being generated: Registry key has subkeys and recursive removes are not supported by this method.
Registry key has subkeys and recursive removes are not supported by this method.
+ CategoryInfo : NotSpecified: (:) [Add-MailboxDatabaseCopy], InvalidOperationException
+ FullyQualifiedErrorId : System.InvalidOperationException,Microsoft.Exchange.Management.SystemConfigurationTasks.
AddMailboxDatabaseCopy

Vea tulemusena ei looda vastava database koopiat. Õnneks saab seda viga ka parandada. Selleks tuleb kõigepealt teada saada nimetatud database GUID (kasuta käsku Get-MailboxDatabase DB01 | fl name,GUID) ja eemaldada antud masina registrist selline võti:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ExchangeServer\v14\Replay\State\4b2ede74-026c-43bf-8e4f-5811f6d0afdf\DumpsterInfo

4b2ede74-026c-43bf-8e4f-5811f6d0afdf on siis DB01 baasi GUID ja kustutada tuleb DumpsterInfo võti. Julgemad võivad kasutada ka shelli käsku:

Remove-Item HKLM:\Software\Microsoft\ExchangeServer\Replay\State\4b2ede74-026c-43bf-8e4f-5811f6d0afdf\DumpsterInfo

image

Veelgi julgemad võivad suurte baaside arvu ja/või serverite korral kasutada valmisskripti DeleteDumpsterRegKey.ps1, mida saab Exchange Team Blog allalaadmislehelt. See skript koristab antud registri võtme ära üle kõikide Exchange 2010 serverite baaside organisatsioonis.

Eemaldamisel (Remove-MailboxDatabaseCopy DB01\MBX2) saame põhimõtteliselt sama vea mis lisamisel, ainult et tegelikult koopia nimetatud serverilt ka tegelikult eemaldatakse.