Finn ut hvordan Microsoft Forefront sikkerhetsløsninger gir deg den best integrerte og sikreste løsningen tilgjengelig i markedet. Microsoft Forefront  dekker sikkerhetsbehovene dagens bedrifter har, og spenner over blant annet identitets- og tilgangskontroll, beskyttelse av dine servere, klienter og informasjon, i tillegg til sikring av din samhandlingsinfrastruktur og perimetersikring.

Hvorfor vurdere sikkerhetsløsning fra Microsoft:

· Minimere kompleksitet

· Redusere kost

· Forenkle innkjøp og lisensiering

 

Påmelding kan du gjøre her.

Microsoft har gleden av å invitere deg til et halvdags frokostseminar hos Microsoft. Der vil dere kunne lære mer om:

 

08:30 - 09:00

Keynote

 

Chief Security Advisor Ole Tom Seierstad gjør en gjennomgang av dagens trusselbilde. Med utgangspunkt i vår halvårlige rapport vil vi se på trender og utviklingstrekk  i forhold til bedriftsmarkedets bruke av IT, og hva slags risiko den utsettes for. Rapporten er sammensatt av informasjon fra alle våre tjenester noe som gir et godt datagrunnlag til å danne seg et riktig bilde av hvordan dagens trusselbilde ser ut.

09:00 - 09:45

Sikker samhandling eksisterer det?

 

Viktigheten av å kunne dele informasjon mellom ansatte, partnere og kunder større en noen gang. Effektiv deling og bearbeiding av informasjon er for mange bedrifter et konkurransefortrinn. Samtidig er det viktigere en noen gang å sikre at denne kommunikasjonen ikke havner i feil hender. Vi gjør en gjennomgang av tilgjengelige løsninger som dekker behovet for å sikre sin informasjonsflyt. Hvordan gjøre samhandling sikkert uten at det går på bekostning av bedriftens evne til å levere resultater?

10:00 - 10:45

Hvordan sikrer er du din plattform, uten at det påvirker organisasjonens effektiviteten?

 

Stadig økende krav til tilgjengelighet på fortetningskritisk informasjon, og ett økende antall mobile klienter gir utfordringer i forhold til å sikre sin infrastruktur. Svært mange av innbruddene innen IT-infrastruktur vil ha sitt utspring i mistet eller stjålet utstyr. Hver uke forsvinner rundt 15 000 bærbare maskiner bare fra flyplasser. Hva vil en kompromittering av sikkerheten bety i kroner og øre for din bedrift? Hvordan gir man brukerne tilgang til det de trenger for å være effektive uten at dette går på bekosting av sikkerheten? Lær mer om hvordan sikre din plattform i dybden med Microsoft.

 

11:00 - 11:45

Identitetshåndtering gjort enkelt

 

Dagens krav til større organisatorisk fleksibilitet og økte krav til sporbarhet og revisjon,  har gjort håndertingen av identiteter til en stor utfordring. Det blir stadig viktigere å ha en effektiv hånderting av prosessene som gir brukere tilgang til riktige ressurser. Vi ser nærmere på hvordan Forefront Identity Manager kan være et viktig verktøy for å få kontroll over håndtering av identiteter og automatisering av tidligere manuelle prosesser.