image

 

Som annonsert under RSA konferansen i forrige uke er Forefront Identiity Manager 2010 (FIM) nå klar for å slippes i markedet, og vil være tilgjengelig for nedlasting og i prislistene fra 1.april. FIM er etterfølgeren til Identity Lifecycle Manager 2007 og inneholder en rekke forbedringer, som dramatisk forenkler identitetshåndteringen gjennom blant annet selvhjelpsfunksjonalitet for sluttbrukere og verktøyer for å automatisere tradisjonelle ressurskrevende administrasjonsoppgaver for å nevne noe. Test FIM 2010 i dag eller les dette dokumentet for en full gjennomgang av hvilke muligheter FIM byr på.

Mer informasjon om FIM på TechNet.