Cloud computing er definitivt “flavour of the month”, og det diskuteres høylydt rundt hva dette teknologiskifte vil bety på kort og lang sikt. Det som er klart er at det vil by på helt nye muligheter, men også nye utfordringer. Da kanskje spesielt i forhold til sikkerhet.

Microsoft har derfor satt sammen to korte dokumentene som tar for seg noen av de forhold man må ta stilling til når man vurderer å flytte tjenester og informasjon over i skyen.

Den første: Security in Cloud Computing Overview gir en overordnet oversikt over temaet cloud computing, og hvilke sikkerhetsmessige utfordringer dette byr på. 

Den andre Cloud Computing Security Considerations gjennomgår i mer detalj de sikkerhetsvurderinger man bør ha gjort seg før man tar steget ut i skyen.