image Inmeta har et tilbud til alle som ønsker å tegne nytt eller fornye et eksisterende abonnement på TechNet. Frem til 21. desember vil du sammen med abonnementet motta et eksemplar av Windows® 7 Resource Kit.

Kontakt Inmeta for mer informasjon og pris vedrørende ditt abonnement.

Kristina Nahkala +46 19 - 760 76 00
kristina.nahkala@inmeta.se