I midten av september sendte vi ut vår halvårlige kundeundersøkelse, resultatet av denne er med å bestemme hva vi skal fokusere på i tiden som kommer. Undersøkelsen blir sendt ut til de av dere som er registrert som IT-teknikere i våre systemer. For å sjekke om du har mottatt din invitasjon kan du søke etter denne i din innboks, avsender vil være ipsos. Det kan også være en ide å sjekke søppelpost folderen din.

Dersom du skulle ha slettet eller ikke finner invitasjonen som inneholder din link til undersøkelsen kan du sende en tom mail til survey.request@satisfaction.ipsos.com fra den e-post adressen du mottok invitasjonen på. Vi ønsker derfor å be deg om å ferdigstille undersøkelsen slik at vi kan ta din verdifulle innsikt med oss i jobben med å forbedre oss og våre produkter, og forsette vårt fokus på å sette kunder og partnere i sentrum. Selve undersøkelsen vil ta fra 10 til 15 minutter å fullføre.  

NB. Siste frist for å fullføre undersøkelsen er fredag 16. Oktober.