I anledning Nasjonal sikkerhetsdag gjør vi tilgjengelig siste utgave av Microsoft Security Report (SIR). Denne rapporten gir et innholdsrikt og sammensatt fremstilling av trusselbildet slik det ser ut etter andre halvdel av 2008. Denne rapporten er en god kilde til å se hvordan dagens situasjon er og gir klare indikasjoner på hva trendene er i forhold til fremtidige sikkerhetsutfordringer. Blant trendene man ser er at angrep blir mer rettet mot vinningskriminalitet og informasjonstyveri. Det ser også ut til å være en klar tendens til at det er færre angrep på OS gjennom E-post og web, og at disse i større grad spres som applikasjoner og programvare, og da særlig ved å spille på brukernes frykt for å bli infisert.

Rapporten er et ”must” for alle som jobber med eller er opptatt av sikkerhet. Rapporten finner du her, du velger selv om du vil laste ned hele rapporten eller en oppsummering.