Huomaan palaavani tuttuun aihealueeseen... vieläkö kannattaa odottaa?

Vielä muutama vuosi sitten asiakkailla oli käytössään useita erilaisia rinnakkaisia viestinnän ratkaisuja, joiden käyttäminen perinteisesti edellytti erillisiä päätelaitteita ja asiakasohjelmistoja, erillisiä sisään kirjautumisia, käyttäjätunnuksia ja salasanoja.  Vastaavasti tietohallinto joutui ylläpitämään ja kehittämään  samanaikaisesti erillisiä viestinnänratkaisuja. Viestinnän muodot olivat ”siiloutuneita ”.

Tänä päivänä yhdistetty viestintä kokoaa nämä ennen erilliset  viestinnän ratkaisut yhdeksi yhtenäiseksi viestinnän kokonaisuudeksi.  Kun käyttäjä kirjaantuu järjestelmään omalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla, saa hän käyttöönsä ne viestinnän ratkaisut, jotka organisaatio hänelle kulloinkin haluaa tarjota. Tietohallinto ylläpitää, hallinnoi ja kehittää yhtä järjestelmää.

Organisaatioiden puhelinjärjestelmät jäämässä kehityksen kelkasta?

Yhdistetyn viestinnän ratkaisuja perustellaan selkeillä mitattavilla ja saavutettavilla liiketoiminnan hyödyillä, kuten merkittävillä kustannussäästöillä ja tuottavuuden paranemisella.

Perinteiset puhelinviestinnän järjestelmät ovat kuitenkin sinnikkäästi säilyttäneet oman paikkansa yritysmaailmassa siitäkin huolimatta, että ne voivat olla juuri muista viestinnänratkaisuista erillään olevia toimittajakeskeisiä järjestelmiä. Näitä perustellaan usein pitkällä kokemuksella, luotettavuudella ja palveluilla liiketoiminnan tukena.  

Tosiasia on kuitenkin se, että puheviestintä, puhelinviestintä mukaan lukien, on muuttumassa ohjelmistopohjaiseksi, pois laitekeskeisistä ratkaisuista. Tämä tuo asiakkaille lisää vaihtoehtoja. Esimerkiksi Microsoft Lync Server 2010:llä voidaan korvata kokonaan tai osittain perinteiset puhelinvaihteet ja –järjestelmät, tai hyödyntää olemassa olevat investoinnit, kytkeytymällä käytössä olevaan puhelinvaihteeseen. Puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen onnistuu monipuolisesti niin tietokoneella kuin puhelimellakin. Puhelinviestinnän lisäksi käytettävissä ovat Lync-palvelimen tarjoamat monipuoliset reaaliaikaisen viestinnän vaihtoehdot esimerkiksi pikaviestintä ja puhe-, video ja verkkoneuvottelut.

Eikö kannata odottaa ensin seuraavaa versiota?

Useat asiakkaat ovat jo perustaneet liiketoimintansa puhelinviestinnän Office Communications Serverin tuomiin mahdollisuuksiin.  Esimerkiksi Sprint Nextel  ja LionBridge ovat järjestelmällisesti siirtyneet pois PBX-pohjaisista ratkaisuista saavuttaen merkittävää kilpailuetua. Lync 2010 on todellisuudessa OCS”14” ja on nyt myös täysiverinen puhelinvaihde.

Eikö perinteisistä puhelinvaihteista ja –järjestelmistä luopuminen ole kallista?

Tutkimuksen (*)  mukaan Microsoft Lync Server 2010 –pohjainen yhdistetyn viestinnän puhelinjärjestelmä tuo peräti 39% alemmat omistamisen kokonaiskustannukset kuin järjestelmä, jossa hyödynnetään IP-PBX-pohjaisia järjestelmiä.  Forresterin tutkimuksen mukaan Microsoft Lync Server voi tuoda jopa 337% sijoitetun pääoman tuoton kolmessa vuodessa ja vuoden takaisinmaksuajalla (**).

Voiko yrityksille tärkeän puhelinviestinnän laskea Microsoft Lync Server 2010 varaan?

Miercom on yritys, jolla on yli 21 vuoden kokemus verkkoteknologioista ja menetelmistä testata niitä. He testasivat Microsoft Lync Server 2010:tä aggressiivisella SIP Load Torture –testillä 13 päivänajan menettämättä yhtään yli 4 000 000 puhelusta tai saamatta yhtään raportoitua virhettä (***). Tulos, jota he eivät ole aikaisemmin nähneet.....

Tosiasia on kuitenkin se, että asiakkaiden tarpeet puhelinviestinnän osalta vaihtelevat ja asiakkaat tarvitsevat vaihtoehtoja, jotka muuntuvat liiketoiminnan muuttuvien tarpeiden mukaan.  Uskaltaisinkin väittää, että perinteisille toimittajakeskeisille puhelinvaihde- ja puhelinjärjestelmille on vaihtoehtoja. Yhdistetyn viestinnän edut ovat selkeät. Ehkä enää ei kannata odottaa ... sillä se voi tulla kalliiksi.

 Ari Suominen

(*) Evaluating Total Cost of Ownership for Enterprise Communications
(**)
Forrester  The Total Economic Impact of Microsoft Lync Server 2010
(***) Miercom:
DR101117B