Jo vuosia sitten eräässä lehdessä oli sarjakuva, jossa kaksi kaverusta tapasivat toisensa sattumalta uimarannalla ja toinen kysyi toiselta ihmetellen, että eikö hänen pitänyt olla töissä?  Tähän toinen vastasi, että kyllä näin on ja että hän onkin toimitusjohtajan lomasijainen. Toimitusjohtajalla vain oli niin paljon töitä, ettei  kerinnyt lomalle.

 

Milloin sinä tekisit mieluiten viikon rästityöt? Iltaisin? Viikonloppuisin?

 

Työn muodot ja roolit ovat muuttuneet siten, että työ ei ole enää välttämättä aikaan ja paikkaan sidottua.  Tehtävät, "työt", liikkuvat sujuvasti tietokoneiden ja matkapuhelimien mukana kaikkialle. Samalla, kun tietotekniikka mahdollistaa suurten tietomäärien ja tehtävien nopean liikkumisen ja käsittelyn, luo se samalla uudenlaisia haasteita päivittäiseen työn tekemiseen. Miten pystyn käsittelemään kaiken tiedon, selviytymään tehtävistä sekä asetetuista tavoitteista? Kun emme pysty enää hahmottamaan ja priorisoimaan asioita on helppo "lipsua" ilta- ja viikonlopputöihin. 

 

Lipsumisessa on loppujen kyse  ajan- ja tehtävien hallinnasta.  Tietotekniikka ja ohjelmistoratkaisut tarjoavat paremmat edellytykset työstä suoriutumiseen, mutta ne eivät auta, jollei niiden mahdollisuuksia opetella hyödyntämään.  Kiire, stressi ja uupumus ovat asioita, jotka nousevat pintaan, kun emme enää pysty hallitsemaan omaa aikaamme ja työtehtäviä. Tuloksena pitkät työpäivät ja -viikot. Lopulta jopa varastamme aikaa tärkeistä palautumisjakoista, kuten lomista, ja tärkeiltä asioilta, kuten perheiltämme.

 

Pitäisikö Suomen kilpailukyvyn vuoksi tehdä lakialoite kuudennesta työpäivästä?

 

Myös organisaatiot voivat joutua opettelemaan uusia pelisääntöjä työtehtävien teettämisessä ja tekemisessä. Useissa organisaatioissa roolista riippumatta toimitusjohtajasta työntekijöihin tehdään tänä päivänä pitkiä päiviä ja viikkoja osittain liiketoiminnan aiheuttamista paineista,  mutta toki osittain omasta tahdostakin. Pitkät työpäivät eivät kuitenkaan itse arvoisesti paranna kenenkään kilpailukykyä.

 

Joskus työajan ja vapaa-ajan rajan vetäminen voi olla hankalaa, mutta se on suurimmalla osalla välttämätöntä jaksamisen, tehokkuuden ja kilpailukyvyn  kannalta. Vastuu on varmaan niin työnantajan kuin työntekijän itsensäkin.

Miten tasapainottaa nämä tekijät nopeasti muuttuvassa maailmassa?

 

Organisaatiot voivat auttaa kilpailukyvyn parantamisessa ja työyhteisön hyvinvoinnissa tarjoamalla työntekijöille oikeanlaiset työkalut viestinnän, työtehtävien ja ajanhallinnan tueksi  sekä kannustaa ja tukea ohjelmistoratkaisujen hyödyntämisessä, jotta työt ja tehtävät saadaan tehtyä ajallaan ja vieläpä työaikana. 

 

Oikeanlaiset ratkaisut voivat myös antaa aivan uudenlaisia joustavia näkökulmia ja mahdollisuuksia työn tekoon. Mitäpä, jos  tänään pitäisinkin kotikonttoripäivän  ja  nauttisin  tehokkaan työpäivän päätteeksi  illasta perheeni kanssa? Lopulta työnteossahan on kyse yksinkertaisesti siitä, että oikeat  työtehtävät tulevat tehdyksi silloin, kuin pitäisi.

 

LUE JA KUUNTELE ajanhallinnan vinkeistä:

Vielä vähän töitä. Vai?

Tulevaisuuden työ ja unelmatyöpaikan ainekset

 

Ari Suominen