Työskentelen Microsoftin konsultointipalveluissa SharePoint-konsulttina, ja olen nähnyt monenlaisia SharePoint-projekteja – sekä onnistuneita että vähemmän onnistuneita. Haluaisin tietysti nähdä vielä enemmän onnistuneita projekteja, mutta mitä on oikein onnistuneen SharePoint 2010 -ratkaisun takana?

 

Karkeasti ottaen SharePoint-toteutukset voidaan jakaa kahteen ryhmään: ”Out-of-the-box” (OOB) -toteutukset ja muokatut toteutukset. OOB viittaa ratkaisuihin, joissa hyödynnetään ainoastaan SharePointin sisältämiä toiminnallisuuksia. Muokattu (tai "räätälöity") ratkaisu rakentuu SharePointin päälle, mutta siihen tehdään muutoksia tai lisätoiminnallisuuksia, kuten täysin uusi ulkoasu, uusia sivupohjia, integraatioita muihin järjestelmiin ja prosesseja tukevia ohjattuja toimintoja.

 

Tämä on SharePoint-projektin ensimmäinen suuri päätös: otetaanko tuote käyttöön sellaisenaan vai muokataanko sitä?

 

OOB-toteutus on huomattavasti halvempi, nopeampi ja varmempi kuin räätälöity. SharePoint 2010 tuo uusia toiminnallisuuksia, joilla OOB-ratkaisua voi laajentaa ilman kallista ja aikavievää sovelluskehitystä: ulkoasua voi muokata teemoilla, lomakkeita voi tehdä InfoPathillä ja työnkulkuja voi muokata Visiolla sekä SharePoint Designerilla. Nämä on myös mahdollista viedä asennuspaketteina ympäristöstä toiseen.

 

SharePoint 2010 on myös suunniteltu laajennettavaksi ja muokattavaksi, ja on selkeitä syitä, miksi näin tehtäisiin. Esimerkiksi Internet-sivuston halutaan viestivän yrityksen brändiä tai asiakaspalvelun prosessin tehostaminen säästää tuhansia työtunteja. Perusteluja kannattaa miettiä, sillä räätälöinti on oikeaa sovelluskehitystä ja toteutuksen lisäksi vaaditaan suunnittelua, testausta, paketointia sekä käyttö- ja ylläpito-ohjeita. Olen nähnyt riittävästi toteutuksia, joissa teknistä suunnitelmaa ei ole tehty, asennuksesta ei ole dokumentaatiota ja testaus on jäänyt heitteille. Voin vakuuttaa, että se säästö harvoin kannattaa.

 

Muokata siis vai eikö muokata?

 

Minä haluaisin nähdä enemmän ratkaisuja, joissa tehdään vähemmän muokkauksia. Lähtisin suunnittelemaan OOB-ratkaisua ennen kaikkea intranet- ja extranet-sovelluksiin. Niissä välttäisin tarpeetonta ulkoasun muokkausta ja panostaisin lisätoiminnallisuuksiin, jotka virtaviivaistavat liiketoiminnalle tärkeitä tai erittäin usein käytettyjä toimintoja. Räätälöinti on yleensä välttämätöntä Internet-sovelluksissa (tai extranet-sovelluksissa, jotka on suunnattu yksityishenkilöille), koska niiden ulkoasun pitää olla brändätty. Niissä panostaisin ulkoasumuokkaukseen niin, että se toimisi mahdollisimman hyvin yhdessä SharePointin oman käyttöliittymän kanssa.

 

Päätös ei onneksi ole näin mustavalkoinen. OOB-ratkaisua voidaan myöhemmin räätälöidä ja muokattu ratkaisu taas ei hyvin toteutettuna estä tuotteen omien toiminnallisuuksien käyttöä. Olennaisinta kuitenkin on, että perustelut valittuun ratkaisuun ovat tiedossa, dokumentoituina ja - ennen kaikkea - ne liittyvät yrityksen liiketoiminnan tavoitteisiin.

 

Lue lisää

Microsoftin konsultointipalveluista

Microsoft SharePoint Server 2010

 

Juhani Lith