Vaikeissa taloudellisissa tilanteissa on helppo laittaa investointihanat kiinni säästöperusteluin, varsinkin kun ne perustuvat liiketoiminnan tunnuslukuihin ja mittareihin. Valitettavan usein tietohallinnon on tyytyminen näihin päätöksiin, vaikka samanaikaisesti IT:ltä voidaan odottaa voimakastakin tukea liiketoiminnan kehittämiseen. Todellisuudessa investointien jäädyttäminen ei välttämättä tuo lyhyellä eikä edes pitkällä aikajaksolla parasta kustannussäästöä, puhumattakaan paremmasta kilpailukyvystä. Tiukassa talouden puristuksessa tämä voi olla vaikea myöntää.

 

Valveutuneet organisaatiot hakevat alati ratkaisuja, joilla voidaan hyödyntää paremmin nykyiset investoinnit ja kehittää käytössä olevia tuottavuusratkaisuja ja sitä kautta alentaa kustannuksia, tehostaa toimintoja ja parantaa kilpailukykyä. Tämä paine kohdistuu myös viestinnän ratkaisuihin. Todellisuudessa vaikeat ajat ja säästäminen voivat olla erittäin hyviä syitä investoinneille. Joskus se merkitsee nykyisten investointien parempaa hyödyntämistä, mutta erittäin usein se edellyttää myös olemassa olevien nykyisten  toimintatapojen ja investointien kyseenalaistamista.

 

Microsoftin yhdistetty viestintä tuo todistetusti merkittäviä säästöjä asiakkaille nopealla takaisinmaksuajalla. Asiakkaiden kertoman mukaan konsolidoimalla viestinnän ratkaisut, vastaajapalvelut ja puhelinjärjestelmät yhdeksi integroiduksi järjestelmäksi, joka perustuu Microsoft Exchange Server 2010 - ja Microsoft Office Communications Server2007  R2 -palvelintuotteisiin, voidaan kustannuksia alentaa ja säästöjä saavuttaa monella eri osa-alueella samanaikaisesti:

 

 

  • Alentaa sähköpostiin liittyviä viestintäkustannuksia jopa 50-80 % (*) vähentämällä investointeja ja kuluja tallennusjärjestelmiin ja kolmansien osapuolten mobiilikäyttö-, tietoturva-, arkistointi- ja tallennusratkaisuihin— koska toiminnallisuudet sisältyvät Exchange 2010 -palvelimeen.
  • Alentaa kaukopuhelujen ja puhelinkonferenssien kustannuksia jopa 20-40% (*) hyödyntämällä Office Communications Serverin Voice-over Internet Protocol (VoIP) -toiminnallisuutta ja yhdistettyjä neuvotteluratkaisuja (audio-, video- ja verkkoneuvottelut).
  • Vähentää viestintäjärjestelmien kustannuksia 40-60 prosenttia (*) korvaamalla erilliset vastaajapalvelut Exchange Server 2010:nen vastaajapalvelulla ja korvaamalla kalliit private branch exchange (PBX) -ratkaisut Office Communications Serverillä.
  • Vähentää kokoustila- ja laitteistokustannuksia 30-40 prosenttia (*)  hyödyntämällä toimitilat tehokkaammin ja mahdollistamalla tehokkaat etätyömahdollisuudet.
  • Alentaa matkakustannuksia 20-40 prosenttia (*) korvaamalla perinteiset kokoukset, tapaamiset, koulutukset ja tapahtumat verkko-, video- ja puheneuvotteluilla, jotka ovat sisäänrakennettuina Office Communications Serveriin.

 

Asiakkaiden palautteen mukaan suorien säästöjen lisäksi saavutetaan merkittäviä etuja myös parantamalla työntekijöiden ja organisaatioiden tuottavuutta ja sitä kautta liiketoiminnan tuloksia ja kilpailukykyä. Olisiko siis jo aika tutustua yhdistetyn viestinnän ratkaisuihin ja avata investointihanat?

 

(*) Tulokset perustuvat asiakasevidensseihin. Lisätietoa: www.microsoft.com/uc/ ja www.microsoft.com/casestudies.

(*) Tutustu lisää: white paper tai kokeile pelkistettyä Yhdistetyn viestinnän kustannuslaskuria.

 

Tutkimuksia:

The Total Economic Impact of Microsoft Unified Communications (engl.)

The Total Economic Impact of Microsoft Exchange 2010

 

Ari Suominen