Monissa organisaatioiden käyttämissä järjestelmissä on omia hakukoneita, joista tietoa voidaan hakea erityyppisillä käyttöliittymillä. Esimerkiksi asianhallinta- ja CRM-järjestemät, Intranet ja Internet -palvelut. Loppukäyttäjälle tiedon löytymisen välineet ovat siis erilaisia ja tapa hakea tietoa vaihtelee.

Tiedon yhdistäminen ja kattavan hakupalvelun rakentaminen ei ole yksinkertaista, sillä usein asioihin, varsinkin asiakirjoihin pitää olla luotuna viitteet (esimerkiksi metatiedot), taustajärjestelmät ovat usein monimutkaisia ja erilaisia, tietomäärät isoja ja tietoturva-asiat pitää olla kunnossa. Oleellista oikean tiedon ja helpon käyttöliittymän ohella on myös se, että ratkaisu huomioi käyttäjien roolit, tietojärjestelmien käyttäjäoikeudet ja tarjoaa mahdollisimmat relevantit hakutulokset.

Nopea ja oikea tiedon löytyminen tarjotaan hakuratkaisulla, joka perustuu Enterprise-tason FAST tai SharePoint -alustaan. Älykkään haun avulla loppukäyttäjä yhdistetään ihmisiin, osaamiseen ja tietoon, joka kerätään eri taustajärjestelmistä ja tarjotaan loppukäyttäjälle helppokäyttöisenä käyttöliittymänä. Toisaalta voidaan tarjota loppukäyttäjille informaatioportaaleja, joissa tietyn asian ympäriltä kerätään kaikki oleellinen tieto yhteen paikkaan ja tarjotaan kokonaisvaltainen tilannekuva, josta voidaan tarvittaessa porautua yksityiskohtaisemmin tietolähteisiin.

Oikean tiedon löytäminen nopeasti vapauttaa työntekijöiden aikaa hänelle kuuluvien työtehtävien hoitamiseen ja parantaa ryhmätyöskentelyä niin organisaation sisällä kuin ulkopuolisten kumppanien tai asiakkaiden kanssa.

Käy lukemassa lisää Microsoftin Enterprise hakuratkaisuista ja asiakkaista, jotka käyttävät hakualustoja.

FAST ESP

SharePoint

Juha Vermaja