Sosiaalinen media on viimeisen vuoden aikana noussut miltei jokaisessa organisaatioissa jonkinlaiseksi puheenaiheeksi. Julkisessa verkossa tapahtuva kanssakäyminen ja viestintä ovat kieltämättä hankalia asioita, mutta omalle väelle tarjottavat sisäiset palvelut ovat huomattavasti helpompia ottaa haltuun ja löytää niistä välittömästi konkreettisia hyötyjä.

Mikäpä organisaatio ei hyötyisi aktiivisemmasta ja ketterämmästä tiedon jakamisesta, joka vieläpä ruokkii vuorovaikutusta ja avointa ajatustenvaihtoa. Törmäämme usein edelleen samoihin haasteisiin miettiessämme "kuka meillä voisi tietää tästä aiheesta" tai "onkohan joku joskus tehnyt tämän aiheen parissa tutkimusta". Aivan liian usein vastaukset makaavat yksittäisten käyttäjien sähköpostilaatikoissa tai mielen sopukoissa. Milläpä niitä sieltä vaikkapa uusi työntekijä sitten kaivaisi.

Samalla kun teemme tiedon tuottamisesta, jakamisesta ja löytämisestä helpompaa ja julkisempaa, luomme myös signaaleja organisaation käyttäjille siitä, mistä tällä hetkellä puhutaan, minkä parissa tehdään töitä ja mihin olemme menossa. Uudessa SharePoint 2010:ssä kaikki keskeiset toiminnot näiden palveluiden käyttöönottamiseksi ovat valmiina mukana ja helposti jalkautettavissa osaksi organisaation sähköistä työympäristöä ja työskentelytapoja.

Lue lisää ja katso videoita aiheesta kansainvälisellä SharePoint 2010 -sivustollamme:

SharePoint 2010 Communities 

SharePoint 2010 Top Features

Juho Friberg