Uusi parempi posti?

Uusi parempi posti?

  • Comments 1
  • Likes

Purkaessani sähköpostilaatikkoni loputonta sähköpostitulvaa, jäin miettimään, koska postiliikenteen määrän kasvu taittuu. Erilaiset tutkimukset ja selvitykset kuitenkin osoittavat, että sähköpostiliikenteen määrä on jatkuvassa kasvussa ja että sähköpostiviestien vuosittainen kasvu olisi jopa yli 15%. Samalla sähköpostista on käytännössä tullut kriittinen osa yritysten arvoketjuja, ja toimiva ja skaalautuva sähköpostijärjestelmä liiketoiminan tukena on kilpailukyvyn ja jokapäiväisten toimintojen onnistumisen kannalta ehdoton edellytys. Kriittisyyttä voitaneen karkeasti mitata sillä, kuinka kauan organisaation toiminnot pyörivät ilman toimivaa sähköpostia? Kaksi minuuttia? Kaksi tuntia? Kaksi päivä? Enemmän?

 

Vielä 2000 luvun alkupuolella sähköpostiviestit olivat päälähtöisesti merkkipohjaisia ja kooltaan pieniä viestejä, kun vastaavasti tänä päivänä postit sisältävät elementtejä ja liitteitä, jotka paisuttavat viestien kokoja jopa useisiin kymmeniin megatavuhin.  Kun tänä päivänä julkiset sähköpostiratkaisut, kuten Hotmail tai Google, tarjoavat asiakkailleen jo 25 Gtavun postilaatikkoja, niin useat yritykset ja organisaatiot  tarjoavat vielä jopa vain 250-500 Mtavun postilaatikkoja.

 

Palvelujen rajoitusten taustana ovat usein yritysten ja organisaatioiden sähköpostiratkaisut, jotka  eivät ole  "kasvaneet" ja eivät skaalaudu enää tarvittavan kehityksen mukana. Posti liikkuu, mutta palvelut ovat rajalliset, mikä generoi yritysten käyttäjille, tietohallinnolle ja liiketoiminnalle  suuren joukon erilaisia lisähaasteita.

 

Sähköpostimäärän kasvun ei ehkä tarvitse olla "peikko", vaan ehkä uusi tietotyön maailma edellyttää uudenlaisia ratkaisuja.  Olisiko siis jo aika uudelle paremmalle postille?  Micosoftilta on tulossa loppuvuonna uusi Exchange Server 2010 ja mikäli yllä olevat haasteet tuntuvat tutuilta, niin uuteen tulevaan version voi tutustua muun muassa täältä: 

 

Join New Effecience

Microsoft Exchange Server 2010

 

Ari Suominen

Comments
  • Mielenkiintoinen kysymys on, että tuleeko organisaation sisäisen sähköpostin määrän kasvaa vai syntyykö kasvu pääosin organisaatioiden välisestä kommunikaatiosta?  Olen itse ollut pitkään sitä mieltä, että aivan kuin verkkoneuvottelujen avulla voidaan vähentää organisaation sisäisiä matkakustannuksia niin voisiko esimerkiksi työtilaratkaisujen avulla vähentää organisaation sisäistä sähköpostinvaihtoa? Kysymys on median valinnnasta viestinnässä. Onko valittu media oikea tapa viestä haluttu asia. Vai onko?

Your comment has been posted.   Close
Thank you, your comment requires moderation so it may take a while to appear.   Close
Leave a Comment