September, 2013

 • Etätyö vaatii uudenlaisia esimiestaitoja - Kansallinen etätyöpäivä haastaa kokeilemaan etätyötä

  Etätyö on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisissa organisaatioissa, mutta käytännössä sitä tekee verrattain pieni osa henkilöstöstä. Tämä selviää tuoreesta Microsoftin teettämästä Etätyöbarometrista¹, jossa tutkittiin suomalaisten henkilöstöpäättäjien mielipiteitä ja suhtautumista etätyöhön. Teknologian lisäksi selkeät tavoitteet, esimiesten luottamus työntekijöihin sekä yhteiset pelisäännöt nähdään etätyön tärkeimpinä mahdollistajina. Sitä vastoin esimiesten osaamattomuus johtaa etätyötä koetaan esteenä. Barometriin vastasi yhteensä 251 henkilöstöpäättäjää. Kansallista etätyöpäivää vietetään huomenna perjantaina 20.9.2013 kolmatta kertaa.

  Etätyön tekeminen kasvaa ja monipuolistuu. Etätyötä tehdään jopa 85 %:ssa Etätyöbarometriin osallistuneista organisaatioista. Toimivat työvälineet sekä työn hallinnan keinot korostuvat uudenlaisessa ympäristössä. Selkeät tavoitteet ja avoimet pelisäännöt, johdon asenteet, yrityskulttuuri sekä ajanmukainen teknologia nousivat barometrissa esiin etätyön mahdollistajina.

  ”Selkeät tavoitteet ja avoimet pelisäännöt ovat tärkeä osa etätyön onnistumisessa. Yllättävän monessa organisaatiossa tehdään etätyötä ilman yhteisiä pelisääntöjä, vaikka 71 % korostaa niiden mahdollistavan etätyön tekemisen. Nykyteknologian avulla voi olla osa työyhteisöä paikasta riippumatta, nyt tarvitaan esimies- ja johtamistaitoja”, sanoo Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Ari Rahkonen.

  Esimiesten osaamattomuus johtaa etätyötä (25 %) nähdään merkittävänä esteenä etätyön tekemiselle. Lisäksi fyysistä läsnäoloa edellyttävä työn luonne sekä pelisääntöjen puuttuminen jarruttaa etätyön tekemisen mahdollisuutta.

  HR-ammattilaiset viitoittavat tietä

  Henkilöstöosastolla on organisaatioissa suuri rooli etätyön käytäntöjen määrittelemisessä ja koulutuksen järjestämisessä. Etätyöbarometrin tuloksista käy ilmi, että ne henkilöstöpäättäjät, jotka itse tekevät etätyötä, kokevat etätyön vaikutukset selvästi positiivisemmin kuin ne henkilöstöpäättäjät, jotka eivät etätyötä tee.

  ”Henkilöstöpäättäjien haastaminen ja vakuuttaminen etätyön tekemisen eduista on tärkeää, jotta he kannustaisivat myös muuta organisaationsa henkilöstöä kokeilemaan etätyötä. Lähes jokaisessa tietotyössä on mahdollista tehdä edes pieni osa työstä etätyönä ja haluammekin kannustaa ihmisiä kokeilemaan ja kokemaan etätyön edut”, Rahkonen sanoo.

  Etätyötä tekevissä organisaatioissa etätyön moninaiset hyödyt tunnustetaan. 81 % tutkimukseen vastanneista HR-päättäjistä kokee, että teknologian avulla etätyöntekijä on osa työyhteisöä paikasta riippumatta. Yli kolme neljästä kokee etätyöllä ja sen tuomilla työn joustoilla olevan positiivinen vaikutus sekä työhyvinvointiin että työnantajamielikuvaan. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että etätyö kannattaa aina olla työtä joustavoittava elementti, ei ainoa työnteon tapa. Yhteisöllisyyteen tarvitaan myös kasvokkain vuorovaikutusta.

  ”Lisäksi etätyön nähdään lisäävän tuottavuutta ja tehokkuutta. Vastaajien mukaan keskittyminen on etätöissä helpompaa kuin työpaikalla. Lisäksi säästyy aikaa ja motivaatio sekä luovuus kasvavat. Parhaimmillaan etätyöllä voi olla arkea järkeistävä vaikutus etenkin lapsiperheiden kohdalla”, kertoo tutkimuksen toteuttaneen Qualitems Oy:n toimitusjohtaja Tuija Wikström.

  Etätyö vaatii työntekijältä uudenlaisia hallinnan taitoja

  Vuoden vaihteessa päättyvä Suomen Akatemian kolmevuotinen tutkimushanke SPACE on tutkinut työn tilallista hajautumista sekä sen seurauksia. Hankkeen tutkijan Satu Ojalan² mukaan etätyö vaatii tekijältään sekä työn psyykkistä hallintaa että vapaa- ja perheen ajan oikeuttamisen taitoa. Nämä hallinnan taidot kehittyvät usein vasta elämänkokemuksen myötä.

  Tutkijat Pasi Pyöriä ja Tiina Saari ovat puolestaan sanoneet etätyön parhaimmillaan pelastavan työuria.Heidän mukaansa esimerkiksi erilaiset terveydelliset syyt voivat hankaloittaa toimistossa työskentelyä, mutta kotona työskentely voi olla keino jatkaa työtä. Myös pitkien työmatkojen tuottamaa rasitusta voidaan vähentää kotona työskentelyllä, jolloin työmatkoihin käytettävä aika ja energia vapautuvat työhön.³

  Etätyöbarometrin mukaan etätyötä tehdään keskimäärin yli 15-vuotiaassa, pääkaupungissa sijaitsevassa yksityisessä ja kotimaisessa organisaatiossa, jossa työskentelee yli 500 työntekijää. Etätyön tekeminen korostuu erityisesti pitkää työmatkaa kulkevien sekä johdon keskuudessa. Barometrin mukaan taantumalla ei ole vaikutusta etätyön tekemiseen.

   

   Vinkit sujuvaan etätyöhön:

  Työntekijän näkökulmasta

  1. Valmistaudu etätyöpäivään samalla tavoin kuin mihin tahansa työpäivään. Pane työvälineet kuntoon edellisenä iltana, tarkista seuraavan päivän aikataulut jne.
  2. Ilmoita tiimillesi ja esimiehillesi etukäteen, että työskentelet kyseisenä päivänä etänä.
  3. Varmista etukäteen, että voit käyttää etätyössä kaikkia työsi kannalta olennaisia tietoja.
  4. Varmista, että olet tavoitettavissa eri keinoin: pikaviestin, puhelin ja sähköposti.
  5. Huolehdi siitä, että etätyöpaikassasi on rauhallista.
  6. Mieti, missä haluat työskennellä, tunnet olosi mukavimmaksi ja pystyt keskittymään parhaiten.
  7. Selvitä itsellesi, mitä haluat saada aikaiseksi etätyöpäiväsi aikana. Laadi itsellesi tehtäväluettelo ja seuraa sen perusteella, kuinka tehokkaasti työskentelet.
  8. Pidä taukoja aivan kuten toimistossakin. Väsyessäsi liiku. Pidä ruokatunti.
  9. Ole aloitteellinen. Ilmoita esimiehellesi ja ryhmäsi työtovereille, mitä teet ja miten edistyt.

  Työnantajan näkökulmasta

  1. Selvitä, ketkä työnsä puolesta pystyvät ja toisaalta haluavat työskennellä etänä.
  2. Varmista etukäteen, että työntekijöillä on riittävät teknologiset välineet ja valmiudet etätyön tekemiseen.
  3. Määritä selkeät tavoitteet työlle.
  4. Jos haluat kokeilla uusia virtuaalisia viestintätapoja, tutustu tekniikkaan jo etukäteen esimerkiksi tiimikokouksessa.
  5. Ajoita etätyöpäivälle virtuaalikokous. Se on hyvä tilaisuus tutustua viestintätapaan. Vaihda tiimin sisällä kokemuksia päivän aikana.
  6. Anna tiimisi työntekijöille tarkistuslista vähintään muutama päivä ennen etätyöpäivää, jotta kaikki ehtivät valmistautua.

  ¹Etätyöbarometri. Kohderyhmä suomalaiset henkilöstöpäättäjät. Barometri toteutettiin nettikyselynä 26.8. - 5.9.2013 välisenä aikana. Barometriin vastasi 251 henkilöstöpäättäjää. Barometrin toteutti tutkimustoimisto Qualitems Oy Microsoft Oy:n toimeksiannosta.

  ²Ojala, Satu (2013) Työn kaltevilla pinnoilla. Tulkinnat työstä elämänalueena kotona työskentelevillä yrittäjillä ja palkansaajilla. Janus 3/2013.

   ³ Pyöriä, Pasi ja Saari, Tiina (2013), Suomen Akatemian SPACE-tutkimushanke: Etätyö voi pelastaa työuria.


  Lisätietoja
  Camilla Lindfors, viestintäjohtaja, Microsoft Oy
  p. 040 838 6686, camilla.lindfors@microsoft.com

  Saara Reinimäki, tiedottaja, Suomen ympäristökeskus
  p. 040 740 1656, saara.reinimaki@ymparisto.fi

  Lisätietoja Etätyöbarometrista SkyDrivella.

  www.etatyopaiva.fi

  Kansallinen etätyöpäivä
  Suomen ensimmäistä Kansallista etätyöpäivää vietettiin 16. syyskuuta 2011. Kampanja kannustaa työntekijöitä ja ammatinharjoittajia työskentelemään yhä useammin joustavasti eri paikoista. Työnantajia rohkaistaan tarjoamaan työntekijöille mahdollisuuden kokeilla etätyötä kansallisena etätyöpäivänä. Etätyöpäivä tähtää näkemysten ja asenteiden muutokseen sekä etätyön positiivisten vaikutusten tunnistamiseen. Etätyöpäivää vietetään Liikkuja viikolla. Etätyöpäivän viralliset kumppanit ovat Suomen ympäristökeskus sekä Microsoft Oy. Tänä vuonna kampanjassa mukana yhteistyökumppaneina myös Fujitsu, Sulava ja DNA.

  Microsoft
  Vuonna 1975 perustettu Microsoft on maailman johtava ohjelmistotuotteiden, -ratkaisujen ja -palveluiden toimittaja, joka auttaa yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia uusilla innovatiivisilla tavoilla. Suomessa Microsoftin palveluksessa työskentelee 280 henkilöä, joiden visiona on yhdessä yli 3000 yhteistyökumppanin kanssa auttaa asiakasta menestymään Microsoftin ratkaisujen avulla. Maailmanlaajuisesti Microsoftilla on noin 99 000 työntekijää yhteensä yli 110 maassa. Heinäkuussa 2013 päättyneenä tilivuonna Microsoftin liikevaihto oli 77,85 miljardia US dollaria.

  Suomen ympäristökeskus
  Suomen ympäristökeskus (SYKE) on valtion tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta tarpeellista tietoa, osaamista ja palvelua. SYKE on osa valtion ympäristöhallintoa, ja se toimii pääosin ympäristöministeriön, mutta vesivaroihin liittyen maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa. Meillä on taitoa, intoa ja rohkeutta vaikuttaa ympäristön parhaaksi.

 • App Awards 2014 palkitsee Suomen parhaat Windows-sovellukset

   

  Lehdistötiedote 1.10.2013

  Microsoftin, Nokian ja AppCampuksen sovelluskehityskilpailu App Awards 2014 käynnistyy tänään 1.10. Kilpailussa etsitään suomalaisia Windows 8- ja Windows Phone -sovelluksia, joissa yhdistyvät poikkeuksellinen käytettävyys, uniikki muotoilu ja edistynyt teknologia.

  App Awards 2014 on Microsoftin, Nokian ja AppCampuksen yhteistyöhanke, joka palkitsee uusia innovatiivisia Windows 8- ja Windows Phone -sovelluksia ja niiden kehittäjiä.

  "Etsimme kansainvälisesti potentiaalisia suomalaisia sankaritarinoita ja niiden takana seisovia kehittäjiä, jotka ovat ansainneet paikan parrasvaloissa", AppCampuksen johtaja Pekka Sivonen kertoo.

  Nimekäs ammattilaisraati testaa kilpailun viiteen kategoriaan ilmoittautuneet sovellukset, joiden joukosta valitaan Vuoden Sovellus 2014. Voittaja palkitaan Microsoftin, Nokian, AppCampuksen ja viestintätoimisto Milttonin monipuolisella markkinointi- ja PR-sopimuksella. Äänestys- ja latausmäärien perusteella palkitaan myös Suomen Suosikkisovellus 2014, ja kunkin kategorian parhaita sovelluksia muistetaan pienemmillä palkinnoilla.

  "Olemme tehneet pitkään töitä tarjotaksemme sovelluskehittäjille ja kumppaneille hyvää näkyvyyttä. Yhteistyö Milttonin kanssa parantaa jatkossa mahdollisuuksia tähän entisestään", Nokia Suomen kehittäjä- ja kumppanisuhteista vastaava johtaja Mikael Stendahl iloitsee.

  "Haluamme tukea suomalaista sovelluskehitystä ja auttaa kehittäjiä menestymään maailmalla. App Awardsin kautta kehittäjät voivat saada sovelluksilleen julkisuutta ja luoda uusia kontakteja ennennäkemättömällä tavalla", Microsoftin kehittäjäyksikön johtaja Mika Okkola lisää.

  App Awards 2014 -kilpailun lisäksi Suomessa on käynnistynyt myös kehittäjille suunnattu DVLUP.com-kannustinohjelma. "Ohjelmassa kehittäjät voivat ansaita pisteitä ja käyttää niitä esimerkiksi Nokian ja sen kumppaneiden tuotteiden tai lisänäkyvyyden ostamiseen. DVLUP.com-pisteitä saa muun muassa App Awardsiin osallistumisesta", Stendahl vinkkaa.

  App Awards 2014 -haku on auki 1.10.2013–30.3.2014, ja siihen osallistuvat automaattisesti myös kaikki 1.7.2013 alkaen Windows Kaupassa julkistetut sovellukset. Kilpailu huipentuu loistokkaaseen App Awards -gaalaan huhtikuussa 2014.

  Osallistu ja lue lisää: www.microsoft.fi/appawards
  Lisätietoja DVLUP.com-kannustinohjelmasta:
  www.dvlup.com

  Lisätietoja:

  App Awards: Mika Okkola, Microsoft, Johtaja, kehittäjäyksikkö, mika.okkola@microsoft.com
  DVLUP.com: Mikael Stendahl, Nokia Finland, Scandinavia & Baltics Head of Partner & Developer Relations, mikael.stendahl@nokia.com

  Microsoft
  Vuonna 1975 perustettu Microsoft on maailman johtava ohjelmistotuotteiden, -ratkaisujen ja -palveluiden toimittaja, joka auttaa yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia uusilla innovatiivisilla tavoilla. Suomessa Microsoftin palveluksessa työskentelee 280 henkilöä, joiden visiona on yhdessä yli 3000 yhteistyökumppanin kanssa auttaa asiakasta menestymään Microsoftin ratkaisujen avulla. Maailmanlaajuisesti Microsoftilla on noin 99 000 työntekijää yhteensä yli 110 maassa. Heinäkuussa 2013 päättyneenä tilivuonna Microsoftin liikevaihto oli 77,85 miljardia US dollaria.

  Nokia
  Nokia on maailman johtava langattoman viestinnän yritys, jonka tuotteista on tullut olennainen osa ihmisten elämää ympäri maailmaa. Joka päivä yli 1,3 miljardia ihmistä käyttää Nokian laitteita tallentaakseen ja jakaakseen kokemuksia, hakeakseen tietoa, löytääkseen määränpäähänsä tai yksinkertaisesti puhuakseen toisilleen. Nokian edistyksellinen teknologia ja muotoilu ovat tehneet sen brändistä yhden maailman tunnetuimmista. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta: http://www.nokia.com/about-nokia.

  AppCampus
  AppCampus on Aalto-yliopiston johtama ja hallinnoima globaali mobiilisovellusten kehittymisohjelma. Microsoftin ja Nokian rahoittama ohjelma tukee innovatiivisten mobiilisovellusten kehittämistä Windows Phone-ekosysteemiin. AppCampuksen tavoitteena on saada sovellusehdotuksia opiskelijoilta, start-upeilta ja yrittäjiltä ympäri maailman. AppCampus ohjelman avulla mobiiliyrittäjät hyötyvät paitsi rahoituksesta myös kokonaisvaltaisesta valmennuksesta, tuesta ja koulutuksesta.


                               

 • Kansallista etätyöpäivää viettävien organisaatioiden määrä lähes kolminkertaistui

  Lehdistötiedote 20.9.2013

  Noin 24 000 ihmistä teki tänään perjantaina etätöitä Microsoftin ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) järjestämän Kansallinen etätyöpäivä -kampanjan innoittamana (www.etatyopaiva.fi). Tämän verran ihmisiä on ilmoittautunut kampanjan kotisivuilla. Luku vastaa Raision kokoisen kaupungin väkilukua. Kampanjaan ilmoittautui tänä vuonna 714 yritystä, julkishallinnon organisaatiota, yhdistystä ja järjestöä, mikä on lähes kolminkertainen määrä viime vuoteen nähden.

  Kansallisen etätyöpäivän sivustolla on 8.5.2013 lähtien kysytty osallistujilta tärkeimpiä motiiveja etätyön tekemiselle. Etätyöskentelyn suosituimmiksi motiiveiksi ilmenivät tänään ilmoittautumisajan päättyessä seuraavat asiat: ”Saan enemmän aikaiseksi”, ”Voin päättää missä ja milloin työni teen” sekä ”Arki rullaa paremmin”. Yhtenä tärkeimmistä vaikuttimista mainittiin myös ”Luonto kiittää”.

  ”Osallistuvien organisaatioiden määrän kolminkertaistuminen viime vuoteen nähden osoittaa, että työnantajat aktiivisesti haluavat tarjota joustavia työskentelytapoja työntekijöilleen. Ilmoittautuneiden kertomissa motiiveissa heijastuvat joustavuus ja tuottavuus, mutta myös huoli ympäristön hyvinvoinnista. Etätyön nähdään siis hyödyttävän niin työntekijää, työnantajaa kuin elinympäristöämme”, kampanjavastaavat Noora Mähönen Microsoftilta ja Saara Reinimäki SYKEstä toteavat.

  Liikennemäärissä päivän vaikutus ei juuri näkynyt. ”Liikennevirastolta saatujen tietojen mukaan perjantaina aamuruuhkaa oli joillain pääkaupunkiseudun mittauspaikoilla hieman vähemmän kuin viikkoa aiemmin. Eroa ei kuitenkaan voi pitää merkittävänä”, kommentoi SYKEn tutkija Ville Helminen.

  Tämän vuoden kampanjaa suojeli pääministeri Jyrki Katainen. Kampanjan tavoitteena on vaikuttaa työkulttuuriin, työvälineisiin sekä ympäristöön muun muassa viestimällä etätyön monimuotoisuudesta. Tällä tarkoitetaan työnteon tilallista hajautumista sekä yhteisöllisyyttä: teknologian avulla työntekijä voi olla sujuvasti osa työyhteisöä tai tiimiä missä ikinä työskenteleekin. Kansallisen etätyöpäivän yhteydessä julkistettiin Etätyöbarometri, jossa tutkittiin suomalaisten henkilöstöpäättäjien mielipiteitä ja suhtautumista etätyöhön.


  Lisätietoja
  Camilla Lindfors, viestintäjohtaja, Microsoft Oy
  p. 040 838 6686, camilla.lindfors@microsoft.com

  Saara Reinimäki, tiedottaja, Suomen ympäristökeskus
  p. 040 740 1656, saara.reinimaki@ymparisto.fi

  www.etatyopaiva.fi

  Kansallinen etätyöpäivä
  Suomen ensimmäistä Kansallista etätyöpäivää vietettiin 16. syyskuuta 2011. Kampanja kannustaa työntekijöitä ja ammatinharjoittajia työskentelemään yhä useammin joustavasti eri paikoista. Työnantajia rohkaistaan tarjoamaan työntekijöille mahdollisuuden kokeilla etätyötä kansallisena etätyöpäivänä. Etätyöpäivä tähtää näkemysten ja asenteiden muutokseen sekä etätyön positiivisten vaikutusten tunnistamiseen. Etätyöpäivää vietetään Liikkujan viikolla. Etätyöpäivän viralliset kumppanit ovat Suomen ympäristökeskus sekä Microsoft Oy. Tänä vuonna kampanjassa mukana yhteistyökumppaneina myös Fujitsu, Sulava ja DNA.

  Microsoft
  Vuonna 1975 perustettu Microsoft on maailman johtava ohjelmistotuotteiden, -ratkaisujen ja -palveluiden toimittaja, joka auttaa yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia uusilla innovatiivisilla tavoilla. Suomessa Microsoftin palveluksessa työskentelee 280 henkilöä, joiden visiona on yhdessä yli 3000 yhteistyökumppanin kanssa auttaa asiakasta menestymään Microsoftin ratkaisujen avulla. Maailmanlaajuisesti Microsoftilla on noin 99 000 työntekijää yhteensä yli 110 maassa. Heinäkuussa 2013 päättyneenä tilivuonna Microsoftin liikevaihto oli 77,85 miljardia US dollaria.

  Suomen ympäristökeskus
  Suomen ympäristökeskus (SYKE) on valtion tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta tarpeellista tietoa, osaamista ja palvelua. SYKE on osa valtion ympäristöhallintoa, ja se toimii pääosin ympäristöministeriön, mutta vesivaroihin liittyen maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa. Meillä on taitoa, intoa ja rohkeutta vaikuttaa ympäristön parhaaksi.

 • Pääministeri Katainen Kansallisen etätyöpäivän suojelijaksi

  Kansallista etätyöpäivää vietetään perjantaina 20.9.2013 jo kolmatta vuotta. Pääministeri Katainen on lupautunut tämänvuotisen kampanjan suojelijaksi. Työyhteisöjä kannustetaan liittymään yli 17 000 jo ilmoittautuneen joukkoon.

  Kansallisen etätyöpäivän suojelija, pääministeri Jyrki Katainen, kannustaa niin työnantajia kuin työssäkäyviä lisäämään paikasta riippumatonta työntekoa ja keskustelemaan etätyön eri muodoista eri ammateissa.

  ”Hallitus on jo ohjelmassaan sitoutunut edistämään tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien älyratkaisujen käyttöönottoa kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Etätyönteon lisääntyminen ja tietoteknologian hyödyntäminen tuovat mukanaan mahdollisuuksia muun muassa päästövähennyksiin. Kannustan työnantajia ja päättäjiä lisäämään mahdollisuuksia tehdä etätyötä paitsi kestävän kehityksen nimissä myös työhyvinvoinnin ja työn tuottavuuden parantamiseksi. Suomalaisessa työelämässä tarvitaan asenteiden muuttumista ja rakenteiden uudistamista. Meidän pitää sanoa kyllä joustavammalle työelämälle ja erilaisille tavoille tehdä työtä, silloin kaikki voittavat”, Katainen sanoo.

  Kansallinen etätyöpäivä näkyy ja kuuluu ympäri Suomea

  Kansallisen etätyöpäivän lehdistötilaisuudessa HUB Helsingissä torstaina 19.9. klo 9 julkistetaan henkilöstöpäättäjille suunnatun Etätyöbarometrin tulokset. Tilaisuuden sähköistää Kansallinen etätyödebatti, jonka panelisteina ovat professori Juha Siltala, Työterveyslaitoksen erikoistutkija Seppo Tuomivaara, IT-alaa median puolella pitkään seurannut AmCham Finlandin johtaja Antti Oksanen sekä Microsoft Oy:n henkilöstöjohtaja Tytti Bergman.

  Kansallisena etätyöpäivänä 20.9. kampanjan verkostokumppanit järjestävät etätyöaiheisia tapahtumia eri puolella Suomea. Etätyöpäivä on yksi Liikkujan viikon teemapäivistä. Turussa kestävän kehityksen palvelukeskus Valonian työntekijöitä jalkautuu etätyöskentelemään Turun pääkirjastoon sekä esittelemään etätyöskentelyä ja muita joustavan työnteon muotoja. Paikalle on kutsuttu päättäjiä keskustelemaan siitä, kuinka parantamalla etätyöskentelymahdollisuuksia kirjastoissa kaikki hyötyisivät. Jyväskylässä kansalaistoiminnankeskus Mataran työntekijät muistuttavat 19.9. aamuliikenteessä järjestettävällä ennakkotempauksella tulevasta etätyöpäivästä. Porvoossa Taidetehdas toimii 20.9. etätyöpaikkana ja järjestää etätyöläisille muun muassa taiteellisen taukojumpan. Helsingissä muun muassa Kontoret-työtila järjestää etätyöaiheisen seminaarin 20.9.

  Kampanjan pääjärjestäjistä Microsoft Oy pitää toimistonsa Espoon Keilarannassa suljettuna koko perjantain 20.9. ja henkilöstö työskentelee normaalisti sopivaksi katsomissaan paikoissa. Kampanjan kumppaneista Sulava toteuttaa Ilmianna etätyöläinen -kampanjan, jossa videohaastatellaan etätyöntekijöitä Helsingissä. Fujitsu järjestää etätyöaiheisia webinaareja sekä henkilöstölleen valokuvakisan etätyöympäristöistä. DNA keskustelee etätyöstä asiakkaidensa kanssa sekä Uuden työn DNA -blogissaan.

  Ilmoittautuminen Kansalliseen etätyöpäivään käynnissä

  Kansallinen etätyöpäivä on Microsoftin ja Suomen ympäristökeskuksen järjestämä kampanja. Kampanjan tavoitteena on vaikuttaa työkulttuuriin, työvälineisiin sekä ympäristöön muun muassa viestimällä etätyön monimuotoisuudesta. Tällä tarkoitetaan työnteon tilallista hajautumista sekä yhteisöllisyyttä: teknologian avulla työntekijä voi tänä päivänä olla sujuvasti osa työyhteisöä tai tiimiä missä ikinä työskenteleekin.

  Yksittäiset työntekijät ja organisaatiot voivat ilmoittautua mukaan Kansalliseen etätyöpäivään osoitteessa: www.etatyopaiva.fi. Tämän vuoden kampanjaan on ilmoittautunut jo yli 17 000 osallistujaa.

  Lisätietoja

  Camilla Lindfors, viestintäjohtaja, Microsoft Oy, p. 040 838 6686, camilla.lindfors@microsoft.com
  Saara Reinimäki, tiedottaja, Suomen ympäristökeskus, p. 040 740 1656, saara.reinimaki@ymparisto.fi

  Ilmoittautuminen lehdistötilaisuuteen ti 17.9.2012 mennessä: ilmoittautumiset@sekpublic.fi tai Tomi Ertovaara, SEK Public, p. 040 703 3244.

  Microsoft
  Vuonna 1975 perustettu Microsoft on maailman johtava ohjelmistotuotteiden, -ratkaisujen ja -palveluiden toimittaja, joka auttaa yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia uusilla innovatiivisilla tavoilla. Suomessa Microsoftin palveluksessa työskentelee 280 henkilöä, joiden visiona on yhdessä yli 3000 yhteistyökumppanin kanssa auttaa asiakasta menestymään Microsoftin ratkaisujen avulla. Maailmanlaajuisesti Microsoftilla on noin 99 000 työntekijää yhteensä yli 110 maassa. Heinäkuussa 2013 päättyneenä tilivuonna Microsoftin liikevaihto oli 77,85 miljardia US dollaria.

  Suomen ympäristökeskus
  Suomen ympäristökeskus (SYKE) on valtion tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta tarpeellista tietoa, osaamista ja palvelua. SYKE on osa valtion ympäristöhallintoa, ja se toimii pääosin ympäristöministeriön, mutta vesivaroihin liittyen maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.

 • Microsoft julkisti seuraavan sukupolven Surfacet - ennakkomyynti alkaa 24.9.

   

  Microsoftin Surface-tablettiperhe kasvaa. Kaksi uutta Surface-mallia: Surface 2 ja Surface Pro 2, sekä laajennettu valikoima Surface-oheislaitteita tulee myyntiin 22.10.2013 sekä jälleenmyyjien että Microsoft Storen kautta. Microsoft Storen ennakkomyynti alkaa 24.9. kello 15 osoitteessa http://www.MicrosoftStore.fi. Jälleenmyyjät aloittavat oman ennakkomyyntinsä lähiaikoina. Suomi on yksi ensimmäisistä 22 markkina-alueesta, joihin uudet Surfacet tulevat myyntiin.

  Sekä Surface 2 että Surface Pro 2 saavat paljon uusia ja parannettuja ominaisuuksia. Laitteet ovat tehokkaampia, akku kestää pidempään, näyttö on kirkkaampi ja kamerat ovat tarkempia. Jopa laitteiden sisäänrakennettu jalusta on päivitetty – katselukulman voi nyt valita kahdesta asennosta. Lyhyesti sanottuna uudet Surfacet tekevät työskentelystä ja viihdekäytöstä entistäkin monipuolisempaa ja nautittavampaa.

  Jotta uusista laitteista olisi helppo saada kaikki hyöty irti, tarjoaa Microsoft uuden Surfacen ostajalle vuodeksi ilmaiset Skype-puhelut lankaverkkoihin 60 maassa, 200 gigatavun ilmaisen tallennustilan SkyDrive-palvelussa kahdeksi vuodeksi sekä rajoittamattoman pääsyn Skype WiFi -hotspotteihin vuodeksi.

  Surface 2 – markkinoiden monipuolisin tabletti

  Surface 2 on markkinoiden monipuolisin tabletti henkilökohtaiseen käyttöön. Se tarjoaa kaikki viihde- ja peliominaisuudet, joita tabletilta voi odottaa ja lisäksi sillä saa sujuvasti hoidettua arjen tehtävät. Laitteessa on NVIDIA Tegra 4 -prosessori, jonka ansiosta sovellukset pyörivät nopeammin ja samalla akkukesto on kasvanut jopa 10 tuntiin videotoistotilassa. Teräväpiirtoinen 10,6 tuuman ClearType Full HD -näyttö tekee videoiden ja elokuvien katsomisesta todellisen nautinnon. Laitteen USB-portti on päivitetty USB 3.0 -versioon. Etukameran resoluutio on nyt 3,5 ja takakameran 5 megapikseliä. Molemmilla kameroilla pystyy tallentamaan 1080 p:n tarkkuudella videoita ja niiden hämäräkuvaus on aiempaa terävämpää. Uusien ominaisuuksien lisäksi Surface 2 on edeltäjäänsä kevyempi ja ohuempi.

  Surface 2 toimitetaan uudistuneella Windows RT 8.1 -käyttöjärjestelmällä. Tämä parantaa merkittävästi mukauttamismahdollisuuksia, hakutoimintoa, ohjelmien moniajoa sekä sovellusten ja pilvipalvelujen hyödyntämistä. Päivitetty videosovellus ja upeat pelit Windows-kaupasta varmistavat, ettei Surfacen kanssa tule tylsää hetkeä. Työskentelyä helpottaa esiasennettu Microsoft Office 2013 RT ja 8.1-päivityksen myötä tuleva Outlook RT -sähköpostiohjelma. Surface 2 on saatavilla 32 ja 64 gigatavun muistilla (1) ja sen suositushinta on alkaen 449 €.

  Surface Pro 2 – tabletti tietokoneen suorituskyvyllä

  Kuten edeltäjänsä Surface Pro, uusi Surface Pro 2 on täysiverinen kannettavan tietokoneen korvaaja. Laitteella voi käyttää käytännössä kaikkia Windows-ohjelmistoja kuten esimerkiksi Microsoft Officea (2). Surface Pro 2 tarjoaa yhdessä paketissa tabletin yksinkertaisuuden ja liikuteltavuuden sekä kannettavan tietokoneen tehon ja joustavuuden. Laitteessa on neljännen sukupolven Intel Core i5 -prosessori. Uusi prosessori yhdistettynä muihin parannuksiin tekevät siitä erittäin tehokkaan, mutta samalla energiapihin – akkukesto on 60 prosenttia parempi kuin Surface Pron.

  Surface Pro 2 tulee saataville 64, 128, 256 ja 512 gigatavun kokoonpanoilla(1). Suositushinnat alkavat 909 eurosta.

  Laitteiden tarkemmat tekniset tiedot löytyvät osoitteesta http://www.Surface.com/pre-order.

  Oheislaitteet monipuolistavat käyttöä

  Microsoft julkisti tänään uusia oheislaitteita, joiden avulla Surfacen käyttö on joustavaa ja monipuolista.

  • Touch Cover 2 on entistä ohuempi ja kevyempi näppäimistö sekä suoja samassa paketissa. Vain 2,75 milliä paksu Touch Cover 2 tarjoaa erittäin hyvän kirjoitustuntuman ja se pystyy tunnistamaan useita erilaisia kädenliikkeitä. Laitteen suositushinta on 124,99 €.
  • Type Cover 2 on edeltäjänsä tapaan ohut ja kevyt näppäimistö, mutta nyt se on entistäkin jämäkämpi ja siinä on myös taustavalo. Värivaihtoehtoja löytyy useita erilaisia, kuten musta ja violetti. Näppäimistön suositushinta on 134,99 €.
  • Power Cover tarjoaa Type Coverin hyvän kirjoitustuntuman lisäksi 50 prosenttia lisää akkutehoa Surface 2 ja Surface Pro 2 -tabletteihin. Laite tulee markkinoille alkuvuodesta 2014.
  • Surface Pro telakka-asema yhdistää Surface Pron ja Surface Pro 2:n hetkessä ulkoiseen näyttöön ja muihin lisälaitteisiin kuten esimerkiksi kaiuttimiin ja virtalähteeseen. Telakka-asema tulee myyntiin alkuvuonna 2014.
  • Autolaturi. Autolaturin avulla Surfacen lataaminen onnistuu autossa. Laturin USB-portin ansiosta virtaa voi jakaa myös muihin laitteisiin. Autolaturi tulee markkinoille alkuvuonna 2014.
  • Arc Touch -hiiren Surface Edition. Uuteen Surfaceen yhteen sovitettu erikoisjulkaisu Arc Touch -hiirestä yhdistyy laitteeseen Bluetoothin avulla, joten USB-portti jää vapaaksi muuhun käyttöön.

  Lisätietoja

  Videoleikkeitä ja kuvia http://www.microsoft.com/en-us/news/presskits/surface

  Tom Toivonen, Windows-liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy, puh. 050 342 9998, tom.toivonen@microsoft.com

  Viestintätoimisto Miltton hoitaa kaikki Microsoftin laitelainat. Jos olet kiinnostunut Surface 2 -tablettien lainasta, ota yhteyttä mslainat@miltton.fi.

  1 Järjestelmäohjelmisto vie osan laitteen tallennustilasta. Käytettävissä oleva tallennustila voi muuttua järjestelmäohjelmiston päivitysten ja sovellusten käytön mukaan. 1 Gt = 1 miljardi tavua. Lisätietoja on osoitteessa Surface.com/storage.

  2 Office myydään erikseen.

  Microsoft

  Vuonna 1975 perustettu Microsoft on maailman johtava ohjelmistotuotteiden, -ratkaisujen ja -palveluiden toimittaja, joka auttaa yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia uusilla innovatiivisilla tavoilla. Suomessa Microsoftin palveluksessa työskentelee 280 henkilöä, joiden visiona on yhdessä yli 3000 yhteistyökumppanin kanssa auttaa asiakasta menestymään Microsoftin ratkaisujen avulla. Maailmanlaajuisesti Microsoftilla on noin 99 000 työntekijää yhteensä yli 110 maassa. Heinäkuussa 2013 päättyneenä tilivuonna Microsoftin liikevaihto oli 77,85 miljardia US dollaria.