April, 2013

 • Windows XP -tuen viimeinen vuosi alkaa

  Lehdistötiedote 8.4.2013

  Windows 8 tarjoaa yrityskäyttäjilleen aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Pk-yritykset voivat nyt hankkia Windows 8- ja Office 2013 -päivityksen alennettuun kampanjahintaan.

  Microsoftin käyttöjärjestelmien kehityksessä saavutetaan vuoden päästä, huhtikuussa 2014, merkkipaalu, kun pitkään maailman suosituimman käyttöjärjestelmän paikkaa pitäneen Windows XP:n päivitykset loppuvat. XP:n uskollisten yrityskäyttäjien ei tarvitse kuitenkaan huolestua arvokkaiden tietojensa kohtalosta, sillä Microsoftin uusin käyttöjärjestelmä, Windows 8, pystyy tekemään kaiken sen mitä Windows XP ja paljon enemmän.

  Windows 8 on osoitus kehityksestä, jota kymmenen vuoden aikana teknologian saralla on tapahtunut. Uusi käyttöjärjestelmä on muun muassa tuonut mukanaan aivan uudenlaisia laitteita, CD-levyt ovat vaihtuneet SkyDriven kaltaisiin pilvitallennuspalveluihin ja tietoihin pääsee käsiksi mistä tahansa.

  Päivittämistä uuteen käyttöjärjestelmään ei kannata yrityksissä siirtää vuoden päähän. Esimerkiksi seuraavat asiat kannustavat pohtimaan päivitystä huomattavasti aikaisemmin:

  • Millaista tukea tarvitset työsovelluksiisi? Windows XP:n markkinoilta poistumisen lähestyessä myös sille suunniteltujen sovellusten tuki vähenee ja niiden ylläpidosta tulee koko ajan kalliimpaa.
  • Millaisia laitteita työntekijäsi kaipaavat ollakseen menestyksekkäitä? Alati uudistuvan Windows 8 -laitekannan avulla pystyt vastaamaan työntekijöidesi tarpeisiin ja tarjoamaan heille mieluisen tavan työskennellä.
  • Miten hallinnoit yritysverkossasi olevia laitteita? Erityisesti yrityksissä koetaan tarvetta pysyä teknologian kehityksen kärjessä, sillä niillä on yhä suuremmat tarpeet suojella tietojaan ja hallita paremmin laitekantaansa, unohtamatta yhteensopivuutta ja tietoturvaa.

  Tutustu Windows 8:n yrityksille tarjoamiin mahdollisuuksiin. Windows XP:tä käyttäville pk-yrityksille on tarjolla 15 %:n Windows 8 ja Office 2013 Standard -päivitystarjous kesäkuuhun asti. Tarjouksen saa myös omalta Microsoft-jälleenmyyjältä.

  Lisätietoja:

  Tom Toivonen, Windows-liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy, p. 050 342 9998, tom.toivonen@microsoft.com

   

  Microsoft
  Vuonna 1975 perustettu Microsoft on maailman johtava ohjelmistotuotteiden, -ratkaisujen ja -palveluiden toimittaja, joka auttaa yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia uusilla innovatiivisilla tavoilla. Suomessa Microsoftin palveluksessa työskentelee 280 henkilöä, joiden visiona on yhdessä yli 3000 yhteistyökumppanin kanssa auttaa asiakasta menestymään Microsoftin ratkaisujen avulla. Maailmanlaajuisesti Microsoftilla on noin 94 000 työntekijää yhteensä 112 maassa. Heinäkuussa 2012 päättyneenä tilivuonna Microsoftin liikevaihto oli 73,72 miljardia US dollaria
  .

 • Aki Siponen Suomen Microsoftin teknologiajohtajaksi

  Microsoft Oy:n teknologiajohtajaksi on nimitetty Aki Siponen, 55. Hän toimii asiantuntijana tietotekniikan hyödyntämisessä julkishallinnossa. Siponen siirtyy tehtävään puolustusministeriön tietohallintojohtajan tehtävästä. Hän aloittaa uudessa tehtävässään 29.4.2013 ja on myös Microsoftin johtoryhmän jäsen.

  Aki Siposella on kattava kokemus sekä julkishallinnon tietotekniikka-asioista että teknologian konsultoinnista. Ennen puolustusministeriön virkaa Siponen työskenteli muun muassa valtiovarainministeriössä sekä Capgemini Finland Oy:ssä johtavana teknologiakonsulttina 2000–2005. Koulutukseltaan Siponen on diplomi-insinööri ja taustaltaan business-analyytikko.

  ”Olen todella innoissani uudesta tehtävästä. Tietotekniikan murros luo myös julkishallintoon uusia mahdollisuuksia nopeuttaa kehitystä ja muuttaa työn luonnetta. Julkishallinnon organisaatioissa sekä johdolta että tietohallinnolta tarvitaan uudenlaista ajattelua. Suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvyn varmistamiseksi on ennakkoluulottomasti toteutettava uuden työn ratkaisuja organisaatioiden kaikilla tasoilla”, Siponen näkee.

  Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Ari Rahkosen mukaan Siponen tuo teknologiajohtajana taloon lisää arvokasta julkishallinnon tietotekniikan kokemusta. Yhdessä Siposen kanssa Microsoft pystyy syventämään entisestään dialogia asiakkaiden kanssa ja käymään aktiivista keskustelua Microsoft-teknologioiden mahdollisuuksista.

  ”Suomi on mielenkiintoisessa murrosvaiheessa ja meillä on paljon pelissä. ICT2015-työryhmän suuret hankkeet, tuottavuuden parantamisen tarve niin yksityisellä kuin julkisellakin puolella ja tietotyön luonteen muuttuminen puhuttavat lähes kaikissa organisaatioissa. Teknologiajohtajan rooli on kaikissa näissä merkittävissä aiheissa Microsoftille strategisen tärkeä”, Rahkonen alleviivaa.

   

  Lisätietoja:

  Aki Siponen, teknologiajohtaja, Microsoft Oy,  p. +358 50 351 2690

  Ari Rahkonen, toimitusjohtaja, Microsoft Oy, p. +358 40 515 5212, ari.rahkonen@microsoft.com

 • Taantumasta kasvuun teknologian avulla: Tuottavuusloikka-projekti kutsuu pk-yrityksiä etsimään tehokkuuden oivalluksia

  Tampereen seudulla on käynnistynyt pilottiprojekti, jossa kasvuhakuiset pk-palveluyritykset etsivät uusia keinoja työn tuottavuuden parantamiseen. Kevään ja kesän aikana viisi tamperelaisyritystä etsii uudenlaista liiketoiminnallista ajattelua tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntämällä. Projektin etenemistä ja tuloksia dokumentoi Tampereen yliopisto.

  Tutkimuslaitos ETLAn mukaan tieto- ja viestintäteknologiaan perustuvat digitaaliset palvelut ovat yksi tärkeimmistä tekijöistä kansainvälisen talouden kasvussa. Etenkään palvelualoilla toimivat suomalaiset pk-yritykset eivät kuitenkaan riittävästi hyödynnä tieto- ja viestintäteknologiaa liiketoiminnassaan, vaikka sen kautta voitaisiin parantaa työn johtamista ja organisointia sekä viestintää.

  Palvelualojen työnantajat PALTA, Tampereen Palveluinnovaatiokeskus TamSI, Microsoft, TeliaSonera, Pirkanmaan yrittäjät, Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy sekä työ- ja elinkeinoministeriö ovat yhdistäneet voimansa Tuottavuusloikka-projektissa, joka syntyi organisaatioiden yhdessä tunnistamasta mahdollisuudesta auttaa palvelualoilla toimivia pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan tuottavuuttaan kattavammalla tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisellä.

  ”Globaalitaloudessa hyvinvointimme riippuu tulevaisuudessa entistä enemmän kyvystä luoda palveluinnovaatioita ja digitaalisia palveluita. Palvelualoilla avain kilpailukykyisyyden parantamisessa on hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa paremmin. Talouskasvua syntyy, kun meillä on paremmin toimivia työyhteisöjä ja teemme älykkäämpää ja tehokkaampaa työtä”, projektin suojelija, työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Erkki Virtanen sanoo.

  Viisi yritystä haastaa toimintatapansa

  Tuottavuusloikkaan on valittu pilottivaiheessa mukaan viisi hyvin erilaista pirkanmaalaista palvelualan yritystä, jotka lähtevät hakemaan uudenlaista liiketoiminnallista ajattelua ja toimintatapoja. Mukana ovat Tampereen Messut, kuljetusalan yritys Tenho Kemppainen Oy, arkkitehtitoimisto ArkJaatiset, tilitoimisto Gylling Accounting sekä myynninedistämistoimisto Expression.

  Keskeinen tavoite on saattaa yritykset tunnistamaan teknologian luomia, tuottavuutta parantavia innovaatiomahdollisuuksia päivittäisessä toiminnassa. Kevään ja kesän aikana yritykset pitävät kirjaa toiminnastaan, ajankäytöstään ja muutosten vaikutuksista työhön ja asiakkaisiin yhdessä Tampereen yliopiston ja projektiryhmän kanssa.

  Tutkimus konkretisoi hyötyjä

  Tuottavuusloikka-projektin etenemistä seurataan Tampereen yliopiston tekemällä seurantatutkimuksella, jonka kautta selvitetään, miten projektin aikana tehdyt muutokset konkretisoituvat hyödyiksi erityyppisissä palveluyrityksissä. Kesällä, pilotointijakson lähestyessä loppuaan, tutkimuksella kartoitetaan laajemmin pk-yritysten kasvun esteitä.

  Projektin taustalla vaikuttavat tahot toivovat, että halukkuutta vastaavanlaiseen yhteistyöhön ja projekteihin löytyy ympäri Suomea.

  ”Taantuma Suomessa ei ole ohi. Yritysten täytyy toimia tehokkaammin, jotta Suomen on mahdollista päästä takaisin kasvu-uralle. Haluamme olla omalta osaltamme parantamassa palveluyritysten kilpailukykyä, tuottavuutta ja kasvua. Tieto- ja viestintäteknologia kehittyy niin nopeasti, että pk-yrityksellä, jonka ydinbisnes on toisaalla, ei ole mahdollisuutta jatkuvasti selvittää uusimman teknologian mahdollisuuksia. Pelkkä teknologian soveltaminenkaan ei kuitenkaan riitä. Yrityksen pitää myös muuttaa toimintatapojaan, esimerkiksi johtamista tai työprosesseja. Kilpailuetua syntyy vasta näiden järkevällä yhdistämisellä”, PALTAn toimitusjohtaja Riitta Varpe toteaa.

  ”Tuottavuuden parantaminen ei välttämättä edellytä suuria alkuinvestointeja. Pilvipalveluilla pk-yritysten valmiudet voidaan nostaa suuryritysten tasolle. Kun pk-yritys kohtaa muutoksia ja etsii kasvua, pilvipalvelut mukautuvat nopeasti ja joustavasti uusiin tarpeisiin”, Microsoftin pk-yrityksistä vastaava johtaja Markku Pulkkinen tiivistää.

   

  Lisätiedot:

  PALTA, Riitta Varpe, toimitusjohtaja, puh. 040 534 5353

  Microsoft, Markku Pulkkinen, johtaja, pienet ja keskisuuret yritykset, liiketoimintaratkaisut ja kumppanit,
  puh. 040 511 6239

   

  Lisätietoa Tuottavuusloikka-projektista

  • Tuottavuusloikka on projekti, jossa kasvunälkäiset pk-palveluyritykset ottavat tietotekniikan uusimmat mahdollisuudet käyttöönsä ja etsivät oivalluksia ja innovaatioita, joilla ne voivat kehittää liiketoimintaansa ja työhyvinvointiaan sekä luoda arvoa asiakkailleen.
  • Pilottiprojekti toteutetaan kevään ja kesän aikana Pirkanmaan alueella. Projektiin on valittu mukaan viisi hyvin erilaista palvelualan yritystä.
   • Tampereen messut on noin 30 työntekijän organisaatio, joka toteuttaa Tampereella vuosittain noin 15–18 suurta messutapahtumaa.
   • Tenho Kemppainen Oy on kuljetusalan yritys, jossa työskentelee noin 20 henkilöä.
   • ArkJaatiset on 9 hengen arkkitehtitoimisto.
   • Gylling Acconting on tamperelainen tilitoimisto.
   • Expression on viiden työntekijän myynninedistämistoimisto, joka tekee työtään noin 300 henkilön kumppaniverkoston kanssa.
  • Tuottavuusloikka-pilotin perustamisen taustalla ovat Palvelualojen työnantajat PALTA, Tampereen Palveluinnovaatiokeskus TamSI, Microsoft, TeliaSonera, Pirkanmaan yrittäjät, Tredea sekä työ- ja elinkeinoministeriö.
  • Mukana olevat palvelualan yritykset hakevat pilotin aikana uudenlaista liiketoiminnallista ajattelua ja toimintatapoja. Keskeinen tavoite on saattaa yritykset tunnistamaan teknologian luomia, tuottavuutta parantavia innovaatiomahdollisuuksia päivittäisessä toiminnassaan.
  • Tampereen yliopiston seurantatutkimuksella mitataan muutosten mukanaan tuomia konkreettisia hyötyjä yritysten toiminnalle.
  • Kerromme Tuottavuusloikka-projektin tuloksista kesän aikana.

   

  PALTA

  Palvelualojen työantajat PALTA on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Jäseniämme ovat
  1 700 yritystä ja yhteisöä, jotka yhteensä työllistävät Suomessa noin 140 000 työntekijää. PALTA on EK:n kolmanneksi suurin jäsenliitto.
   

  Microsoft

  Vuonna 1975 perustettu Microsoft on maailman johtava ohjelmistotuotteiden, -ratkaisujen ja -palveluiden toimittaja, joka auttaa yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia uusilla innovatiivisilla tavoilla. Suomessa Microsoftin palveluksessa työskentelee 280 henkilöä, joiden visiona on yhdessä yli 3000 yhteistyökumppanin kanssa auttaa asiakasta menestymään Microsoftin ratkaisujen avulla. Maailmanlaajuisesti Microsoftilla on noin 94 000 työntekijää yhteensä 112 maassa. Heinäkuussa 2012 päättyneenä tilivuonna Microsoftin liikevaihto oli 73,72 miljardia US dollaria.

  Pirkanmaan Yrittäjät vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja edistää yrittämisen edellytyksiä Pirkanmaalla. Olemme mukana yrittäjän arjessa. Tehtäviimme kuuluvat ajankohtaisista asioista tiedottaminen, yrittäjien välisen yhteistyön edistäminen ja verkostojen luominen.

  Tampereen Palveluinnovaatiokeskus TAMSIvälittää Tampereen yliopiston osaamista palveluitansa kehittävien yritysten ja julkisorganisaatioiden avuksi. Rakennamme yhdessä kumppaniemme kanssa uudenlaisia, käytännössä helposti hyödynnettäviä oppimis- ja kehittämisvälineistöjä uudistumishakuisille organisaatioille. Voimme auttaa myös kehittämisprosessien suunnittelussa ja hankkeistamisessa.

  TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja, joiden avulla asiakkaamme voivat viestiä helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

  Tredea Oy on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö. Yhtiö ylläpitää ja vahvistaa kaupunkiseudun vetovoimaisuutta ja varmistaa menestyvän yritystoiminnan edellytyksiä.

 • Nuori Yrittäjyys ry ja Microsoft yhteistyöhön: Yrittäminen ja teknologia sytyttävät nuorissa kipinän

  Nuori Yrittäjyys ry ja Microsoft Oy aloittavat laajan yhteistyön, jonka tavoitteena on tarjota nuorille eväitä yrittäjyyteen sekä kehittää nuorten tieto- ja viestintäteknologiataitoja ja siten parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan.

  Hankkeille, joiden tarkoitus on antaa nuorille työvälineitä ja taitoja muuttaa omaa elämäänsä, on nyt enemmän kysyntää kuin kenties koskaan aikaisemmin: nuorisotyöttömyys on kaksinkertaistunut EU-alueella talouskriisin alkamisen jälkeen.

  Nuori Yrittäjyys -järjestön ja Microsoftin yhteisresepti tilanteen parantamiseksi on vahvistaa nuorten yrittäjämäistä asennetta ja aktiivista toimintaa lisäämällä 16–25-vuotiaiden nuorten yrittäjyystietoa, yrittäjyyskokemuksia, työelämävalmiuksia ja oman talouden hallintaa sekä kehittää heidän teknologiataitojaan.

  Yhteistyö on osa Microsoftin maailmanlaajuista YouthSpark-ohjelmaa.

  “Yhteistyössä kumppaneidemme, eri järjestöjen ja yritysten kanssa, haluamme antaa miljoonille nuorille paremmat työvälineet tulevaisuutta varten sekä auttaa heitä ymmärtämään oma potentiaalinsa,” Microsoft Oy:n tietoyhteiskuntasuhdejohtaja Max Mickelsson summaa YouthSpark-ohjelman tavoitteita.

  Nuori Yrittäjyys ry:n toiminnanjohtaja Virpi Utriaisen mukaan Microsoft-yhteistyö tavoittaa Suomessa tuhansia nuoria.

  ”Haluamme sytyttää nuorissa kipinän vaikuttaa omaan tulevaisuuteen ja kokeilla omia ideoitaan. Haastamme nuoret taklaamaan teknologian avulla tämän päivän yhteiskunnallisia ongelmia ja samalla tuomme sovelluskehittämisen osaksi yrittäjyyttä. Microsoft-yhteistyö ulottuu muun muassa Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan ja NY 24h -innovaatioleireille. Tekeillä on myös oppimateriaali, joka edistää Z-sukupolven osaamista ja kilpailukykyä alan nopean kehityksen keskellä.”

  Urban Challenge@Turku näyttää millainen Turun pitäisi olla 2030

  Nuori Yrittäjyys ry:n ja Microsoftin yhteistyö julkistettiin tänään 19.4. Urban Challenge@Turku -tapahtuman yhteydessä. Turkulaisille korkeakouluopiskelijoille suunnatun monitieteisen innovaatioleirin tehtävänä oli kehittää kaupunkiympäristöön soveltuvia uusia palveluinnovaatioita ja toimintamalleja turkulaisten ja microsoftilaisten antamien haasteiden pohjalta.

  Nuori Yrittäjyys ry:n, Turun yliopiston, Turun kaupungin ja Microsoftin koolle kutsuma leiri yhdisti nuorten taidot ja uuden teknologian tuomat mahdollisuudet ratkaisuiksi, jotka eivät ainoastaan näytä suuntaa Turulle, mutta myös koko suomalaiselle yhteiskunnalle.

  ”Tämä tapahtuma on ollut hieno esimerkki siitä, mihin yhdessä pystymme ja millaisia rohkeita ajatuksia nuorissa piilee. Tulemme esittämään vastaavia haasteita lähitulevaisuudessa monessa muussakin yhteydessä ja on erittäin mielenkiintoista nähdä, millaisen innovaatiomeren läpi nuoret meitä kuljettavat tämän yhteistyön aikana”, Mickelsson pohtii.

  Microsoft työskentelee Nuori Yrittäjyys -järjestön kanssa 20:ssa Euroopan maassa tarjoamalla järjestölle ohjelmistoja, taloudellista tukea sekä vapaaehtoistyötä. Alkuviikosta kumppaneiden toimesta Tukholmassa järjestetty Innovative for Good -tapahtuma kokosi 80 sosiaalisesti verkostoitunutta eri alojen pohjoismaista nuorta yhteen. Osanottajista 20 tuli Suomesta. Tapahtuman pyrkimyksenä oli saattaa yhteen eri alojen mielipidejohtajia, joilla on uudenlaisia ajatuksia tämän päivän sosiaalisista ja taloudellisista haasteista. Tukholmassa käydyissä keskusteluissa nousi esille erityisesti nuorten huonot työllistymismahdollisuudet ja miten yrittäjyys ja teknologiataidot voisivat olla yksi ratkaisu tähän ongelmaan.

  Tutustu nuorten Urban Challenge @ Turku -tapahtumassa kehittämiin ideoihin Nuori Yrittäjyys ry:n sivuilla.

   

  Lisätätietoja:

  Virpi Utriainen, Nuori yrittäjyys ry, toiminnanjohtaja, p. 040 701 3038, virpi@nuoriyrittajyys.fi

  Max Mickelsson, Microsoft Oy, tietoyhteiskuntasuhdejohtaja, p. 050 499 9776, maxmick@microsoft.com

   

  Microsoft

  Vuonna 1975 perustettu Microsoft on maailman johtava ohjelmistotuotteiden, -ratkaisujen ja -palveluiden toimittaja, joka auttaa yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia uusilla innovatiivisilla tavoilla. Suomessa Microsoftin palveluksessa työskentelee 280 henkilöä, joiden visiona on yhdessä yli 3000 yhteistyökumppanin kanssa auttaa asiakasta menestymään Microsoftin ratkaisujen avulla. Maailmanlaajuisesti Microsoftilla on noin 94 000 työntekijää yhteensä 112 maassa. Heinäkuussa 2012 päättyneenä tilivuonna Microsoftin liikevaihto oli 73,72 miljardia US dollaria.

  Nuori Yrittäjyys ry

  Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta tukevia opinto-ohjelmia 7–25 -vuotiaille nuorille koulujen ja oppilaitosten kautta. NY Yrittäjyyskasvatuksen polku on kymmenen opinto-ohjelman kokonaisuus, joka tarjoaa käytännönläheisiä yhteistyömuotoja nuorten yrittäjyysasenteen, työelämävalmiuksien sekä oman talouden hallinnan vahvistamiseen. Tekemällä oppimiseen perustuva toiminta vahvistaa myös konkreettisesti nuorten ja elinkeinoelämän yhteistyötä. Lukuvuonna 2011–2012 NY-ohjelmiin osallistui 10 395 lasta ja nuorta. NY on voittoa tavoittelematon yhdistys, ja se kuuluu kansainväliseen kattojärjestöön Junior Achievement Worldwideen. Suomessa toiminta alkoi vuonna 1995.