September, 2012

 • Windows Server 2012 on pilvessä syntynyt

  Lehdistötiedote 4.9.2012, julkaisuvapaa klo 18:00

  Odotettu palvelinten käyttöjärjestelmäuutuus on nyt kaikkien saatavilla. Microsoft julkisti tänään Windows Server 2012:n virtuaalilanseerauksella ympäri maailman. Uusi käyttöjärjestelmä on ollut erittäin kunnianhimoinen uudistus, joka tekee Windows Server 2012:sta pilvipalvelujen hyödyntämisen kulmakiven.

  Uusi käyttöjärjestelmä tarjoaa käyttäjäorganisaatioille laajan valikoiman pilviaikakauden ominaisuuksia ja mahdollistaa oman infrastruktuurin kattavan yksityisen ja hybridipilven rakentamisen. Palveluntarjoajille Windows Server 2012 puolestaan mahdollistaa joustavamman ja kilpailukykyisemmän pilvipalvelualustan toteuttamisen kustannustehokkaasti ja toimintavarmasti.

  Microsoftin -palvelinliiketoimintajohtaja Juha Karppisen mukaan Windows Server 2012 mahdollistaa virtuaalikoneiden siirron alustalta toiselle pelkän tietoliikenneyhteyden yli.

  ”Yhdessä Windows Azuren ja System Centerin kanssa Windows Server 2012 on lyömätön yhdistelmä. Sen virtuaaliset verkkoteknologiat tarjoavat aiempaa tehokkaammat välineet vikasietoisten virtuaalisten verkkojen, tietoliikenneyhteyksien ja kytkimien hallintaan ja konfigurointiin. Nämä ominaisuudet ovat täysin automatisoidun pilvipalvelualustan ja luotettavan toiminnan sekä resurssien optimoinnin kannalta tärkeitä.”

  Dynaaminen muistinkäsittely, tiedon deduplikointi ja virtuaaliset tallennusverkot sekä tiedon varmentaminen pilveen ovat myös uuden Windows Server 2012:n sisäänrakennettuja ominaisuuksia. Kaikkinensa uudessa käyttöjärjestelmässä on satoja uusia ominaisuuksia edeltäjäänsä verrattuna.

  ”Kustannusmielessä Windows Server 2012 on myös kannattava investointi, sillä se mahdollistaa palvelukeskuksen rakentamisen edullisemmin ja sen avulla saa IT-infrastruktuurista enemmän tehoja irti”, Karppinen jatkaa.

  Tieto ensimmäisten käyttöönottajien joukossa

  Windows Server 2012 on saanut erittäin kiinnostuneen vastaanoton suomalaisten ICT-palvelutarjoajien keskuudessa. Esimerkiksi Tieto kehittää uusia yksityisiä pilvipalveluita asiakkaiden toiminnan tuottavuuden parantamiseksi pohjautuen Windows Server 2012:een.

  Myöhemmin tänä vuonna julkistettavissa uuden sukupolven palveluissa Tieto tulee hyödyntämään uusia Windows Server 2012 –ominaisuuksia. Tiedon tuottavuuspilvestä asiakkaat saavat joustavia, luotettavia, kustannustehokkaita ja korkeat tietoturvavaatimukset täyttäviä palveluja, kertoo Tiedon kehitysohjelmasta vastaava Sari Aumo. Palvelut tuotetaan jaetulta alustalta asiakaskohtaisesti eriytetyissä yksityisissä pilvissä.

  ”Windows Server 2012 on mukana mahdollistamassa joustavien pilvivaihtoehtojen tuottamisen asiakkaillemme. Yksityisten pilvipalveluiden kysyntä kasvaa, ja Tieto haluaa palveluntuottajana tarjota kullekin asiakkaalle sopivinta palvelumallia”, sanoo puolestaan sovellusalustaratkaisuista vastaava johtaja Jyrki Oksala Tiedosta.

  Windows Server 2012 pähkinänkuoressa:

  Enemmän kuin pelkkää virtualisointia
  Hyper-V live migration koneelta koneelle pelkän tietoliikenne-yhteyden yli, Network Virtualization -virtualiset verkot ja konfiguraatiot, virtualikytkimet, verkkoliityntöjen vikasietoisuus, virtuaaliset tallennusverkot, resurssien optimointi ja dynaaminen muistinkäsittely sekä datan deduplikointi mahdollistavat entistä kustannustehokkaampien ja virtuaalialustojen hyödyntämisen.

  Katkoton käytettävyys
  Kehittyneet klusterointi- ja verkkoteknologiaratkaisut luovat uusia mahdollisuuksia rakentaa katkotonta ja joustavaa palvelutuotantoa.

  Skaalautuva pilvialusta
  Windows Server 2012 on skaalautuva ja elastinen sovellusalusta, joka mahdollistaa hybridipilviarkkitehtuurin todellisen hyödyntämisen, jossa virtuaalikoneita voi viiveettä siirtää palvelimien, tallennusjärjestelmien ja eri konesalien välillä.

  Joustavat työskentelytavat
  Windows Server 2012 mahdollistaa käyttäjille joustavan pääsyn palveluihin, kuten esimerkiksi etäkäyttö ja virtuaalityöasemat, kuitenkin turvallisesti ja suojatusti.

  Katso lisää aiheesta: www.microsoft.com/en-us/server-cloud/new.aspx

  Lisätietoja:

  Lisätietoja Windows Server 2012:sta ja pilvikäyttöjärjestelmästä täällä ja Microsoft Blogista.

  Seuraa keskustelua Twitterissä #WinServer.

  Seuraa suoraa lähetystä virtuaalisesta lanseeraustilaisuudesta täällä. Myöhemmin löydät samasta osoitteesta tallenteen tilaisuudesta.

  Juha Karppinen, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy, juha.karppinen@microsoft.com, puh. 050 379 9637

  Jyrki Oksala, sovellusalustaratkaisuista vastaava johtaja, Tieto, jyrki.oksala@tieto.com, puh. 040 746 8584

  Microsoft
  Vuonna 1975 perustettu Microsoft on maailman johtava ohjelmistotuotteiden, -ratkaisujen ja -palveluiden toimittaja, joka auttaa yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia uusilla innovatiivisilla tavoilla. Suomessa Microsoftin palveluksessa työskentelee 280 henkilöä, joiden visiona on yhdessä yli 3000 yhteistyökumppanin kanssa auttaa asiakasta menestymään Microsoftin ratkaisujen avulla. Maailmanlaajuisesti Microsoftilla on noin 94 000 työntekijää yhteensä 112 maassa. Heinäkuussa 2012 päättyneenä tilivuonna Microsoftin liikevaihto oli 73,72 miljardia US dollaria.

 • Suomi on etätyön edelläkävijä – perjantaina 21.9. vietetään Kansallista etätyöpäivää

  TIEDOTE 20.9.2012



  Suomen ympäristökeskus ja Microsoft Oy kumppaneineen järjestävät jo toista kertaa Kansallisen etätyöpäivän perjantaina 21.9.2012. Kampanjan tavoitteena on edistää joustavien työtapojen käyttöönottoa. Tämän vuoden teemana on etätyön pelisäännöt ja luottamus. Kampanja on osa Liikkujan viikkoa.

  Kampanjan suojelijan, työministeri Lauri Ihalaisen mielestä etätyön mahdollisuudet kannattaa hyödyntää työelämän kehittämisessä. "Kilpailukykyiset ja tuottavat yritykset paitsi luovat uusia työpaikkoja ovat myös ketteriä ja vastaanottavaisia henkilöstön tarpeille. Etätyö voi olla yksi työhyvinvointia ja työssäviihtymistä edistävistä asioista", Ihalainen sanoo.

  Tavoitteena luottamuksen ja yhteistyön syventäminen

  Työ- ja elinkeinoministeriön tavoitteena on tehdä suomalaisesta työelämästä Euroopan parasta vuoteen 2020 mennessä. Ihalaisen mielestä työelämäämme pitää kehittää joustavin uudistuksin siihen suuntaan, että vahvistetaan mahdollisimman monen ihmisen halua ja kykyä jatkaa työelämässä riittävän kauan motivoituneina.

  "Se tarkoittaa luottamuksen ja yhteistyön syventämistä, innovoinnin ja tuloksellisuuden vahvistamista, osaavan työvoiman sekä ihmisten ja työyhteisöjen terveyden ja hyvinvoinnin varmistamista. Kansallisen etätyöpäivän myötä haastan kaikki keskustelemaan työn tekemisen eri muodoista ja työhyvinvoinnin lisäämisestä omalla työpaikalla", Ihalainen kannustaa.

  Eurooppalainen tutkimus: 45 % suomalaisista tekee osan työstä työpaikan ulkopuolella

  Tuoreen, Eurofoundin julkaiseman eurooppalaisen työolotutkimuksen mukaan Suomi on joustavan työn kärkimaa Euroopassa. Neljännes kaikista eurooppalaisista ja jopa 45 prosenttia suomalaisista nimettiin "e-nomadeiksi", tietoteknisen ajan paimentolaisiksi, jotka tekevät osan työstään joustavasti työpaikan ulkopuolella kuten asiakkaan tiloissa, kulkuvälineissä ja kotona. Työterveyslaitoksen vielä julkaisemattoman Työ ja Terveys 2012 -tutkimuksen mukaan kotoa tai mökiltä käsin tehtävää etätyötä tekee suomalaisista palkansaajista noin 14 %.

   Etätyöntekijät ovat työyhteisönsä uudistajia ja kehittäjiä

  Eurooppalaisen työolotutkimuksen mukaan etätyöntekijät ovat työyhteisön toimintatapojen uudistajia ja kehittäjiä. Tutkimuksen mukaan etätyöntekijät kertovat huomattavan usein osallistuvansa työn kehittämiseen työpaikoillaan. Kaikissa tutkituissa maissa etätyöntekijöistä useampi kuin kaksi kolmesta on mukana työn aktiivisessa kehittämisessä. Suomi erottuu eurooppalaisessa vertailussa sekä hyvässä että pahassa. Yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa Suomessa tehdään verrokkimaista eniten etätyötä. Myönteinen tulos on, että Suomen etätyöntekijöillä aikataulupaineet ja työstressi eivät kohonneet kotona työskentelyn seurauksena yhtä korkeiksi kuin muualla Euroopassa.

  Toisaalta suomalaiset etätyöntekijät saavat eurooppalaisia kollegoita niukemmin palautetta esimiehiltään, ja he ovat myös muita skeptisempiä työpaikan ilmapiirin kotoisuutta arvioivissa vastauksissaan.  Tutkijoiden mukaan selitys saattaa piillä siinä, että Suomessa pääosa kotona tehtävästä työstä on luonteeltaan ylityötä eikä tavanomaista työaikaa korvaavaa etätyötä.

  "Organisaatioiden tulisikin huolehtia siitä, ettei ylitöitä ja työtehtäviä kerry liikaa. Tämä koskee kaikkia työpaikkoja, oli etätyö virallisena käytäntönä tai ei, sillä kotona työskentely on usein sääntelemätöntä ja luonteeltaan piiloista ylityötä", etätyö yleisyyttä Euroopassa tutkinut yliopiston lehtori Satu Ojala Tampereen yliopistosta sanoo.

  Microsoftin viime vuonna teettämän Euroopanlaajuisen kyselyn mukaan etäyön kehitystä viivästyttävät erityisesti teknologian hidas omaksuminen sekä jäykkyys yrityskulttuurissa. Suomessa 83 % kyselyyn vastanneista työnantajista sallii jo etätyönteon. Kun tätä verrataan työntekijöiden näkemyksiin, asia näyttää erilaiselta​​: vain 71 % kyselyyn vastanneista palkansaajista sanoo heillä olevan mahdollisuus tehdä etätyötä, ja 46 % sanoo saaneensa kirjatut ohjeet etätyökäytännöistä.

  ”Joustavan työn hyödyt saavutetaan parhaiten, jos työn tavoitteet on selvästi määritelty ja organisaation johto rohkaistuu sen myötä vapauttamaan tietotyötä ajan ja paikan kahleista. Tärkeää on, että esimiehet luottavat työntekijöihin ja työntekijöillä on riittävät työn- ja elämänhallinnan valmiudet aiempaa vapaammassa työympäristössä - luottamukseen perustuvaa yrityskulttuuria ei rakenneta ilman esimerkkiä. Yritysjohtajat ovat tässä avainasemassa luomassa etätyölle suotuisaa ympäristöä. Nykyaikaisilla työvälineillä ja uusilla pelisäännöillä voidaan selvästi lisätä joustavuutta ja kokemustatyö- ja perhe-elämän tasapainosta. Kokemuksemme mukaan myös sitoutuminen kasvaa, eikä tuottavuus ainakaan laske”, kertoo Microsoft Oy:n henkilöstöjohtaja Tytti Bergman.

  Kansallinen etätyöhakemisto – viestintää yli organisaatiorajojen

  Etätyön mahdollistavien viestintävälineiden käyttö rajoittuu usein organisaatioiden sisäiseen viestintään. Microsoftin aloitteesta Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE ry on aloittanut kansallisen etätyöhakemisto -hankkeen, jonka tarkoituksena on koota eri organisaatioiden etätyövälineiden osoitetiedot keskitettyyn hakemistoon. Hakemistosta voi jatkossa löytää helposti ne organisaatiot, joiden kanssa kommunikointi onnistuu modernien viestintävälineiden avulla. Hanke valmistuu vuoden 2012 loppun mennessä.

  Kotona työskentely vähentää paljon liikkuvien työntekijöiden liikkumista

  Liikenneviraston tuoreen henkilöliikennetutkimuksen mukaan kokopäiväinen etätyö vähentää kyseisen päivän liikkumista: etätyöpäivän tehneet ovat tutkimuksen mukaan liikkuneet keskimäärin 35,7 kilometriä kyseisenä päivänä, kun muilla työllisillä kilometrimäärä on noin 20 kilometriä enemmän.  Etätyö on kuitenkin paljon liikkuvan ihmisen valinta, sillä keskimäärin etätyöntekijät tekevät paitsi pidempää työmatkaa, myös enemmän työasiamatkoja sekä vapaa-ajan matkoja.

  "Kun muuten liikutaan paljon, näyttää siltä, että etätyöpäivänä ollaan mieluummin paikallaan", tutkija Ville Helminen Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

  Lisätietoja:
  www.etätyöpäivä.fi, Etätyöpäivä Facebookissa, Twitter @etätyöpäivä

  Ajatuksia etätyöstä - videot:

  Etätyö Euroopassa ja Suomessa
  Yliopiston lehtori Satu Ojala, Tampereen yliopisto, puh. 050 318 6176
  erikoistutkija Virpi Ruohomäki, Työterveyslaitos, puh. 046 851 3770

  Etätyö ja liikenne
  Tutkija Ville Helminen, Suomen ympäristökeskus, puh. 0400 148 845

  Kansallinen etätyöhakemisto:
  Toiminnajohtaja Kirsti Timperi, TIEKE puh. +358 40 505 2235

  Kansallinen etätyöpäivä
  Tietoyhteiskuntasuhteiden johtaja Max Mickelsson, Microsoft Oy, puh.  050 4999 776
  Kampanjavastaava Ulla Ala-Ketola, Suomen ympäristökeskus, puh. 040 740 1656

  Tutkimustuloksia:

  Kansallinen etätyöpäivä
  Suomen ensimmäistä etätyöpäivää vietettiin 16. syyskuuta 2011. Kampanja kannustaa työntekijöitä ja ammatinharjoittajia työskentelemään yhä useammin joustavasti eri paikoista. Työnantajia rohkaistaan tarjoamaan työtekijöille mahdollisuus kokeilla etätyötä kansallisena etätyöpäivänä. Etätyöpäivä tähtää näkemysten ja asenteiden muutokseen sekä etätyön positiivisten vaikutusten tunnistamiseen. Etätyöpäivää vietetään Liikkujan viikolla. Etätyöpäivän viralliset kumppanit ovat Suomen ympäristökeskus ja Microsoft Oy. Tänä vuonna kampanjassa mukana yhteistyökumppaneina myös Fujitsu, TeliaSonera ja Tieto. 

  Suomen ympäristökeskus
  Suomen ympäristökeskus SYKE on tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka tutkii ympäristön muutoksiin liittyviä ilmiöitä ja kehittää ratkaisuja muutosten hallintaan. Suomen ympäristökeskuksen osaaminen perustuu pitkäaikaiseen ympäristön seurantaan, monipuoliseen tutkimustietoon sekä vankkaan asiantuntemukseen. 

  Microsoft
  Vuonna 1975 perustettu Microsoft on maailman johtava ohjelmistotuotteiden, -ratkaisujen ja -palveluiden toimittaja, joka auttaa yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia uusilla innovatiivisilla tavoilla. Suomessa Microsoftin palveluksessa työskentelee 280 henkilöä, joiden visiona on yhdessä yli 3000 yhteistyökumppanin kanssa auttaa asiakasta menestymään Microsoftin ratkaisujen avulla. Maailmanlaajuisesti Microsoftilla on noin 94 000 työntekijää yhteensä 112 maassa. Heinäkuussa 2012 päättyneenä tilivuonna Microsoftin liikevaihto oli 73,72 miljardia US dollaria.


  ETÄTYÖPÄIVÄNÄ 21.9.2012 TAPAHTUU

  Etätyölaboratorio, Helsingissä Kirjasto 10:ssä (Elielinaukio 2 G) klo 12–18

  Tutustu uusimpiin etätyön välineisiin ja tule keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa! Paikan päällä voit osallistua myös Nokia Lumia 610 -puhelimen arvontaan.

  Demopisteessä esittelyssä uusimmat etätyön välineet - tule ja kokeile!

  • klo 12.00 – 12.15        Ajanhallinta ja apuvälineet
  • klo 13.00 – 13.15        Videoneuvottelut
  • klo 14.00 – 14.15        Yhdessä työskentely
  • klo 15.00 – 15.15        Ajanhallinta ja apuvälineet
  • klo 16.00 – 16.15        Videoneuvottelut
  • klo 17.00 – 17.15        Yhdessä työskentely

   Microsoft Oy:n toimitilat Espoon Keilarannassa tyhjät.

 • Kansallinen etätyöpäivä houkutteli lähes kaksi kertaa enemmän osallistujia kuin viime vuonna

  Tiedote 21.9.2012

  17 300 ihmistä teki tänään perjantaina 21.9. etätöitä Suomen ympäristökeskuksen ja Microsoftin järjestämän Kansallinen etätyöpäivä -kampanjan kannustamana. Kampanjaan ilmoittautui mukaan 267 yritystä, julkishallinnon organisaatiota, yhdistystä ja järjestöä.

  Etätyöpäivä-kampanjan ansiosta perjantaina jäi Suomessa kulkematta yli 14 kertaa maapallon ympärysmitta työmatkoja eli 568 327 kilometriä, ruuhkiin ja aamutoimiin käytettiin 26 883 tuntia vähemmän kuin normaalisti ja taivaalle jäi päästämättä 89 tonnia hiilidioksidipäästöjä.

  Jos sama määrä ihmisiä tekisi etätyötä joka työviikon perjantait, Suomessa säästettäisiin vuosittain yli 27 miljoonaa työmatkakilometriä, noin 1,3 miljoonaa tuntia ja hiilidioksidipäästöt putoaisivat 4272 tonnia.

  Kampanjan järjestäjät pitävät tulosta rohkaisevana. ”Kampanjan saama suosio kertoo siitä, että luottamukseen perustuvaa työkulttuuria halutaan kehittää. Tulokset osoittavat myös, että ympäristönsuojelu, työelämän kehittäminen ja hyvinvointi eivät sulje toisiaan pois”, kampanjavastaavat Ulla Ala-Ketola Suomen ympäristökeskuksesta ja Terhi Jaakkola Microsoftista sanovat. Tämän vuoden kampanjan teema on etätyön pelisäännöt ja luottamus.


  Lisätietoja
  www.etatyopaiva.fi
  Kampanjavastaava Ulla Ala-Ketola, Suomen ympäristökeskus, puh. 040 740 1656, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  Kampanjavastaava Terhi Jaakkola, Microsoft Oy, puh. +358 50 5359 169, etunimi.sukunimi@microsoft.com


  Kansallinen etätyöpäivä

  Suomen ensimmäistä etätyöpäivää vietettiin 16. syyskuuta 2011. Kampanja kannustaa työntekijöitä ja ammatinharjoittajia työskentelemään yhä useammin joustavasti eri paikoista. Työnantajia rohkaistaan tarjoamaan työtekijöille mahdollisuus kokeilla etätyötä kansallisena etätyöpäivänä. Etätyöpäivä tähtää näkemysten ja asenteiden muutokseen sekä etätyön positiivisten vaikutusten tunnistamiseen. Etätyöpäivää vietetään Liikkujan viikolla. Etätyöpäivän viralliset kumppanit ovat Suomen ympäristökeskus ja Microsoft Oy. Tänä vuonna kampanjassa mukana yhteistyökumppaneina myös Fujitsu, TeliaSonera ja Tieto.
   

  Suomen ympäristökeskus
  Suomen ympäristökeskus SYKE on tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka tutkii ympäristön muutoksiin liittyviä ilmiöitä ja kehittää ratkaisuja muutosten hallintaan. Suomen ympäristökeskuksen osaaminen perustuu pitkäaikaiseen ympäristön seurantaan, monipuoliseen tutkimustietoon sekä vankkaan asiantuntemukseen.
   

  Microsoft
  Vuonna 1975 perustettu Microsoft on maailman johtava ohjelmistotuotteiden, -ratkaisujen ja -palveluiden toimittaja, joka auttaa yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia uusilla innovatiivisilla tavoilla. Suomessa Microsoftin palveluksessa työskentelee 280 henkilöä, joiden visiona on yhdessä yli 3000 yhteistyökumppanin kanssa auttaa asiakasta menestymään Microsoftin ratkaisujen avulla. Maailmanlaajuisesti Microsoftilla on noin 94 000 työntekijää yhteensä 112 maassa. Heinäkuussa 2012 päättyneenä tilivuonna Microsoftin liikevaihto oli 73,72 miljardia US dollaria.