August, 2012

 • Linnanmäki tehostaa asiakaspalvelua ja myyntiä pilvipohjaisella asiakkuudenhallintajärjestelmällä

  Linnanmäki päätti parantaa asiakashallintaansa ja myyntiprosessiaan CRM-järjestelmän avulla. Huvipuistossa otettiin vastikään käyttöön pilvipohjainen Microsoft Dynamics -asiakkuudenhallintajärjestelmä, jossa kaikki yritysasiakastiedot ovat koko myyntiorganisaation ulottuvilla käyttäjien työskentelypaikasta riippumatta. Linnanmäki on hyvä esimerkki CRM-järjestelmien käytön laajenemisesta Suomessa. Tämä käy ilmi MarketVision tuoreesta tutkimuksesta, jossa selvitettiin CRM-järjestelmien hyödyntämistä ja trendejä yli sadassa suomalaisyrityksessä.

  Linnanmäki päätti vuoden vaihteessa tehostaa liiketoimintaansa CRM-järjestelmän avulla, kun perinteiset työkalut eivät enää riittäneet huvipuiston tarjous- ja tilauskantojen ja yritysasiakkuuksien seurantaan. Myös moneen eri järjestelmään pirstaloituneet tiedot haluttiin koota samaan paikkaan. ”CRM-järjestelmän avulla halusimme parantaa asiakaspalveluamme, tehostaa myyntiä sekä kehittää toiminnan ohjausta tukevaa raportointia", kertoo Linnanmäen yritysmyynnin osastopäällikkö Mari Tuomikoski.

  CRM-järjestelmäksi valikoitui pilvipohjainen Microsoft Dynamics CRM 2011 Online. Vaakakupissa painoivat muun muassa järjestelmän käytettävyys ja joustavuus. "Kun halusimme lisätä vauhtia, halusimme myös järjestelmän, joka pysyy vauhdissa mukana. Dynamics Online on siinä mielessä huikea, että se on hyvin räätälöitävissä ja pystymme muokkaamaan sitä itse. Lisäksi se on looginen, helposti käytettävä. Myös järjestelmän pilvipohjaisuus on mielestäni modernia tätä päivää", Tuomikoski perustelee.

  ”Hyödyt näkyvät jo Linnanmäen yritysasiakkaiden tyytyväisyytenä”

  Linnanmäen CRM-projekti toteutettiin avaimet käteen -periaatteella kuukaudessa. "Järjestelmää varten ei tarvinnut tehdä erillisiä palvelin- tai muita laitehankintoja, sillä järjestelmä otettiin käyttöön pilvestä. Pilvipalveluna toteutettu CRM on nopea ja helppo ratkaisu, sillä siinä pääsee heti konkreettisesti järjestelmän hyötyihin kiinni", kertoo kokonaisuuden Linnanmäelle toimittanut Codebakers Oy:n projektipäällikkö Toni Urpi.

  Huvipuistossa ollaan tyytyväisiä hankintaan. "Nyt pystymme seuraamaan asiakkuuksia ja omaa tekemistämme uudella tavalla. Raportoinnin avulla näemme selkeästi missä mennään, millä teholla ja millaisin toimenpitein. Lisäksi jokainen myyjä pystyy suunnittelemaan ja aikatauluttamaan omaa asiakastyötään päivittäin kasvavan asiakashistorian pohjalta. Tämä kaikki näkyy myös asiakastyytyväisyydessä", Tuomikoski kiittelee.

  Myös Codebakers Oy:n Toni Urpi näkee ratkaisun selkeät hyödyt. "Tiedot ovat ajan tasalla ja yhdessä järjestelmässä. Outlook-sähköpostiin integroinnin ansiosta yhteydenpitohistoria asiakkaisiin on tallella ja tilojen vuokraus sekä tarjoukset hoituvat suoraan Outlookissa. CRM-järjestelmällä helpotetaan Linnanmäen myyjien käytännön työtä."

  CRM:n käyttö monipuolistuu Suomessa MarketVision mukaan

  CRM-järjestelmää käytetään useissa suomalaisyrityksissä eritoten myyntiprosessien tukemisessa ja avainasiakashallinnassa. Käyttö on kaiken aikaa laajenemassa. Yritykset suunnittelevat lisäävänsä järjestelmän toiminnallisuuksia ja käyttäjämäärien uskotaan kasvavan. Tämä ilmenee MarketVision tuoreesta tutkimuksesta, jossa selvitettiin CRM-järjestelmien hyödyntämistä ja trendien vaikutusta asiakkuudenhallintaan suomalaisyrityksissä*. CRM-järjestelmä oli käytössä jopa 75 %:ssa tutkimukseen vastanneista yrityksistä, joista valtaosa oli alle 500 hengen organisaatioita.

  Tulosten mukaan suomalaisyritykset arvostavat CRM-järjestelmässä eniten loppukäyttäjäystävällisyyttä sekä integroitavuutta muihin yrityksen järjestelmiin. Mukana olleista yrityksistä runsas 30 % oli hankkinut tai aikeissa hankkia Microsoft Dynamics CRM-järjestelmän. Järjestelmän pilvipohjainen Online-versio on noussut suosiossaan perinteisen version rinnalle ja pilvipalvelujen yleistyessä sen osuuden CRM-markkinoilla odotetaan kasvavan.

  *Marketivision: ”CRM-järjestelmien hyödyntäminen Suomessa” (6/2012). Tutkimukseen haastateltiin puhelimitse 102 eri organisaatioiden edustajaa ajalla 11.1.–1.3.2012. Vastaajat olivat eri toimialoilta ja edustivat pääosin myyntiä ja markkinointia. Valtaosa haastatelluista oli alle 500 hengen organisaatioista. Tutkimukseen haastateltiin vain sellaisia organisaatioita, joilla oli joko käytössä, käyttöönottovaiheessa tai suunnitteilla CRM-järjestelmä.

  Lisätietoja:

  Microsoft Oy
  Jaakko Karhumaa, Dynamics-liiketoiminnan johtaja, jaakko.karhumaa@microsoft.com, p. 040 444 2366

  Lasten Päivän Säätiö
  Mari Tuomikoski, yritysmyynnin osastopäällikkö, mari.tuomikoski@linnanmaki.fi, p. 050 371 6590

  Codebakers
  Toni Urpi, projektipäällikkö, toni.urpi@codebakers.fi, p. 050 360 4781

  Microsoft
  Vuonna 1975 perustettu Microsoft on maailman johtava ohjelmistotuotteiden, -ratkaisujen ja -palveluiden toimittaja, joka auttaa yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia uusilla innovatiivisilla tavoilla. Suomessa Microsoftin palveluksessa työskentelee 280 henkilöä, joiden visiona on yhdessä yli 3000 yhteistyökumppanin kanssa auttaa asiakasta menestymään Microsoftin ratkaisujen avulla. Maailmanlaajuisesti Microsoftilla on noin 94 000 työntekijää yhteensä 112 maassa. Heinäkuussa 2012 päättyneenä tilivuonna Microsoftin liikevaihto oli 74,3 miljardia US dollaria.

 • Merkitse kalenteriin – Kansallista etätyöpäivää vietetään jälleen perjantaina 21.9.

  Lehdistötiedote 30.8.2012

  Syyskuussa 2011 yli 10 000 suomalaista teki historiaa tekemällä etätöitä Suomen ympäristökeskuksen ja Microsoftin järjestämässä kampanjassa. Tänä vuonna etätyöpäivää vietetään perjantaina 21.9. Olethan sinä ja työpaikkasi silloin mukana? 

  Kansallinen etätyöpäivä on osa Liikkujan viikon tapahtumia. Kampanjan teemana ovat etätyön pelisäännöt ja luottamus. Etätyöpäivän suojelijana toimii työministeri Lauri Ihalainen.

  Etätyö voi olla työpaikoilla työntekoa joustavoittava ja työhyvinvointia lisäävä mahdollisuus. Haastan kaikki keskustelemaan työn tekemisen eri muodoista ja työhyvinvoinnin lisäämisestä omalla työpaikalla", toteaa työministeri Lauri Ihalainen.

  Kampanja tuo esiin etätyön monet hyödyt

  Vuoden 2011 kampanjasta tehdyn kyselyn perusteella Kansalliseen etätyöpäivään osallistuneet yritykset ovat kokeneet ajasta ja paikasta riippumattoman työn lisäävän tuloksellisuutta, parantavan työssä jaksamista ja luovan työpaikoille myönteistä ilmapiiriä. Lisäksi työntekijät arvostavat työrauhaa, ajansäästöä ja mahdollisuutta rytmittää työ omien tarpeiden mukaan.

  ”Etätyö pitää mieltää yhdeksi ihan tavalliseksi työskentelytavaksi. Asiantuntijaorganisaatiossa se on erittäin kannatettavaa: etätyössä pystyy keskittymään ja työ on usein toimistossa tehtyä työtä tehokkaampaa”, kertoo yksi kampanjakyselyyn vastanneista.

  Microsoftin keväällä 2012 julkistaman tutkimuksen mukaan etätyö yleistyy Euroopassa, mutta teknologian hidas omaksuminen sekä jäykkyys yrityskulttuurissa viivästyttävät kehitystä.

  Viime syksynä kampanjaan osallistui yli 10 000 suomalaista ja lähes 200 organisaatiota. Tämän vuoden Kansalliseen etätyöpäivään on tähän päivään mennessä jo ilmoittautunut tuhansia yksittäisiä kansalaisia sekä organisaatioita.

  Kansallisena etätyöpäivänä 21.9. järjestetään erilaisia tempauksia. Kansalaisilla on esimerkiksi mahdollisuus tutustua uusimpiin etätyötä mahdollistaviin teknologioihin Helsingin kaupunginkirjaston Kirjasto 10:ssä järjestettävässä Etätyölaboratoriossa.

  Ilmoittaudu mukaan Kansalliseen etätyöpäivään ja laske paljonko voit säästää sekä aikaa että ympäristöä tekemällä etätöitä: www.etatyopaiva.fi

  Lisätietoja

  Kampanjavastaava Ulla Ala-Ketola, Suomen ympäristökeskus, puh. 040 740 1656, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

  Kampanjavastaava Terhi Jaakkola, Microsoft Oy, puh. +358 50 5359 169, etunimi.sukunimi@microsoft.com

  Suomen ympäristökeskus

  Suomen ympäristökeskus SYKE on tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka tutkii ympäristön muutoksiin liittyviä ilmiöitä ja kehittää ratkaisuja muutosten hallintaan. Suomen ympäristökeskuksen osaaminen perustuu pitkäaikaiseen ympäristön seurantaan, monipuoliseen tutkimustietoon sekä vankkaan asiantuntemukseen.

  Microsoft

  Vuonna 1975 perustettu Microsoft on maailman johtava ohjelmistotuotteiden, -ratkaisujen ja -palveluiden toimittaja, joka auttaa yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia uusilla innovatiivisilla tavoilla. Suomessa Microsoftin palveluksessa työskentelee 280 henkilöä, joiden visiona on yhdessä yli 3000 yhteistyökumppanin kanssa auttaa asiakasta menestymään Microsoftin ratkaisujen avulla. Maailmanlaajuisesti Microsoftilla on noin 94 000 työntekijää yhteensä 112 maassa. Heinäkuussa 2012 päättyneenä tilivuonna Microsoftin liikevaihto oli 73,72 miljardia US dollaria.