February, 2012

 • Tutkimus: Suomalaiset pk-yritykset hakevat IT:stä vauhtia selvitäkseen talouskriisin yli

  Lehdistötiedote 15.2.2012

  Lähes puolet suomalaisista pk-yrityksistä käyttää jo pilvipalveluita. Teknologian ja pilviratkaisujen uskotaan tuovan konkreettista apua ja jopa ratkaisevan menestyksen taloudellisesti vaikeina aikoina.

  Microsoft tutki pk-yritysten kasvuodotuksia ja suhtautumista pilvipalveluihin teettämällä kyselytutkimuksen 21 Euroopan maassa*. 

  Pk-yrittäjät: Pilvipalvelut lisäävät toiminnan joustavuutta

  Suomalaisista pk-yrityksistä 44 % ilmoittaa käyttävänsä pilvipalveluita liiketoiminnassaan. Suomalaisista suuryrityksistä pilvipalveluja käyttää 64 % **. Yritykset kertovat saavansa niistä konkreettisia hyötyjä: 52 % sanoo liikeasioiden olevan joustavampaa, 39 % kertoo niiden säästävän kuluja ja 18 % sanoo, että ne ovat tehneet yrityksestä innovatiivisemman. Suomalaiset pk-yrittäjät arvioivat olevansa vahvoilla it-teknologian suhteen. Ainoastaan 15 % uskoo muiden Euroopan maiden pk-yritysten tietävän enemmän tietotekniikasta.

  Valtaosa vastaajista katsoo tietotekniikalla olevan tärkeä rooli liiketoiminnassaan. Yli kaksi vastaajaa kolmesta (67 %) on sitä mieltä, että tietotekniikan rooli talouskriisistä selviämiseen on keskeinen. Yhtä moni (67 %) sanoo tietotekniikan jopa ratkaisevan sen, menestyykö heidän liiketoimintansa vai pelkästään selviytyy.

  ”Meidän yrityksellemme pilvipalvelut ovat tuottaneet konkreettisia hyötyjä toiminnan tehostumisena. Olemme ottaneet käyttöön Microsoft Office 365 -ohjelmistot palveluna Elisalta. Nyt asentajamme voivat työstää asiakirjat saman tien kuntoon suoraan työmaalla, eikä heidän tarvitse käydä toimistolla keikkojen lomassa”, espoolaisen Sähköpalvelu Stirkkinen Oy:n toimitusjohtaja Esko Stirkkinen kertoo.

  Pilvi on mukautuva, mutta tietoturvasta on vielä turhia ennakkoluuloja

  ”Pk-yritykset voivat ottaa pilvipalveluna vikkelästi käyttöön uusimmat sovellukset ja siten nostaa järjestelmiensä kyvykkyydet suuryritysten tasolle ja parantaa kilpailuedellytyksiään. Vaadittavat alkuinvestoinnit ovat pienet, ja pilvipalvelut mukautuvat nopeasti ja joustavasti pk-yritysten muutoksiin ja kasvutarpeisiin”, tiivistää Microsoftin pk-yrityksistä vastaava johtaja Markku Pulkkinen pilvipalveluiden hyötyjä.

  ”Pilvipalvelujen avulla pienetkin yritykset pääsevät hyödyntämään suuryritysten käytössä olevia teknologioita. Pk-yrityksille joustavuus on tärkeää, ja uusien ratkaisujen ansiosta työtä on mahdollista tehdä ajasta ja paikasta riippumatta. Samat sovellukset ovat käytössä niin mobiililaitteelta kuin omalta työkoneeltakin. Office-ohjelmilla tehtyjä tiedostoja voi työstää suoraan matkapuhelimelta ja ne voi jakaa Sharepointin avulla”, Elisan IT-liiketoiminnasta vastaava johtaja Satu Kiiskinen toteaa. 

  Tietoturvauhat kuitenkin huolestuttavat pk-yrittäjiä jonkin verran. 28 % pk-yrittäjistä arvioi, että pilvessä sijaitsevat tiedot eivät ole turvassa ja 82 % haluaa tietää missä heidän tietonsa sijaitsee. ”Ennakkoluulojen vahvuus yllättää, sillä itse asiassa pilvipalvelut mahdollistavat paremman tietoturvatason kuin mitä moni pk-yritys muuten voisi saavuttaa. Meillä riittää vielä tekemistä tämän asian kirkastamisessa, erityisesti pienissä yrityksissä”, sanoo Markku Pulkkinen.

  AVAINLUKUJA: Pk-yritykset ja pilvi

  • EU:ssa on lähes 20,8 miljoonaa pk-yritystä. Näistä 19,1 miljoonaa, eli 92,1 % kaikista EU:n yrityksistä, ovat alle kymmenen hengen yrityksiä. (Euroopan komission vuosiraportti Euroopan pk-yrityksistä, 2010)
  • Pk-yritykset vastasivat yli kahdesta kolmasosasta (8,7 miljoonaa) kaikista yksityisen sektorin työllistymismahdollisuuksista EU:ssa
  • Suomessa on 262 548 yritystä, (pl. maa-, metsä- ja kalatalous). Niistä alle 10 työntekijän yrityksiä on 245 099 (93,4 %), pienyrityksiä 14 514 (5,5 %), keskisuuria 2 321 (0,9 %) ja suuryrityksiä 614 (0,2 %). (Tilastokeskuksen laskelma vuoden 2010 lopussa)
  • Mobiiliratkaisuja käyttävät pk-yritykset kasvattivat liikevaihtoaan 40 % enemmän verrattuna muihin viime vuonna. (AMI Partners: 2010–2011 Worldwide SMB Cloud Service Study)
  • Pk-yritysten investoinnit pilviratkaisuihin saavuttavat 100 miljardin USD:n rajan 2014 mennessä. (AMI Partners: 2010–2011 Worldwide SMB Cloud Service Study)
  • Suomessa uusista, viime vuosikymmenen puolivälistä yrityksiin syntyneistä työpaikoista kolme neljästä on syntynyt pk-yrityksiin. Pienet yritykset ovat lisänneet henkilöstöään 62 prosentilla, keskisuuret 41 prosentilla ja mikroyritykset 39 prosentilla. (http://www.yrittajat.fi/fi-FI/suomenyrittajat/yrittajyyssuomessa/ )
  • Pilvilaskenta on pk-yritykselle jopa 40 kertaa kustannustehokkaampaa oman it-järjestelmän ylläpitämiseen verrattuna. (Microsoft: The Economics of Cloud Computing for the EU Public Sector)

   AVAINLUKUJA: Tutkimuksen päätulokset Suomessa (suluissa koko Euroopan tulos)

  • 31 % (24 %) pk-yrityksistä olettaa palkkaavansa uutta henkilöstöä
  • 18 % (18 %) otaksuu investoivansa uuteen teknologiaan tai infrastruktuuriin
  • 34 % (28 %) ennustaa liiketoimintansa menestyvän paremmin kuin 2010–11
  • 44 % (42 %) pk-yrityksistä käyttää pilvipalveluja liiketoiminnassaan
  • 15 % (34 %) arvioi muiden Euroopan maiden pk-yrittäjien tietävän enemmän tietotekniikasta
  • 67 % (64 %) on sitä mieltä, että tietotekniikan rooli talouskriisistä selviämiseen on keskeinen
  • Pilvipalveluita käyttävistä pk-yrityksistä 39 % (45 %) arvioi niiden käytön säästävän rahaa, 52 % (49 %) auttavan toimimaan joustavammin ja 27 % (39 %) lisäävän tuottavuutta.

  * Tutkimus tehtiin loka-marraskuussa 2011 tutkimusyhtiö Vanson Bournen toimesta 21 Euroopan maassa: Itävalta, Sveitsi, Belgia, Tanska, Suomi, Saksa, Irlanti, Italia, Alankomaat, Norja, Portugali, Espanja, Ruotsi, Iso-Britannia, Tšekki, Kreikka, Unkari, Puola, Romania, Venäjä ja Ukraina. Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 2100 alle 250 hengen yrityspäättäjää ja -yrittäjää, tasaisesti eri maissa ja kokoluokissa. Suomessa vastaajia oli 100.
  **Avanade: Cloud computing -tutkimus, 2011 

  Lisätietoja:
  Camilla Lindfors, Microsoft Oy, viestintäjohtaja puh. 040 838 6686, camilla.lindfors@microsoft.com
  Markku Pulkkinen, Microsoft Oy, johtaja, pienet ja keskisuuret yritykset, liiketoimintaratkaisut ja kumppanit, puh. 040 511 6239, markku.pulkkinen@microsoft.com
  Satu Kiiskinen, Elisa Oyj, IT-liiketoiminnasta vastaava johtaja, puh. 050 506 3757, etunimi.sukunimi@elisa.fi

  Microsoft

  Vuonna 1975 perustettu Microsoft on maailman johtava ohjelmistotuotteiden, -ratkaisujen ja -palveluiden toimittaja, joka auttaa yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia uusilla innovatiivisilla tavoilla. Suomessa Microsoftin palveluksessa työskentelee 260 henkilöä, joiden visiona on yhdessä yli 3000 yhteistyökumppanin kanssa auttaa asiakasta menestymään Microsoftin ratkaisujen avulla. Maailmanlaajuisesti Microsoftilla on noin 92 000 työntekijää yhteensä 102 maassa. Heinäkuussa 2011 päättyneenä tilivuonna Microsoftin liikevaihto oli 69.94 miljardia US dollaria.

 • Suomalaiset Euroopan priimuksia tietoturva-asioissa

  Lehdistötiedote 7.2.2012

  Microsoftin tietoturvaindeksi kertoo tietokoneen ja internetin käytön turvallisuudesta

  Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat tietoturva-asioissa eurooppalaista kärkikastia, mutta myös suomalaisilla on opittavaa, miten suojautua kyberrikollisilta.

  Microsoftin tuoreen eurooppalaisen, 11 000 vastaajan tietoturvatutkimuksen mukaan suomalaiset ovat hyvin ajan tasalla tietoturvasta verrattuna moneen muuhun Euroopan maahan. Suomi saavutti tutkimuksen tietoturvaindeksissä pistemäärän 50, kaikkien maiden keskilukeman ollessa 44*. Kyberrikokset, kuten verkkourkinta ja identiteettivarkaudet, ovat kuitenkin koko ajan olemassa oleva vaara eivätkä suomalaisetkaan voi ulkoistaa itseään tältä tosiasialta. Tänään vietettävä Euroopan komission Tietoturvapäivä muistuttaa tietoturvan tärkeydestä ja pyrkii aktivoimaan netin käyttäjiä vartioimaan verkkokäyttäytymisensä turvallisuutta. Suomen tietoturvaviikosta löytyy tietoa www.tietoturvakoulu.fi -sivustolta.

  Tutkimus osoittaa, että altistuminen tietoturvariskeille tapahtuu ohjelmistopohjaisten uhkien sijaan entistä enemmän sosiaalisten verkostojen kautta. Ihmiset osaavat suojata itsensä palomuureilla, viruksentorjuntaohjelmilla ja vahvoilla salasanoilla, mutta yli puolet tutkimukseen vastanneista eivät hanki tuoretta tietoa siitä, miten suojella identiteettiään ja välttyä identiteettivarkauksilta.

  "Suomi on perinteisesti sijoittunut hyvin, kun on mitattu yleisen viestintäverkon teknistä turvaa ja verkon ylläpitäjien ripeyttä tietoturvaloukkausten käsittelyn suhteen. Tästä olemme olleet syystäkin ylpeitä, mutta hieman on jäänyt askarruttamaan, miten tietokoneen ja verkon käyttäjien oma tietoturva on Suomessa hoidettu. Microsoftin kyselytutkimus antaa arvokasta lisätietoa, joka auttaa meitä kehittäessämme omaa valistustoimintaamme”, kertoo Viestintäviraston tietoturvayksikön CERT-FI:n päällikkö Erka Koivunen.

  "On tärkeää muistaa, että käyttäjät voivat omilla toimillaan suojata identiteettinsä, tietonsa ja koneensa valtaosalta verkon riskeistä. Microsoftin tietoturvaindeksi ja Tietoturvapäivä ovat hyviä tapoja osoittaa kipupisteet, joihin ihmisten kannattaa kiinnittää huomionsa kodin ja työpaikan tietoturva-asioissa. Valtaosa meistä osaa jo jättää epäilyttävät sähköpostin liitetiedostot avaamatta, mutta kuinka moni osaa ja viitsii ottaa käyttöön verkkourkintaa estäviä suodattimia ”, kysyy Microsoftin tietoturva-asiantuntija Kimmo Bergius.

  Kyberrikollisten ottaessa käyttöön kaiken aikaa kehittyneempiä keinoja ovat tavalliset kuluttajat entistä potentiaalisempia kohteita sosiaalisten verkostojen kautta tuleville hyökkäyksille. Tutkimus kertoo kuitenkin, että vain puolet kyselyyn vastanneista ihmisistä muuttaa sosiaalisen verkon palveluissa yksityisyysasetuksia ja vain 29 prosenttia käyttää verkkourkinta- ja selainsuodattimia. Suomessa vastaavat luvut ovat 45 ja 40 prosenttia. Samaan aikaan 90 prosenttia suomalaisista on asentanut koneelleen viruksentorjuntaohjelman.

  Microsoft vahvasti mukana verkkoturvallisuuden vahvistamisessa

  Yli 600 Microsoftin työntekijää 20 Euroopan maassa auttaa erityisesti lapsia ja perheitä turvalliseen netin käyttöön.  Tietoturvapäivänä opastetaan yli 98 000 lasta, opettajia ja vanhempia ympäri Euroopan toimimaan verkossa turvallisemmin.

  "Tämä on meille erittäin tärkeä asia. Haluamme omin toimin, yhdessä koko toimialan sekä viranomaisten kanssa tehdä kaikkemme, että kuluttajat voivat turvallisin mielin hyödyntää verkon ja tietotekniikan mahdollisuuksia. Onnistuaksemme tarvitsemme myös kuluttajien aktiivisuutta", Bergius linjaa.

  Microsoft tarjoaa asiakkailleen useita maksuttomia keinoja parantaa verkkoturvallisuutta ja suojata lapsiaan. Esimerkiksi Windows 7 käytönvalvonta, Windows Liven perheturva-ohjelma sekä Zune ja Windows Media Centerin ja Xboxin perheasetukset auttavat vanhempia asettamaan rajat lasten tietokoneen käytölle, pelaamiselle ja pitämään heidän verkkoseikkailunsa turvallisempina. Myös Internet Explorer 9 -selaimen asetukset mahdollistavat verkkosisällön valvotun käytön. Microsoft Security Essentials puolestaan tarjoaa reaaliaikaisen suojauksen koti- tai pienyritystietokoneelle viruksia, vakoiluohjelmia ja muita haitallisia ohjelmia vastaan.

  Tutkimuksen päätulokset Suomessa (suluissa koko Euroopan tulos):

  • 85 prosenttia (57) päivittää tekee ohjelmistopäivityksiä ja/tai pitää automaattipäivitystä päällä
  • 76 prosenttia (61) käyttää vahvoja salasanoja
  • 64 prosenttia (51) tekee ostoksia vain luotettavista sivustoista
  • 52 prosenttia (31) luo jokaiselle käyttäjätililleen oman salasanan
  • 36 prosenttia (27) toimii verkkomaineensa suojelemiseksi
  • 24 prosentilla (18) on virustorjuntaohjelma mobiililaitteessaan
  • Miehet saavat naisia paremman verkkoturvaindeksin (45 vs 42,5), pääasiassa siksi, että he tekevät ohjelmistopäivityksiä naisia ahkerammin

  Tietoturvaindeksi ikäryhmittäin

  14-24

  25-29

  30-44

  45-59

  60+

  52.9

  53.3

  50.9

  48.4

  46.5

  •  Tutkimus osoittaa, että nuoremmat ikäryhmät ovat vanhempia valveutuneempia sosiaalisen median uhista. Kaksi kolmasosaa 14-24 vuotiaista on määritellyt sosiaalisen median asetuksista, mitä tietoa he haluavat jakaa ja mitä eivät. Vastaava luku 45-59 -ikäryhmässä on vain yksi kolmasosa.

  Tietoturvaindeksi vanhemmuuden mukaan

  Perheelliset

  Ei lapsia

  48.3

  50.9

  •  Lapsettomien henkilöiden parempi tietoturvaindeksi selittyy sillä, että he toimivat aktiivisemmin nettimaineensa ylläpitämiseksi esimerkiksi editoiden itseään koskevaa materiaalia. 


  *Tulokset perustuvat Microsoftin tietoturvaindeksiin (MCSI), jota varten kerättiin vastauksia 11 000 ihmiseltä 27 Euroopan maassa. Suomessa vastaajia oli 502.

   

  MCSI-tietoturvaindeksi

  0-19. Palaa perusteisiin – Tämä tulos viittaa siihen, ettei käyttäjä hyödynnä edes perustason tietoturvapalveluja, vaikka suuri osa niistä on maksutta tarjolla.

  20-79. Paranna pikkuisen – Tulokset tässä kategoriassa viittaavat siihen, että tietoturvan perustat on kunnossa, mutta pienellä vaivannäöllä tilanne voisi olla vielä parempi erityisesti sosiaalisen median kohdalla.

  80-100. Jatka samaan malliin – Tämän tason tulos kertoo, että käyttäjä on hyvin selvillä verkon uhista, sekä olemassa olevista että nousevista, ja on suojautunut hyvin uhkia vastaan.


  Lisätietoja:

  Kimmo Bergius, Microsoft Oy, tietoturva-asiantuntija, puh 050 342 8739, kimmo.bergius@microsoft.com
  Teija Laine, Microsoft Oy, viestintäpäällikkö puh. 050 5541638, i-teijal@microsoft.com
  Erka Koivunen, Viestintävirasto, CERT-FI-yksikön päällikkö, puh. 09 6966 737, erka.koivunen@ficora.fi
  Tutkimusyhteenveto: tomi.ertovaara@sekpublic.fi

  http://www.microsoft.com/security/resources/sid.aspx
  http://www.microsoft.com/Presspass/emea/presscentre/pressreleases/February2012/03-02SaferInternetDay.mspx

  Microsoft

  Vuonna 1975 perustettu Microsoft on maailman johtava ohjelmistotuotteiden, -ratkaisujen ja -palveluiden toimittaja, joka auttaa yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia uusilla innovatiivisilla tavoilla. Suomessa Microsoftin palveluksessa työskentelee 280 henkilöä, joiden visiona on yhdessä yli 3000 yhteistyökumppanin kanssa auttaa asiakasta menestymään Microsoftin ratkaisujen avulla. Maailmanlaajuisesti Microsoftilla on noin 92 000 työntekijää yhteensä 102 maassa. Heinäkuussa 2011 päättyneenä tilivuonna Microsoftin liikevaihto oli 69.94 miljardia US dollaria.