TechNet Thailand

Sources of Technical Resources

TechNet Thailand

 • มีอะไรใหม่ใน Windows Server 2012 R2

  แนะนำบทเรียนฟรี เรื่อง What's New in Windows Server 2012 R2 Jump Start http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/new-windows-server-2012-r2-jump-start
 • Microsoft Azure IaaS Deep Dive Jump Start

  Learn how to integrate Windows Azure virtual machines (VMs) into your infrastructure http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/windows-azure-iaas-deep-dive-jump-start
 • Microsoft Virtual Machine Converter 3.0

  “ Microsoft® Virtual Machine Converter (MVMC) is a Microsoft-supported, stand-alone solution for the information technology (IT) pro or solution provider who wants to convert virtual machines and disks from VMware hosts to Hyper-V® hosts and Windows Azure...
 • บทความน่าสนใจ Why SharePoint on Azure?

  บทความน่าสนใจ เหตุผลใดบ้างที่เราจะติดตั้ง SharePoint บน Azure แทนที่จะใช้ Office 365 http://blogs.msdn.com/b/microsoft_press/archive/2014/07/28/from-the-mvps-why-sharepoint-on-azure.aspx
 • วิดีโอแนะนำสิทธิ์การใช้งาน Windows Server 2012

  วิดีโอแนะนำสิทธิ์การใช้งาน Windows Server 2012
 • [MVA] แนะนำการใช้งาน Microsoft Hyper-V เบื้องต้น

  โดยบทเรียนนี้เป็นการแนะนำ * การเตรียม และเริ่มต้นการใช้งาน Microsoft Hyper-V Virtualization โดยเนื้อได้นำเสนอในรูปแบบการบรรยายพร้อมการสาธิต ซึ่งเริ่มตั้งแต่แนะนำความสำคัญของ Server Virtualization จากนั้นได้แนะนำการ enable และ การสร้าง Virtual Machine...
 • [MVA] การสำรองข้อมูลด้วย Microsoft Azure Backup

  เป็น MVA Video ที่สองที่นำเสนอเป็นภาษาไทยครับ โดยเรื่องนี้ได้คุณ วาริส จันอิ (WARIS CHANEI) , MCT MCSE มาเล่าให้ฟังว่า เราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจาก Microsoft Azure Backup และจะใช้งานได้อย่างไร การสำรองข้อมูลด้วย Microsoft Azure Backup Instructor...
 • ฟรี ebook เจาะลึกความสามารถใหม่ที่มากับ Windows Server 2012 R2

  ท่านสามารถ Download หนังสือ “ เจาะลึก feature Windows Server 2012 R2 “ ( 128 หน้า ) ได้ฟรีจาก http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/microsoft-hyper-v-thai นะครับ
 • Special offers for IT training and certifications

  Get Exams 346, 347, 532, and 533 for free, while supplies last. Get a free voucher, then go to Prometric to register for these Office 365 and Azure exams. More details: https://www.microsoft.com/learning/en-us/offers.aspx & http://borntolearn.mslearn...
 • Windows Server 2012 R2 Virtualization (ภาษาไทย)

  บทเรียนที่ 3 ที่เป็นภาษาไทยที่นำเสนอผ่าน MVA เรื่อง “เรียนรู้ความสามารถด้าน Virtualization ของ Microsoft Windows Server 2012 R2” ครับ Instructor | วิสิทธิ์ ทองภู่ (Wisit Thongphoo) , Senior IT Consultant, MCT, MVP, IT Columnist บทเร...
 • การบริหารจัดการ Windows Client ด้วย Microsoft Deployment Toolkit 2013

  บทเรียนที่ 4 ในภาคภาษาไทยบน MVA บทนี้เป็นเรื่อง การบริหารจัดการ Windows Client ด้วย Microsoft Deployment Toolkit 2013 ารบริหารจัดการและการนำ Windows Client ไปใช้งานด้วยMicrosoft Deployment Toolkit 20 Instructor | วัณณุวรรธน์ พรนวม (WANNUWAT PORNNUAM...
 • แนะนำการใช้งาน Windows Intune เบื้องต้น

  บทเรียนที่ 5 เรื่อง Windows Intune (หรือชื่อใหม่ Microsoft Intune ) Instructor | กำธน สุทธิรักษ์ศิริ (Kumton Suttiraksiri) , MCT ในบทเรียนได้แนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Windows Intune ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการจัดการบริหาร อุปกรณ์ต่าง ๆ ไม...
 • เรียนรู้ Windows PowerShell สำหรับผู้เริ่มต้น

  บทเรียนที่ 6 สำหรับ MVA ภาคภาษาไทย เรื่อง “ เรียนรู้ Windows PowerShell สำหรับผู้เริ่มต้น “ นำเสนอโดยอาจารย์ตุล ครับ Instructor | ธัญพล ษณะนาคินทร์ (Thanyapon Sananakin) , MVP , MCT บทเรียนนี้เป็นการแนะนำการใช้งาน และเริ่มต้นการพ...
 • องค์ประกอบและการทำงานของ Active Directory สำหรับผู้เริ่มต้น

  บทเรียนที่ 7 ใน MVA ภาคภาษาไทย เรื่อง “ องค์ประกอบและการทำงานของ Active Directory สำหรับผู้เริ่มต้น .” นำเสนอโดยคุณวุฒิ Instructor | นายพงศ์วุฒิ ไพรไพศาลกิจ (Pongwud Praipaisankij) , MCT, MVP ในบทเรียนนี้เป็นการอธิบายถึงความหมายของ...
 • ฟรี Ebook เจาะลึก Features Windows Server 2012 R2 ภาคภาษาไทย

  ฟรี ebook ภาษาไทยแนะนำ feaures เด่น ๆ ทีมีมากับ Windows Server 2012 R2 ( หนา 128 หน้า ,ประมาณ 10 MB ) ได้จาก http://aka.ms/hypervth จากนั้นให้กดตามวงกลมสีแตงตามรูปด้านล่าง โดยเนื้อหาในหนังสือจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหัวข้อก็ประมาณนี้ครับ ส่วนที่ 1 เจาะลึก Features...
 • Networking Fundamentals [บรรยายไทย]

  การเรียน การสอนแบบ Online สำหรับวิชา Networking Fundamentals  หรือ  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนี้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ต้องการเสริม/ทบทวนความรู้พื้นฐานด้าน Network ที่จำเป็นอย่างมากในทุกสาขาที่เกี่ยวข้องด้าน IT รวมทั้งท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบ Exam 98-366

  ในหลักสูตร MVA เรื่อง Networking Fundamentals นี้ ได้แนะนำองค์ประกอบและการทำงานของระบบ Network ที่มีใช้งานกันในปัจจุบัน รวมถึงเราจะสร้างระบบ Network ที่มีความปลอดภัยได้อย่างไร โดยเนื้อหาจะครอบคลุมตั้งแต่ระดับผู้เริ่มต้น และผู้ที่กำลังเตรียมสอบ Exam 98-366  สำหรับ MTA certification

  image

  ท่านสามารถเรียนได้ ฟรี พร้อมทั้ง download เนื้อหา  video การสอ�� และ powerpoint ที่ใช้สำหรับการสอบได้ที่ http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/networking-fundamentals

 • Security Fundamentals [บรรยายไทย]

  ความเข้าใจเรื่องพื้นฐานด้าน Computer Security เป็นพื้นฐานที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการทำงานในอุตสาหกรรมด้าน IT ( IT Industry )

  ท่านสามารถเรียนได้ ฟรี พร้อมทั้ง download เนื้อหา, video การสอน และ powerpoint ได้ที่ http://microsoftvirtualacademy.com/training-courses/security-fundamentals

  สำหรับวิชา Security Fundamentals  นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ต้องการเสริมความรู้ หรือ ทบทวนความรู้พื้นฐานด้าน Security รวมทั้งท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบ Exam 98-367 

  image

  ในหลักสูตร MVA เรื่อง Securiy Fundamentals นี้ได้แนะนำเรื่่องความเข้าใจพื้นฐานด้าน security layers , operating system security , network security รวมถึง security software โดยเนื้อหาจะครอบคลุมตั้งแต่ระดับผู้เริ่มต้น และผู้ที่กำลังเตรียมสอบ Exam 98-367  เนื้อหาของการสอนวิชานี้ก็จะล้อตาม Course 40367A: Security Fundamentals: MTA Exam 98-367 ซึ่งเป็น Microsoft Official Academic Course (MOAC) ครับ
  วิชานี้สอนโดย คุณ  Christopher Chapman- Content PM และ คุณ Thomas Willingham - Content Developer, Cloud and Enterprise

  ท่านสามารถเรียนได้ ฟรี พร้อมทั้ง download เนื้อหา, video การสอน และ powerpoint ได้ที่ http://microsoftvirtualacademy.com/training-courses/security-fundamentals

 • การใช้งาน Microsoft Azure Virtual Machines สำหรับผู้เริ่มต้น

  ในบทเรียนเรื่อง “ การใช้งาน Microsoft Azure Virtual Machines สำหรับผู้เริ่มต้น ” นี้ (ซึ่งเป็นบทเรียนที่ 9 ใน series ของ MVA ภาคภาษาไทย ) ได้นำเสนอโดยคุณพงศ์ภูมิพันธ์ เตี๋ยอนุกูล ซึ่งมีเนื้อหาที่เหมาะสำหรับท่านที่เริ่มต้นศึกษา หรือกำลังหาแนวทางการใช...
 • Microsoft IT Camp: Azure Infrastructure ;13-Nov-2015

  Microsoft IT Camp “Azure Infrastructure” in Bangkok , Friday 13-Nov-2015 from 9:00 am to 5:00 pm. สำหรับ Technical workshop ครั้งนี้ผมอนุญาตเฉพาะท่านที่ได้ลงทะเบีบนผ่านระบบเท่านั้นนะครับ สำหรับรอบเดือนพฤจิกายนนี้ผมขอนำเสนอในหัวข้อ “Azure Infrastructure...