เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากครับอีกชุด สำหรับท่านที่เริ่มศึกษาการใช้งาน Hyper-V ซึ่งตอนนี้เราสามารถเรียนในแบบ Online  ได้แบบฟรี ๆ ได้ที่ Microsoft Virtual Academy : Introduction to Hyper-V Jump Start และนอกจากนั้นเรายังสามารถ download ไฟล์ที่เป็น PowerPoint ได้ด้วยเช่นกัน

เนื้อหาจะมี 8 บทซึ่งครอบคลุมหัวข้อดังนี้ครับ

  1. Introduction to Microsoft Virtualization
  2. Hyper-V Infrastructure
  3. Hyper-V Networking
  4. Hyper-V Storage
  5. Hyper-V Management
  6. Hyper-V High Availability and Live Migration
  7. Integration with System Center 2012 Virtual Machine Manager
  8. Integration with Other System Center 2012 Components

และหากท่านลองเรียนและลองเล่นแล้วติดปัญหาหรือข้อสงสัยประการใด ผมก็ขอเชิญแลกเปลี่ยนกันที่ TechNet ฟอรัม ภาษาไทย นะครับ