TechNet Microsoft Norge

En blogg fra Microsoft Norge og MVPer,
  • Blog Post: Introduksjon til Windows PowerShell Desired State Configuration

    Min forrige artikkel her på TechNet Norge`s blog omhandlet nyheter i Windows PowerShell 4.0. I den artikkelen så vi kort på hva Windows PowerShell Desired State Configuration (DSC) er, men vi skal gå mer i dybden og se på noen praktiske eksempler i denne artikkelen.   Hva er DSC? Desired State Configuration...