Microsoft virtualizace

Pod pojmem Microsoft virtualizace se skrývá široké portfolio Microsoft produktů a služeb, díky kterým je možno nasadit virtualizaci v jakémkoliv scénáři. V současné době je Microsoft jediným dodavatelem, jehož virtualizační portfolio pokrývá kompletní IT infrastrukturu. Jednotlivé virtualizační produkty a technologie se zaměřují na následující oblasti:

Serverová virtualizace

Tvorbu virtuálního prostředí na straně serveru má na starosti hypervisor Hyper-V, dostupný jako integrovaná role v rámci Windows Serveru od verze výše, případně jako samostatný Microsoft Hyper-V Server, který je k dispozici zdarma.
Primárním úkolem serverové virtualizace je běh více nezávislých operačních systémů (typicky serverových, ale může se jednat i o systémy klientské, viz kapitola klientská virtualizace) na jednom fyzickém serveru.
Typicky se serverová virtualizace využívá ke konsolidaci stávajícího serverového prostředí, kdy se starší fyzické servery kvůli úspoře energie a místa převádějí na menší počet fyzických serverů.Dalším stupňem jsou pak virtualizovaná datacentra, kde jsou fyzické stroje nasazovány výlučně jako virtuální hostitelé a veškeré další serverové úlohy jsou virtualizovány. Serverová virtualizace je rovněž základním stavebním kamenem privátního cloudu.

Vice infomací o Hyper-V naleznete na Microsoft Hyper-V TechNet stránce.

Klientská virtualizace

Pod kategorii virtualizace desktopů spadá několik produktů a technologií, které nějakým způsobem souvisí s klientskými pracovními stanicemi. Mezi nejvýznamnější patří:

  • Hyper-V na klientských OS - s Windows 8 přišla významná novinka, edice Windows 8 Pro a Windows 8 Enterprise obsahují klientskou verzi hypervizoru Hyper-V. Klientské Hyper-V je plně kompatibilní, můžete tak provozovat virtuální počítače přímo ve Windows 8 a následně je přesunout na server či naopak.
  • Virtual Desktop Infrastructure (VDI) - ucelená sada technologií společnosti Microsoft a jejích partnerů umožňující centralizaci klientských počítačů, aplikací a dat. Infrastruktura VDI od společnosti Microsoft poskytuje podnikovým oddělením IT integrovanou správu fyzických a virtuálních klientských počítačů a klientských počítačů založených na relacích, centralizaci dat uživatelů a lepší poskytování aplikací.
  • Prezentační virtualizace - Prezentační virtualizace využívá Vzdálené plochy (Remote Desktop), služby, která je integrovanou součástí Windows Serveru. Tato služba, dříve označovaná jako Terminal Services, umožňuje klientům vzdálené připojení přímo k operačnímu systémů provozovanému (ať už přímo nebo virtualizovaně) na serveru. Následně dochází pouze k přenosu vstupně/výstupních údajů (klávesnice, myš, obrazovka), přičemž veškeré úkony jsou zpracovávány na straně serveru. Na klientské straně tedy nedochází k nasazení aplikací ani k přenosu dat, čímž se zrychluje možnost nasazení, aktualizace prostředí a podstatně se zvyšuje bezpečnost celého řešení.
  • User Experience virtualizace -  UE-V. Jedná se o virtualizační technologii, která umožňuje uživatelům jednoduše měnit hardwarová zařízení bez nutnosti jejich opětovné konfigurace a nastavování aplikací.

Virtualizace aplikací

Virtualizace aplikací umožňuje izolovat konkrétní aplikaci od operačního systému a dalších aplikací, odstraňuje konflikty mezi aplikacemi a potřebu instalovat aplikace na osobních počítačích. Aktuálně je tato technologie dostupná pomocí Microsoft Application Virtualization (App-V) 5.0.
Mezi hlavní výhody virtualizovaného nasazení aplikací patří automatizace nasazení, centralizovaná správa, zjednodušení procesu aktualizace aplikací, možnost současného běhu aplikací, které spolu v běžném prostředí nemohou koexistovat a další.

Privátní cloud

Privátní cloud (v podání Microsoftu též zvaný Hyper-V cloud) je virtualizačním řešením pro velká datacentra, přičemž toto řešení se soustředí na poskytování aplikací a služeb při použití vysoké míry automatizace a samoobslužnosti. Samostaná stránka věnovaná privátnímu cloudu je k dispozici zde.

Microsoft Azure 

Virtuální stroje můžete rozběhnout nejen ve svém datacentru nad platformou Hyper-V. Pokud chcete ušetřit za serverový hardware, můžete si virtuální stroje pronajmout v cloudové službě Microsoft Azure, která umožňuje plnohodnotný běh virtuálních strojů v nejrůznějších možných konfiguracích, včetně možnosti tvorby virtuálních sítí, propojení do firemní sítě pomocí VPN. Díky Microsoft Azure si tak můžete zřídit kompletní virtuální pobočku a připojit ji do firemní infrastruktury za zlomek nákladů oproti budování fyzického datacentra. Další informace o Microsoft Azure naleznete na stránce vyhrazené této službě.

Komplexní správa

Ať už se jedná o kteroukoliv výše uvedenou virtualizační technologii, vždy je možno a doporučeno tuto technologii spravovat pomocí produktů rodiny System Center. Produkty System Center umožňují dohled nad serverovými i klientskými částmi virtualizačního prostředí, stejně jako umožňují konfiguraci a proaktivní, automatizované řešení případných problémů.

Vzhledem k tomu, že se jedná o širokou základnu produktů, je rodině System Center věnována celá System Center TechNet stránka.