Cloud služby společnosti Microsoft

Charakteristickým rysem cloud služeb je možnost pořídit si danou službu na přesně stanovený čas, v přesně stanoveném množství (ať už počtu uživatelů či výpočetního výkonu), příčemž toto množství lze jednoduše upravovat (jak přidávat tak odebírat), a funkčnost celé služby zaručuje poskytovatel, zákazník danou službu pouze využívá.

Proč používat cloud služby Microsoftu?

 1. Nejširší nabídka sllužeb, pokrývající všechny segmenty.
 2. Úspora nákladů díky přesnému cílení.
 3. Snadná rozšířítelnost či naopak odebrání kapacity.
 4. Nejnovější verze produktů vždy k dispozici.
 5. Garantovaná vysoká dostupnost.
 6. Jednoduché propojení veřejných cloudových služeb a vlastní infrastruktury.
 7. Využití od nejmenších firem až po nadnárodní koncerny.
 8. Konec nutnosti pořizovat drahou serverovou infrastrukturu.

Typy cloud řešení

Cloud služby se jednak dělí podle typu poskytovatele (privátní cloud, veřejný cloud), jednak podle formy, jakou jsou služby nabízeny (SaaS, PaaS, IaaS). Nejprve se podívejme na rozdělení podle typu poskytovatele:

 • Veřejný (public) cloud - služby poskytované obvykle velkými společnostmi na globální úrovni pro stovky tisíc až stovky milionů klientů. Typickým příkladem poskytovatele veřejných cloud služeb je Microsoft a jeho služby.
 • Privátní cloud - jedná se o datacentrum, které svými parametry (elasticita, samoobslužnost, automatizace atd.) splňuje definici cloud řešení. Toto datacentrum následně poskytuje služby buďto interně v dané firmě, nebo jako poskytovatel cloud služeb na lokální bázi. Pokud vás tato oblast zajímá, navštivte TechNet stránku věnovanou privátnímu cloudu.
 • Hybridní cloud - představuje kombinaci obou výše popsaných a umožňuje propojit stávající firemní infrastrukturu s veřejnou cloud službou, například kvůli potřebě rychlého rozšíření kapacit.

Z hlediska formy nabídky služeb je dělení následující:

 • Infrastruktura jako služba (Infrastructure As A Service, Iaas) - jako služba je nabízena výpočetní infrastruktura, obvykle jde o pronájem hardware v dojednané konfiguraci ve virtualizované podobě. Poskytovatel řešení je zodpovědný za dodávku objednaného výpočetního výkonu a propojení pomocí sítí, zákazník si následně instaluje operační systémy a zprovozní vše sám dle svých požadavků. Zjednodušeně řečeno jde o pronájem serverového hardware v dojednané konfiguraci.
  Typickým příkladem takovéhoto řešení jsou lokální poskytovatelé, kteří jsou schopní pronajímat předem definované hardwarové konfigurace, případně připraví konfiguraci na míru. Stejným způsobem funguje i role Virtual Machine ve službě Microsoft Azure. IaaS lze taktéž využít v rámci privátního cloudu.
 • Platforma jako služba (Platform As A Service, PaaS) - oproti předchozímu modelu v tomto případě poskytovatel zajišťuje i operační systém celého řešení včetně potřebných nadstaveb, zákazníkovi je pak poskytnuta vývojová platforma, do které zákazník umístí své vlastní aplikace. Oproti IaaS modelu zákazníkovi odpadá starost o infrastrukturu, nasazení, správu a aktualizaci operačních systémů. Zůstává nutnost vyvinou vlastní aplikaci, která funguje dle potřeb zákazníka. Typickým příkladem PaaS nabídky je platforma Microsoft Azure v kombinaci se SQL Azure.
 • Software jako služba (Software As A Service, SaaS) - v tomto případě se jedná o kompletní poskytování určité, předem definované služby, která kromě běžné konfigurace, charakteristické pro danou službu, neumožňuje zásadnější přízpůsobení. V současné době se jedná o nejrozšířenější typ poskytování cloud služeb.
  Příkladem bezplatně poskytovaných služeb pro koncové zákazníky jsou služby Outlook.com, vyhledávač Bing a další.
  Z placených služeb určených primárně pro firemní zákazníky jsou nejzásadnější:
 • Office 365 - kompletní služby pro chod firmy včetně služeb pro e-mail a spolupráci Exchange Online, vnitrofiremních portálů s širokými možnostmi přizpůsobení SharePoint Online a komunikační platforma Lync Online. Stránky věnované přímo Office 365 naleznete zde.
 • Windows Intune - služba pro správu a management klientských počítačů, včetně antivirové ochrany, managementu instalace aktualizací, vzdálené správy klientských počítačů a dalších možností. Zvláštní stránky pro Windows Intune naleznete zde.