MS-SQL-Svr_rgb_Blk_D_vPokud nasazujete či již používáte SQL Server 2014, můžete pro další čerpání znalostí o tomto produktu využít některé z následujících informačních zdrojů:

- Kanty